Pomoce logopedyczne – sprawdź zanim zdecydujesz

pomoce logopedyczne

Pomoce logopedyczne stanowią niemalże obowiązkowy element wyposażenia każdej szkoły i przedszkola. Z roku na rok rośnie liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), a problemy logopedyczne są jedynymi z nich. Uczniowie ze SPE wymagają pomocy i wsparcia na każdym poziomie edukacji, a problemy logopedyczne często objawiają się już na wczesnym etapie rozwoju.

Mówiąc o pomocach logopedycznych należy mieć na uwadze takie trudności w komunikacji werbalnej jak zaburzenia rozwoju mowy i języka, z którymi obecnie mierzy się nawet 40% dzieci. Takie trudności wymagają profesjonalnego wsparcia i rzetelnej pracy z dzieckiem – zarówno w szkole, jak i w domu. W terapii logopedycznej warto więc sięgnąć po sprawdzone i skuteczne narzędzia. Jednym z nich jest obecna na rynku od 10 lat seria Eduterapeutica, zawierająca specjalistyczny program multimedialny Logopedia.

Nieważne, co mówią – ważne, co słyszą

O skutecznej komunikacji mówimy wtedy, kiedy rozmówca rozumie nasz komunikat tak, jak byśmy tego chcieli. Jednocześnie – jak dowodzą badania – za sukces naszego komunikatu odpowiada nie tylko treść wypowiedzi, ale też cechy naszego głosu oraz mowa ciała. Oznacza to, że dziecko zmagające się z wadami lub zaburzeniami mowy doświadcza trudności zarówno w werbalnym, jak i niewerbalnym porozumiewaniu z otoczeniem. Brak możliwości płynnego wyrażania swoich myśli, artykułowania potrzeb i emocji, może nieść ze sobą szereg negatywnych konsekwencji na wielu płaszczyznach jego życia, również w przyszłości: budowaniu relacji z innymi ludźmi, kształtowaniu kariery zawodowej itp. Dlatego ważna jest profilaktyka i diagnozowanie problemów logopedycznych w okresie edukacji wczesnoszkolnej, a w razie ich wykrycia dostęp do pomocy logopedycznych, które pomogą dziecku w ich eliminacji lub maksymalnym ograniczeniu.

Sięgnij po sprawdzone rozwiązania

Eduterapeutica Logopedia obejmuje zestaw profesjonalnych pomocy logopedycznych: w sumie aż 879 wysokiej jakości multimediów i 690 przystępnych kart pracy. Program oferuje narzędzie diagnostyczne do wykorzystania w badaniu narządów artykulacyjnych dziecka, jak również moduły terapeutyczne poświęcone poszczególnym wadom i zaburzeniom, przydatne w prowadzeniu terapii logopedycznej. Zestaw pomocy logopedycznych dostępny jest w wersji podstawowej oraz we wzbogaconej o dodatkowe moduły wersji rozszerzonej. Pracę z programem ułatwia specjalnie zaprojektowana aplikacja dla terapeuty i osobna aplikacja dla ucznia. 

Wysoki standard Eduterapeutica Logopedia potwierdzają nie tylko opinie użytkowników, ale też rekomendacja Polskiego Związku Logopedów. Teraz o skuteczności produktu można przekonać się testując jego 30-dniową darmową wersję, dostępną na płycie CD dołączonej do nowego Katalogu Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2020/2021 wydanego przez Nową Szkołę.

Po pierwsze: narzędzie diagnostyczne

Terapię ucznia zmagającego się z zaburzeniami rozwoju mowy powinien każdorazowo poprzedzać etap diagnozy logopedycznej, która pozwala dobrać właściwe pomoce logopedyczne wykorzystywane w późniejszej terapii. Skuteczność przeprowadzonego rozpoznania zależy nie tylko od wiedzy w zakresie norm rozwoju mowy dziecka, ale też znajomości klasyfikacji zaburzeń mowy oraz uważności diagnosty na obserwowane objawy oraz potencjalne przyczyny i patomechanizmy. Trafna diagnoza to wstęp do zaprojektowania właściwego procesu terapii logopedycznej.

Dlatego jednym z elementów zestawu Eduterapeutica Logopedia jest specjalistyczne narzędzie diagnostyczne wspierające przesiewową, wstępną diagnozę pedagogiczną. Badanie pozwala m.in. na sprawdzenie języka, warg, wędzidełka podjęzykowego, budowy podniebienia, sposobu oddychania w czasie spoczynku oraz mowy, sposobu połykania, budowy zgryzu, stanu słuchu fizjologicznego oraz fonemowego, tempa i płynności mowy. Pomoce diagnostyczne wchodzące w skład produktu jednocześnie pozwalają na sprawne zarządzanie procesem diagnozy.

Po drugie: ćwiczenia multimedialne

Na użytkowników Eduterapeutica Logopedia czeka kilkaset ćwiczeń. Ich katalog został opracowany zgodnie z  zasadami terapii logopedycznej, z myślą o zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych w szkołach i gabinetach logopedycznych. Dzieli on multimedia m.in. na takie, które dotyczą artykulacji głosek lub wyrazów, mowy spontanicznej, grup głosek, jąkania, różnicowania szeregów, budowy i sprawności narządów mowy.

Pomoce logopedyczne, które wykorzystują ćwiczenia multimedialne pozwalają dłużej utrzymać uwagę i zaangażowanie dzieci, dzięki czemu skuteczność terapii jest większa. Ćwiczenia multimedialne to nie tylko zabawa, ale również efektywne zajęcia poprawiające dysfunkcje logopedyczne w sposób, który jest przyjemny dla dzieci.

Po trzecie: karty pracy

Doskonałe uzupełnienie Eduterapeutica Logopedia, a jednocześnie formę utrwalającą ćwiczenia realizowane z wykorzystaniem multimediów, stanowi kilkaset kart pracy. Zostały zaprojektowane jako nieodłączny element kompleksowej pomocy logopedycznej, w oparciu o katalog kategorii przyjęty w przypadku ćwiczeń multimedialnych. 

Poszczególne karty zostały przygotowane w kilku wariantach o różnym stopniu trudności. Stworzone w popularnym formacie PDF są wygodne w użyciu, łatwe do pobrania i udostępnienia lub do wydrukowania na papierze w formacie A4.