Problemy wychowawcze w szkole – jak im zaradzić?

uczeń z problemami wychowawczymi w szkole

Który nauczyciel nie zetknął się z problemami wychowawczymi w szkole? W jaki sposób pomóc uczniom w trudnych sytuacjach jakimi są przemoc, agresja i siecioholizm? Jak należy reagować na problemy wychowawcze uczniów?

Trudności czy problemów wychowawczych nie da się uniknąć w procesie edukacji młodego człowieka. W szkole napotykamy wiele sytuacji, które dezorganizują proces dydaktyczno – wychowawczy. Warto, aby podejmować działania naprawcze, które mogą pomóc w znacznym stopniu uczniom. Niezwykle istotna jest współpraca nauczycieli i rodziców.

Przemoc i agresja uczniów – jeden z najczęstszych problemów wychowawczych w szkole

Rodzice wysyłają swoje pociechy do szkoły, myśląc, że ich dziecko będzie bezpieczne, otoczone opieką i chronione. Niestety wiele dzieci doświadcza przemocy w szkołach w takiej czy innej formie.
Przemoc w szkole została uznana za coraz większy problem, przed którym stają wszyscy członkowie społeczności szkolnych. Opracowywane są programy interwencyjne w celu zwalczania tego coraz większego problemu.
Zarówno zindywidualizowane, jak i ogólne programy interwencji mają na celu ograniczenie występowania przemocy szkolnej i stworzenie bezpiecznego środowiska do nauki.
Ogólne programy interwencji mogą dotyczyć kwestii związanych z metodami dyscypliny i nadzoru. Rzadziej odnoszą się do dzieci jako jednostek. Natomiast zindywidualizowane programy interwencji odnoszą się do konkretnych potrzeb edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych ucznia. Dotyczą one również kwestii związanych z dyscypliną i docelowym nadzorem nad uczniem (szukasz więcej informacji, w jaki sposób reagować na agresywne zachowania uczniów? Zobacz nagranie naszego webinara „Gdzie zaczyna się agresja i jak reagować” – kliknij tutaj )

Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w szkole?

Oto kilka strategii, które warto wdrożyć walcząc z przemocą i agresją w szkole.

Uzależnienie od gier komputerowych i Internetu u dzieci

Problemy wychowawcze w szkole nie zawsze muszą oznaczać przemocy ze strony uczniów. Statystycznie jedno na dziesięć dzieci, które grają w gry wideo, jest narażone na uzależnienie. Uzależnienie od gier wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niższych wyników w szkole, lęku i fobii społecznych.
Komputery od dawna są wykorzystywane przez dzieci i dorosłych jako wiarygodne źródła informacji. Ponad 20% dzieci ma teraz dostęp do nieograniczonej ilości informacji i interakcji.
Niektórzy rodzice nie są w stanie ustanowić ścisłych zasad dotyczących ograniczeń dostępu do komputera dla swoich dzieci.
Nadmierne korzystanie z Internetu u dzieci może powodować otyłość, bóle głowy i ogólny zły stan zdrowia z powodu braku aktywności fizycznej. Dzieci mogą być niedostosowane społecznie i mniej zdolne do dobrej komunikacji z przyjaciółmi i rodziną. Wreszcie większość popularnych gier online przedstawia nadmierne użycie przemocy.

Jakie są sygnały ostrzegawcze uzależnienia od komputera?

Eksperci od psychologii i mediów mają listę znaków ostrzegawczych do uzależnienia od komputera:

  1. Internet jest wykorzystywany przez Twoje dziecko, jako środek ucieczki od problemów lub łagodzenie przygnębionego nastroju.
  2. Twoje dziecko często traci poczucie czasu w trybie online.
  3. Poświęca sen dla możliwości spędzenia więcej czasu w Internecie.
  4. Sprawdza swój adres e-mail kilka razy dziennie.
  5. Ma gorsze osiągnięcia edukacyjne.
  6. Nie przestrzega ograniczeń korzystania z Internetu.
  7. Przebywa często przed komputerem.
  8. Twoje dziecko ma sygnały odstawienia, w tym niepokój lub drżenie rąk.
  9. Jest “cały czas zajęte komputerem”.
  10. Ma problemy z rozróżnieniem świata wirtualnego i świata rzeczywistego.

 Skuteczne rozwiązania w uzależnieniu komputerowym

Szkoła powinna wspierać rodziców w przeprowadzeniu szczerych rozmów z dzieckiem na ten temat. Nie należy oceniać i przerywać argumentację dziecka. Warto skupić na zbadaniu rzeczywistych motywacji.  Na początek należy uświadomić dziecku, że jest uzależnione i jakie niesie to ze sobą konsekwencje.  Najlepszym sposobem na wyjście z tego stanu jest ustalenie ściśle określonego planu dnia. Warto ustalić zmieniające się godziny korzystania z internetu oraz częste przerwy. Szkoła powinna wspierać ucznia w doskonaleniu umiejętności społecznych. Nauczyciel może zapoznać z technikami relaksacyjnymi, do złagodzenia skutków odstawienia sieci.

Problemy wychowawcze w szkole podstawowej – jak sobie z nimi radzić?

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są do rozpoznania potrzeb edukacyjnych swoich wychowanków, zaplanowania udzielanej pomocy i jej realizacji bądź koordynacji. Wszystkie te zadania pomaga spełnić program Eduterapeutica Problemy Wychowawcze, który porusza zagadnienia przemocy i agresji, problemów emocjonalnych oraz uzależnień. Jest to program zawierający komplet materiałów potrzebnych szkole do realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

O autorze – Renata Bajor – Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe z polityki i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel, wychowawca, praktyk. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi. Entuzjastka nowoczesnej edukacji. Wdraża narzędzia i metody, dzięki którym uczenie się jest szybsze, bardziej atrakcyjne i efektywne. Koordynator twórczych eventów i projektów edukacyjnych.