Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla uczniów klas 4-8

 Eduterapeutica SPE 4-8 ułatwia diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów

Dysleksja jest jednym z zaburzeń, które coraz częściej występuje wśród uczniów klas 4-8. A właściwie zespół specyficznych problemów z nauką w ramach, których można wyodrębnić:

 • Dysleksję (w wąskim języku) – trudności w czytaniu,
 • Dysortografię – opanowanie poprawnej pisowni,
 • Dysgrafię – opanowanie czytelnego graficznie pisania,
 • Dyskalkulię – rozumienie procesów matematycznych.

 

W zakresie dysfunkcji i problemów rozwojowych program Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4 – 8 obejmuje:

 • rozpoznania dysfunkcji,
 • materiały do ​​prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych,
 • materiały informacyjne wspierające rodziców,
 • ewaluację postępów ucznia.

Rozpoznawanie potrzeb, możliwości i trudności ucznia i diagnozy: wstępna i funkcjonalna. Pomiń jedną z najbardziej interesujących dziedzin, w której publikowane są wyjątkowe problemy i szczególnie trzeba mu pomóc.
Diagnoza wstępna i szybko i skutecznie. Badanie koncentruje się na czytaniu, pisaniu, matematyce i językach obcych.

zajęcia-wyrównawcze-w-szkole

uczeń-z-dysleksją-w-klasie-4-8

Rozpoznasz funkcje i umiejętności ucznia

Zwykle jest to rozwiązanie hipoteczne i diagnostyczne.

Multimedialny program Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne zawiera kwestionariusz, dzięki czemu może szybko i sprawnie rozpocząć rozpoznanie.

Kwestionariusz diagnostyczny jest podzielony na osiem części.
Umożliwia diagnozę następujących obszarów:
1. Czytanie
2. Pisanie
3. orientacja
4. Matematyka
5. Sprawność ruchowa
6. Reakcje na bodźce
7. Inne Umiejętności związane z uczeniem SIĘ
8. Nauka Języków Obcych

Szybko dobierzesz do i atrakcyjne ćwiczenia

W programie jest blisko 500 różnych urządzeń multimedialnych i 400 kart pracy, które są dostępne dla nauczycieli i pedagogów.

Na podstawie diagnozy dwa plany pracy z uczniem dostosowanym do potrzeb i trudnych narzędzi (gry, karty pracy, ćwiczenia). Program zapewnia również możliwość zajęć grupowych i ewaluacji postępów ucznia i grupy.

Program zawiera takie materiały:

 • poradniki – dla nauczycieli i dla rodziców,
 • kwestionariusze i testy – dla nauczycieli,
 • ćwiczenia interaktywne dla uczniów klas 4,
 • interaktywne gry – z automatycznym dostosowaniem poziomu trudności do postępów uczniów klas 4-8,
 • ćwiczenia interaktywne – w i z trzema poziomami trudności,
 • karty pracy – z podziałem na poziomy trudności.

Może być obsługiwany przez wiele osób.

 • zaniedbanych społecznie,
 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • z różnych formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • z problemami emocjonalnymi; w tym problem ze spektrum autyzmu.

eduterapeutica-spe-4-8-ćwiczenia-multimedialne

eduterapeutica-spe-4-8-dysleksja-dysortografia-dysgrafia-dyskalkulia

Jedyny taki zestaw, który zainteresuje i zaangażuje uczniów!

Zestaw do pracy z nauczycielami i organizacjami pedagogicznymi i psychologami do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • obejmuje 4 powszechne „szkolne” dysfunkcje (Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia),
 • jest na tyle tak kompleksowy zestaw w wersji multimedialnej,
 • zawiera materiały dostępne na zajęciach ze wszystkimi uczniami wykazującymi problemy w nauce,
 • te najnowsze rozporządzenia w zakresie pomocy psychologicznej-pedagogicznej, w tym praktyczne materiały dla rodziców (prezentacje, poradniki, ulotki),
 • jest prosty w Obsługa i przystępny,
 • można uzyskać dostęp do ilości komputerów w szkole.

Sprawdź, czy Twoja szkoła może zakupić Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8 z dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne – dowiedz się więcej tutaj

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne – cena 2890 zł brutto

Dzięki temu, że program „Eduterapeutica Specjalne potrzeby edukacyjne 4-8” jest pełnometrażowy i zawiera całość zagadnień związanych z rozwojem, praca z uczniami staje się czymś skutecznym. Jądrem są programy multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je o materiały szkoleniowe i informacyjne dla użytkowników, w tym online szkolenia przeznaczone dla użytkowników programu.

 

Program obejmuje:

 • zestaw 500 interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do gier komputerowych,
 • materiały pomocnicze, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
 • bogaty materiał do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu,
 • 360 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie.

RECENZJE

pobierz karty pracy

wypróbuj ćwiczenia multimedialne