search

Zestaw "Multimedialne ilustracje przedmiotowe" ponadpodstawowe

893,50 zł

Doskonały zestaw najpotrzebniejszych ilustracji z biologii, chemii i fizyki do prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami w szkołach ponadpodstawowych.

Szkolenie online z obsługi programu oraz wsparcie merytoryczne i serwisowe - GRATIS!

Ilość

Zestaw “Multimedialne ilustracje przedmiotowe do biologii, chemii i  fizyki”  to pakiet 534 najpotrzebniejszych multimedialnych ilustracji z biologii, chemii, fizyki do prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami w szkołach ponadpodstawowych na zajęciach stacjonarnych oraz w nauce zdalnej. Ilustracje przygotowane zostały w formacie PDF, dzięki temu można je przesłać bezpośrednio do uczniów, jak i zamieścić na szkolnej platformie online. Karty można również wydrukować.

Unikalną cechą zestawu “Multimedialne ilustracje przedmiotowe” jest dostępność ilustracji w trzech różnych wersjach:

 • ilustracji bazowych,
 • ilustracji wraz z opisem,
 • ilustracji do przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających wiedzę uczniów

Zakres tematyczny ilustracji do biologii, obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • Tkanki roślinne i zwierzęce
 • Bakterie, wirusy, pierwotniaki
 • Glony; grzyby; porosty; paprotniki
 • Rośliny nasienne
 • Zwierzęta
 • DNA-RNA
 • Człowiek
 • Narządy zmysłów człowieka
 • Systemy korzeniowe
 • Korzenie i liście
 • Układ kostny ssaków
 • Narządy ruchu
 • Układ ruchu
 • Budowa białek
 • Rośliny
 • Parzydełkowce; płazińce; przywry; obleńce
 • Pasożyty
 • Układ ruchu, nerwowy, odpornościowy, krążenia, krwionośny, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, mięśniowy, rozrodczy człowieka
 • Ekologia
 • Komórka
 • Protisty
 • Liście i łodygi
 • Enzymy; białka
 • Regulacja hormonalna
 • Genetyka

Zakres tematyczny ilustracji do fizyki, obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm
 • Fale i optyka
 • Mechanika
 • Grawitacja i elementy astronomii
 • Prąd elektryczny
 • Termodynamika
 • Drgania
 • Fizyka atomowa

Zakres tematyczny ilustracji do chemii obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych
 • Budowa atomu
 • Atomy, cząsteczki
 • Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe
 • Węglowodory
 • Metale, niemetale i ich związki
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Ogniwa i elektroliza
 • Kwasy karboksylowe

Zestaw “Multimedialne ilustracje przedmiotowe” to doskonałe wsparcie w nauce zdalnej i ciekawa alternatywna dla tradycyjnych zajęć “z planszami”.

Opinie (0)
Na razie nie dodano żadnej opinii.