Szkolenie online dla nauczycieli

 

Szkolenie online z certyfikatem
Jak zachować kontrolę w nauczaniu zdalnym, czyli praktyczne sposoby jak odnieść sukces pedagogiczny!


Nauczanie zdalne to nowe wyzwanie – zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Problemy mogą być nie tylko natury technicznej, ale także wychowawczej. Jak dyscyplinować uczniów, utrzymać nad nimi kontrolę i pozytywnie zmotywować, gdy nie mamy bezpośredniego kontaktu a wypracowane przez lata metody nie sprawdzają się na odległość?

To jedyne takie szkolenie, dzięki któremu nauczyciele nie tylko będą wiedzieli jak zorganizować sobie pracę w domu, ale także jak skutecznie i efektywnie nauczać. Szkolenie w formie wideo-filmów, które pomogą nauczycielowi zapanować nad lekcjami online!

Nauczanie zdalne to eksperymentowanie. Zdeterminowany nauczyciel, który poświęci czas na zdigitalizowanie swoich notatek, źródeł itp. oczekuje, że jego praca trafi do uczniów. Uczniowie muszą być jednak otwarci, by chcieli z tych propozycji i narzędzi skorzystać a nauczyciele uzbroić się w cierpliwość.

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

1. Poznasz sposoby na dyscyplinowanie i motywowanie uczniów do nauki w nowej sytuacji.
Dowiesz się, jak poradzić sobie w sytuacjach kiedy:

  • uczeń nie pojawia się na lekcjach on-line, nie loguje się, nie włącza kamery-wideo,
  • uczniowie naruszają porządek lekcji.

2. Dowiesz się, jak zorganizować system oceniania.
3. Dowiesz się na czym polega nowa rola nauczyciela w nauczaniu zdalnym i jakie metody nauczania warto zastosować.

4. Poznasz jak skutecznie wprowadzić normy i zasady zdalnego nauczania.
5. Zrozumiesz na czym polega praca z lękiem i jak sobie z nią radzić.
6. Przekonasz się, że wypalenie zawodowe wpływa na prowadzenie zajęć w nauczaniu zdalnym.

W pakiecie szkoleniowym otrzymasz:

  • 10 lekcji w formie wideo-filmów (10-15 minutowych),
  • praktyczne wskazówki i komentarze które utrwalą Twoją wiedzę,
  • 10 prezentacji do każdej lekcji,
  • certyfikat ukończenia szkolenia otrzymasz w formie elektronicznej oraz papierowej wysłany na adres pocztowy.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

 


Dla wszystkich nauczycieli, którzy prowadzą zdalne nauczanie, a zatem dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

 

Jedyne takie szkolenie dzięki któremu nauczyciele
dowiedzą się ja skuteczniej pracować z uczniami na odległość,
jak ich zmotywować do działania
oraz jak radzić sobie
z niepożądanymi zachowaniami.

 

Program szkolenia online

Moduł 1   Nauczycielu jesteś w eksperymencie
Moduł 2   Nowa rola nauczyciela – zmiana metod nauczania
Moduł 3   Jak zorganizować swoje miejsce pracy i nauki
Moduł 4   Co zrobić kiedy uczeń unika zajęć online?
Moduł 5   Naruszenie porządku lekcji online i bezkarność
Moduł 6   Praca z lękiem
Moduł 7   System oceniania – jak uniknąć negatywnych emocji
Moduł 8   Kontrakt na lekcję
Moduł 9    Motywacja pozytywna
Moduł 10   Współpraca z rodzicami

Pamiętajmy, że nauczanie zdalne to obciążenie psychicznie i emocjonalne nauczycieli!

Przygotowanie do zajęć zajmuje dużo czasu, przekraczam nawet 12 godzin. Pobieranie odesłanych prac i czytanie ich to trudna i mozolna praca. Następnie sprawdzanie i wprowadzanie opisu do e-dziennika to znów kilka godzin. Padam ze zmęczenia, bo pracy jest dużo więcej niż zawsze.

Nauczycielka języka polskiego z powiatu garwolińskiego

Ucząc zdalnie człowiek nie odczuwa satysfakcji z wykonywanej pracy. Nie wie, czy jego wysiłek nie poszedł na marne. Jest to tylko suche przekazywanie informacji. Nie czuć atmosfery klasy. Nauczyciel uczy barwą głosu. Wie, na co zwrócić większą uwagę, odpowiednio zaakcentować.

Nauczyciel historii z gminy Somianka

Wideo-filmy i materiały szkoleniowe przygotowała psycholog, trener rad pedagogicznych z kilkuletnim doświadczeniem

Mgr Małgorzata Trybuś – ukończyła resocjalizację, studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu, pedagogiki specjalnej i socjoterapii. Od 20 lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli m.in. z zakresu treningu asertywności, innowacyjnych metod kształcenia opartych na aktywności i samodzielnego dochodzenia do wiedzy, zmiany roli nauczyciela z wykładowcy na towarzysza eksperymentowania i samodzielnego kształcenia się. Ma także wieloletnie doświadczenie w doradztwie indywidualnym.

Jako koordynator merytoryczny projektu „Innowacyjne Wsparcie Szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów” przy MEN wprowadziła innowacyjne metody nauczania w szkołach (jest współautorką innowacji do klas na I poziomie etapu edukacyjnego). Współautorka programu Eduterapeutica Problemy Wychowawcze, pomagającego w zaplanowaniu i wdrożeniu działań w pracy z uczniami przejawiającymi deficyty w obszarze funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.

Nauczycielu, zamów szkolenie online z SUPER rabatem!

 

cena brutto 49 zł 99 zł

 

 

Dyrektorze, zamów szkolenie online dla nauczycieli Twojej szkoły!