Uczeń na medal – druk 3D w edukacji

uczeń na medal - druk 3D w edukacji

Czy medal może być dobrą formą nagradzania? Odpowiedź, która się nasuwa samoistnie, brzmi: to zależy. Zależy nie tylko od wieku ucznia, ale także od tego, za co miałby być przyznany medal. A jeśli kolejna odpowiedź również brzmi to zależy, to… Zależy wyłącznie od tego, jaki medal nauczyciel będzie chciał wydrukować. Druk 3D w edukacji to szansa na drukowanie takich medali, jakich się chce.

Medale są przyznawane od dawien dawna: za szczególne osiągnięcia w nauce lub zasługi dla kultury. Medale otrzymują najlepsi sportowcy. Wreszcie medale są przyznawane również żołnierzom czy policjantom za ich trud, poświęcenie i waleczność. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by tą formę gratyfikacji stosować również w szkołach, na lekcjach.

Uczeń zdolny, czyli uczeń na medal 

W trakcie roku szkolnego jest wiele okazji, by drukarka 3D stworzyła medale dla uczniów, którzy szczególnie dobrze radzą sobie w nauce. Taki medal może być przyznany za najszybciej rozwiązane zadanie matematyczne lub najlepiej napisany esej o starożytnej Grecji. Może być też formą docenienia uczniów za pomoc w przygotowaniu np. pomocy na lekcji geografii. Może być jedną z części składowych głównej nagrody w uznaniu za najlepszy występ w szkolnym przedstawieniu. Tak naprawdę pretekstów do wręczania medali uczniom jest tak wiele, że każdy nauczyciel bez problemu znajdzie okazję do nagradzania uczniów w ten sposób.

Personalizacja kluczem do sukcesu z pomocą druku 3D

Pochwała słowna, czy najlepsza ocena nie zawsze w oczach ucznia jest odbierana jako satysfakcjonująca nagroda. Niektóre medale również mogłyby nie wzbudzić entuzjazmu, ale medale 3D ze spersonalizowanym tekstem z pewnością wywołają pozytywną reakcję. Uczniowie podobnie jak współcześni konsumenci (którymi w gruncie rzeczy również są) chcą rzeczy, które będą spersonalizowane, dopasowane do ich potrzeb, sposobu życia, wyznawanych wartości czy subkultury. Z pomocą drukarki 3D taka personalizacja jest jak najbardziej możliwa. 

Nagradzanie uczniów w niekonwencjonalny sposób nie tylko cieszy, czy pozytywnie motywuje do dalszych starań, ale również pozwala się odróżnić od innych. W ten sposób druk 3D w edukacji zyskuje zupełnie nową, nie oczywistą wartość, której nie sposób docenić. 

 

Znasz to uczuci, gdy wszyscy uczniowie
w trakcie lekcji są zaangażowani?

Zamów darmowe warsztaty z druku 3D w edukacji
i dowiedz się jak wykorzystać długopisy 3D w pracy nauczyciela.

 

 

 

       

Konkretne i praktyczne przykłady wykorzystania w trakcie lekcji  W 100% darmowe warsztaty bez żadnych haczyków  Lekcje geometrii w 3D

Rozwój małej motoryki
i koncentracji 

Szkoła uczy. Szkoła wychowuje

Postrzeganie szkoły jako miejsca, którego celem jest wyłącznie przekazywanie wiedzy, jest zbyt dużym i zniekształcającym rzeczywistość uproszczeniem. Szkoła, a właściwie nauczyciele, pedagodzy i inni pracownicy, wpływają również na wychowanie uczniów. Uczenie właściwych, akceptowanych przez społeczeństwo postaw i zachowań może być jeszcze trudniejsze niż nauka przedmiotów. Wynika to m.in. z faktu, iż w tej dziedzinie nauczyciel nie może posłużyć się wieloma pomocami dydaktycznymi, w przeciwieństwie do nauczycieli uczących fizyki, historii czy języka polskiego. Nauczyciel często sam (polegając na swojej wiedzy, doświadczeniu oraz umiejętnościach interpersonalnych) lub przy wsparciu takich pomocy jak choćby Eduterapeutica Problemy Wychowawcze podejmuje trud rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, wsparciem dla nauczycieli i pedagogów również w tej kwestii może być szkolna drukarka 3D. Z pomocą technologii druku 3D nauczyciel może tworzyć, a następnie wykorzystywać w swojej pracy modele, które będą nie tylko efektowne, ale dzięki spersonalizowanemu przekazowi wynikającemu z posługiwania się chociażby imionami uczniów lub ich językiem, skuteczne. 

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zyskania sympatii uczniów. Popularne wśród młodzieży zwroty, takie jak “sztos”,  czy “dzik” można umieścić na wydrukowanych medalach przyznawanych przy różnych okazjach. Tego rodzaju nagrody mogą przyczynić się do budowania i pogłębiania relacji nauczyciel-uczeń. Za pośrednictwem szkolnej drukarki 3D nauczyciele zyskują dostęp do potężnego narzędzia, nowoczesnej technologii, która budzi ciekawość wśród uczniów i pozwala zyskać ich sympatię m.in. poprzez okazję do posługiwania się młodzieżowym językiem w zaskakujący sposób.

Koniec roku, dzień sportu, dzień nauczyciela

W każdym kalendarzu szkolnym z pewnością można wskazać szkolne uroczystości, które będą okazją do wręczenia medali wydrukowanych na drukarce 3D. Dla najlepszych sportowców, zdolnych uczniów, a może dla najbardziej zaangażowanych w życie szkoły? Powodów do nagradzania nigdy nie brakuje. Podobnie jak pomysłów na modele, które mogą powstać dzięki drukowi 3D.

Bo medale z drukarki 3D mogą być też świetnym, symbolicznym sposobem na docenienie i podziękowanie nauczycielom przez uczniów. Ich kreatywność i chęć zrewanżowania się może znaleźć upust właśnie w projektowaniu 3D.

Medal medalowi nierówny i jest on jednym z wielu sposobów na docenienie. Równie dobrze można wręczać statuetki lub odznaczenia (także wydrukowane na drukarce 3D). Druk daje bowiem niemal nieograniczone możliwości. Więcej inspiracji na nagrody wydrukowane w 3D znajdziesz na banach3d.pl