Harmonogram webinariów 2020

Październik 2020

Wzrastająca od lat popularność lamp UV w przedszkolach i szkołach

 

08.10.2020 godzina 10:00 Zakończone

Dysleksja, dyskalkulia i inne trudności – praca z młodzieżą ze SPE

 

15.10.2020 godzina 18:00 Zakończone

Dysleksja, dyskalkulia i inne trudności – praca z młodzieżą ze SPE

 

15.10.2020 godzina  20:00  Zakończone
Światło w walce z bakteriami i wirusami. 21.10.2020 godzina 10:00 Zakończone
Czy to już dysleksja?
Symptomy, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – kl. 1-3
21.10.2020 godzina 18:00 Zapisz się

Listopad 2020

Druk 3D – takie to proste,
a tyle korzyści!
04.11.2020 godzina 13:00 Zapisz się
Światło w walce z bakteriami i wirusami 09.11.2020 godzina 11:00 Zapisy już wkrótce
Niepokojące tendencje wzrostowe u dzieci z wadami wymowy, w tym niewyraźne “r”


09.11.2020 godzina 18:00

 

Zapisy już wkrótce

Autyzm,
super niepełnosprawność, czy super moc?


18.11.2020 godzina 18:00
Zapisy już wkrótce

 Zobacz nasze inne webinary

Sprawdź inne nagrane webinary i szkolenia

  • Dziecko impulsywne w szkole
 • Motywowanie ucznia z problemami w nauce
 • Emocje dziecka – trudna droga do panowania nad swoimi emocjami u dzieci w wieku 6-11 lat
 • Gdzie zaczyna się agresja i jak reagować
 • Polska. To lubię! – Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie
 • Grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa – proste ćwiczenie w szkole i domu
 • Percepcja słuchowa – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Grafomotoryka, tempo pracy, wspomaganie koncentracji uwagi – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-słuchowa – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Orientacja przestrzenna, zaburzenia lateralizacji – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Koncentracja uwagi, usprawnienie liczenia – proste ćwiczenia w szkole i domu