Harmonogram webinariów 2021

Sprawdź inne nagrane webinary i szkolenia

  • Dziecko impulsywne w szkole
 • Motywowanie ucznia z problemami w nauce
 • Emocje dziecka – trudna droga do panowania nad swoimi emocjami u dzieci w wieku 6-11 lat
 • Gdzie zaczyna się agresja i jak reagować
 • Polska. To lubię! – Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie
 • Grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa – proste ćwiczenie w szkole i domu
 • Percepcja słuchowa – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Grafomotoryka, tempo pracy, wspomaganie koncentracji uwagi – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-słuchowa – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Orientacja przestrzenna, zaburzenia lateralizacji – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Koncentracja uwagi, usprawnienie liczenia – proste ćwiczenia w szkole i domu

Dlaczego warto?