Harmonogram webinariów 2021
 
 • Jak uzyskać środki z rządowego programu “Aktywna Tablica”
10.03.2021 godz. 13.00 Zapisy wkrótce
 • Druk 3D
11.03.2020 godz. 13.00 Zapisy wkrótce
 • Musicarium
11.03.2020 godz. 18.00 Zapisy wkrótce
 • Lampy UVC – zabezpiecz swoją placówkę  przed wirusami
12.03.2020 godz. 13.00 Chcę wziąć udział
 • Optymalizacja rozwojowa i stymulacyjna dzieci z ADHD
15.03.2021 godz.18.00 Zapisy wkrótce
 • Moje ciało gada. Holistyczny wymiar pracy nauczyciela i nie tylko
17.03.2021 godz. 18.00 Zapisy wkrótce
 • Złapmy Lwa
18.03.2021 godz. 18.00 Zapisy wkrótce
 • Autyzm
22.03.2021 godz. 18.00 Zapisy wkrótce
 • Jak uzyskać środki z rządowego programu “Aktywna Tablica”
24.03.2021 godz. 13.00 Zapisy wkrótce

 Zobacz nasze inne dostępne webinary 

Sprawdź inne nagrane webinary i szkolenia

  • Dziecko impulsywne w szkole
 • Motywowanie ucznia z problemami w nauce
 • Emocje dziecka – trudna droga do panowania nad swoimi emocjami u dzieci w wieku 6-11 lat
 • Gdzie zaczyna się agresja i jak reagować
 • Polska. To lubię! – Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie
 • Grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa – proste ćwiczenie w szkole i domu
 • Percepcja słuchowa – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Grafomotoryka, tempo pracy, wspomaganie koncentracji uwagi – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-słuchowa – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Orientacja przestrzenna, zaburzenia lateralizacji – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Koncentracja uwagi, usprawnienie liczenia – proste ćwiczenia w szkole i domu