Harmonogram webinariów 2021

 
 • Praca z trudnym zachowaniem u osoby z ASD
12.04.2021 godz. 18.00 Chcę wziąć udział
 • “Diagnoza pozytywna w pracy z dzieckiem z ADHD”
15.04.2021 godz. 18.00 Chcę wziąć udział
 • Finansowanie pomocy w placówkach niepublicznych “Aktywna Tablica 2021”
20.04.2021 godz. 13.00 Chcę wziąć udział
 • Jak uzyskać środki z rządowego programu “Aktywna Tablica”
21.04.2021 godz. 13.00 Chcę wziąć udział
 • “Afazja terapia dzieci z zaburzeniami mowy ”
21.04.2021 godz. 18.00 Zapisy wkrótce
 • “Jak uzyskać środki z subwencji oświatowej 2021 roku”
22.04.2021 godz. 13.00 Chcę wziąć udział
 • Umuzykalnianie dzieci inspirowane teorią E. Gordona.
27.04.2021 godz. 18.00 Zapisy wkrótce 

 Zobacz nasze inne dostępne webinary 

Sprawdź inne nagrane webinary i szkolenia

  • Dziecko impulsywne w szkole
 • Motywowanie ucznia z problemami w nauce
 • Emocje dziecka – trudna droga do panowania nad swoimi emocjami u dzieci w wieku 6-11 lat
 • Gdzie zaczyna się agresja i jak reagować
 • Polska. To lubię! – Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie
 • Grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa – proste ćwiczenie w szkole i domu
 • Percepcja słuchowa – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Grafomotoryka, tempo pracy, wspomaganie koncentracji uwagi – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-słuchowa – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Orientacja przestrzenna, zaburzenia lateralizacji – proste ćwiczenia w szkole i domu
 • Koncentracja uwagi, usprawnienie liczenia – proste ćwiczenia w szkole i domu