search

Eduterapeutica Lux Logopedia - Szeregi

479,67 zł

Licencja otwarta na 5 lat.

Szkolenie online z obsługi programu oraz wsparcie merytoryczne i serwisowe - GRATIS!

Pakiet Eduterapeutica Lux LOGOPEDIA Szeregi można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica” – więcej informacji >>

Ilość

Eduterapeutica Lux Logopedia -Szeregi to zbiór 800 ćwiczeń interaktywnych na zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W pakiecie otrzymasz gotowe karty pracy, dzięki którym udoskonalisz wymowę głosek szumiących.

Co zawiera Eduterapeutica Lux Logopedia -Szeregi?

  • 800 ćwiczeń interaktywnych, 
  • karty pracy podzielone na 4 działy: szumiący, syczący, ciszący, oraz różnicowanie szeregów,
  • ćwiczenia z głoskami z każdego z szeregów w izolacji, sylabach, logotomach, w wyrazach w nagłosie, wygłosie oraz pozycji interwokalicznej, a także w zadaniach. 
5904624771078
Opinie (0)
Na razie nie dodano żadnej opinii.