Dlaczego warto uczyć się grać w japońskie szachy dla dzieci?

Dlaczego warto uczyć się grać w japońskie szachy dla dzieci?

Kategorie : Pomoce dydaktyczne

W szachy powinien grać każdy. Po to aby raz na jakiś czas zafundować sobie wyjątkowy fitness mózgu i po to, aby uruchomić w sobie pewien mechanizm ścisłego i logicznego oraz matematycznego sposobu myślenia. W życiu ten sposób myślenia przydaje nam się niemal wszędzie, wymusza, np. w dyskusji poszukiwanie argumentów i zastanawianie się nad ich sensem i siłą. 

Nauka szachów nie jest dyscypliną lubianą przez uczniów, uważają często że jest nieżyciowa i niepraktyczna a ich nauka kojarzy się z czymś trudnym i nudnym. Czy istnieje zatem sposób aby młodego ucznia zachęcić, przekonać, że to ma sens? Że pewien uporządkowany sposób myślenia, działania i argumentowania oraz definiowanie problemów i poszukiwanie dróg do ich rozwiązania przyda im się w życiu? Odpowiedzią na te pytania jest nauka dobutsu shogi, czyli szachów dla dzieci „Złapmy lwa”.

Naukę gry w „Złapmy lwa” można rozpocząć zanim dziecko nauczy się literek czy cyferek, czytania czy pisania. Przeznaczona jest już dla dzieci od 5 roku życia (Złapmy lwa w edukacji wczesnoszkolnej).

Złapmy lwa – szachy dla dzieci

Szachy dla dzieci „Złapmy lwa” to nie tylko planszówka wymagająca procedur poruszania się figurami, to nauka pewnego sposobu działania, sposobu rozwiązywania problemów, począwszy od tych małych a na dużych skończywszy. Szachy japońskie ćwiczą sprawność umysłu, zdolność koncentracji  i logiczne myślenie. Częste ćwiczenia szachowe przyczyniają się do lepszego zapamiętywania informacji oraz szybszego wyciągania wniosków ze zmieniającej się sytuacji, a te umiejętności przydają się zawsze i wszędzie.

Dla dziecka rozgrywka japońskich szachów „Złapmy lwa” jest często zabawą i grą. Dla nauczyciela to gra, w której niezwykle ważna jest kolejność działań jakie należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony cel. Czasami dróg do tego celu jest więcej niż jedna, a polecenia muszą być wykonywane zgodnie z pewnymi określonymi zasadami. Złapanie lwa wymaga strategii, zawsze kreatywności, a często współpracy (kiedy uczniowie grają w drużynach). Co więcej szachy dla dzieci wymuszają umiejętne zadawanie pytań, wyciąganie wniosków, i określanie priorytetów. Uczy także krytycznego podejścia do tego co się robi, poszukiwania błędów i naprawiania ich, uczy porządkowania informacji i eksperymentalnego poszukiwania rozwiązań. Wszystko to zmierza w kierunku stworzenia możliwości rozwoju kompetencji kluczowych ,tych cech i umiejętności, które przydadzą się w każdej profesji i w każdej życiowej także szkolnej sytuacji (dowiedz się więcej o szachach dla dzieci).

Dlatego warto jest poznać grę Złapmy lwa, warto jest wziąć udział w warsztatach prezentujących zasady gry oraz możliwości wprowadzenia jej do podstawy programowej. Zdobytą widzę wykorzystamy przekazując wszystkie te umiejętności młodemu pokoleniu jednocześnie ufundujemy sobie fitness (mózgu oczywiście 🙂).

Udostępnij tę treść