Dofinansowania dla polskich szkół

W ramach finansowania polskich szkół w tematach specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz rozwoju i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych placówki oświatowe mogą pozyskiwać środki na zakup z niżej wymienionych programów rządowych. Nasze pakiety edukacyjne w 100% spełniają wymogi prawne. Ponadto powstają we współpracy ze Specjalistami, którzy pracują z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wiedzą jakie materiały dydaktyczne będą dla nich angażujące. W naszym katalogu z serii Eduterapeutica lux znajdziesz szereg tytułów dostosowanych do różnorodnych dysfunkcji. 

Programy rządowe dla edukacji

Ogólna subwencja oświatowa

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej. W jaki sposób naliczana jest subwencja? Dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala ją co roku ustawa budżetowa. Pomoc prawną w zakresie zagadnień związanych z subwencją świadczy wiele różnych Kancelarii Prawnych w Polsce. Na stronie gov.pl zostały opublikowane „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023”.

Dotacja celowa w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Jest to program rządowy, mający na celu wyposażanie uczniów szkół podstawowych (w tym uczniów SPE) publicznych i niepublicznych we wszystkie niezbędne podręczniki, materiały edukacyjne (materiały zastępujące lub uzupełniające podręczniki, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną) i materiały ćwiczeniowe (materiałów przeznaczonych dla uczniów do utrwalania przez nich wiadomości i umiejętności).

Program „Aktywna Tablica 2020-2024”

Program rządowy obejmujący zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla dzieci ze SPE.  Przygotowane przez nas propozycja innowacyjnych pomocy dydaktycznych wspiera wszystkich uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Składanie wniosków na rok 2023 dobiegło końca. Program zostanie aktywowany w marcu 2024 roku. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

 Jest to program, którego zadaniem jest, poprawa czytelnictwa w Polsce. Najważniejszą rola ro budowanie świadomości o niepodważalnej wartości i roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. To lokalne ośrodki życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Jak wygląda budżet programu na lata 2021-2025? To około 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program „Aktywna Tablica 2020-2024”

Skontaktuj się z nami!