Dofinansowania dla polskich szkół

W ramach finansowania polskich szkół w tematach specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz rozwoju i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych placówki oświatowe mogą pozyskiwać środki na zakup z niżej wymienionych programów rządowych. Nasze pakiety edukacyjne w 100% spełniają wymogi prawne. Ponadto powstają we współpracy ze Specjalistami, którzy pracują z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wiedzą jakie materiały dydaktyczne będą dla nich angażujące. W naszym katalogu z serii Eduterapeutica lux znajdziesz szereg tytułów dostosowanych do różnorodnych dysfunkcji. 

Eduterapeutica lux polecana przez specjalistów

Programy rządowe dla edukacji

Ogólna subwencja oświatowa

Ogólna subwencja oświatowa

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej. W jaki sposób naliczana jest subwencja? Dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala ją co roku ustawa budżetowa. Pomoc prawną w zakresie zagadnień związanych z subwencją świadczy wiele różnych Kancelarii Prawnych w Polsce. Na stronie gov.pl zostały opublikowane „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023”.

Dotacja celowa w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Jest to program rządowy, mający na celu wyposażanie uczniów szkół podstawowych (w tym uczniów SPE) publicznych i niepublicznych we wszystkie niezbędne podręczniki, materiały edukacyjne (materiały zastępujące lub uzupełniające podręczniki, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną) i materiały ćwiczeniowe (materiałów przeznaczonych dla uczniów do utrwalania przez nich wiadomości i umiejętności).

Dotacja celowa w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Program „Aktywna Tablica 2020-2024”

Program „Aktywna Tablica 2020-2024”

Program rządowy obejmujący zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla dzieci ze SPE.  Przygotowane przez nas propozycja innowacyjnych pomocy dydaktycznych wspiera wszystkich uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Składanie wniosków na rok 2023 dobiegło końca. Program zostanie aktywowany w marcu 2024 roku. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

 Jest to program, którego zadaniem jest, poprawa czytelnictwa w Polsce. Najważniejszą rola ro budowanie świadomości o niepodważalnej wartości i roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. To lokalne ośrodki życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Jak wygląda budżet programu na lata 2021-2025? To około 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program „Aktywna Tablica 2020-2024”

Skontaktuj się z nami!