Laboratoria przyszłości – warsztaty dla Dyrektorów.

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół podstawowych na wyjątkowe warsztaty o technologii 3D w edukacji.

Laboratoria Przyszłości to Program rządowy skierowany do 12 tysięcy szkół. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Dzięki finansowaniu z programu Laboratoria Przyszłości do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowy sprzęt między innymi drukarki 3D.

Druk 3D to nowoczesna i przyjazna forma na zrealizowanie ciekawych zajęć w każdej szkole. To również skuteczny sposób na zmotywowanie i aktywizowanie uczniów oraz realizację podstawy programowej z jeszcze lepszymi efektami!

Zajęcia z drukiem 3D to przede wszystkim rozwój u uczniów kreatywnego myślenia i zrozumienie złożonych zagadnień.

Laboratoria Przyszłości to możliwość finansowania nowoczesnych technologii w szkołach.

12 praktycznych sposobów na wykorzystanie laboratorium druku 3D w Twojej szkole

Opowiemy o wykorzystaniu druku 3D związanego z:

 • Laboratoria Przyszłości – najważniejsze informacje
 • przedmiotami ścisłymi (matematyka, chemia, fizyka)
 • przedmiotami przyrodniczymi (biologia, przyroda, geografia)
 • SPE (zajęcia rewalidacyjno – kompensacyjne z uczniami SPE)
 • osobami niewidomymi oraz niedowidzącymi
 • zespołem projektowym
 • zespołem konstruktorskim (młodzi fascynaci druku)
 • zajęciami techniczno-praktycznymi
 • uczniami zdolnymi
 • aspektem okolicznościowym (druk 3D na okazje)
 • STEAM
 • technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK)
 • prestiżem szkoły (lokalne projekty)

Informacje o warsztatach

 • czas warsztatu: 90 minut
 • warsztaty stacjonarne
 • bezpłatny udział
 • małe grupy – do 20 osób

 Program warsztatów:

 • Otwarcie konferencji, powitanie gości.
 • Wykład połączony z warsztatami : „12 praktycznych sposobów na wykorzystanie laboratorium druku 3D w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych”.
 • Panel dyskusyjny, bank pomysłów : „Druk 3D jako inspiracja dla dyrektorów placówek oraz nauczycieli do samodzielnego tworzenia pomocy dydaktycznych oraz aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia potrzebnych w szkole pomocy dydaktycznych na zasadzie kreatywnego laboratorium druku 3D”.
 •  Przedmiotem warsztatów są nowoczesne metody nauczania w szkole z wykorzystaniem druku 3d, dzięki którym uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe.
 • Podsumowanie konferencji.

 W trakcie warsztatu, każdy uczestnik:

 • dowie się dlaczego technologia 3D jest przyjazna uczniom i nauczycielom
 • będzie mógł samodzielnie stworzyć model z długopisów 3D
 • otrzyma praktyczne materiały o druku 3D w szkole oraz wydrukowany model 3D,
 • pozna pomysły jak wdrożyć w swojej szkole nowoczesny styl nauczania przez druk 3D.
 • dowie się jak zrealizować podstawę programową z zakresu informatyki oraz rozwijania kompetencji, m.in. tj. kreatywność i innowacyjność; praca metodą projektu edukacyjnego
Drukuj modele 3D z Anna Skrzypczak

Harmonogram warsztatów:

Napisz do nas w celu ustalenia terminu szkolenia.

Prowadzący warsztaty z technologii 3D w edukacji szkolnej, to:

Joanna Wachowiak

Menedżer ds. nowych rozwiązań w edukacji w Wydawnictwie Oświatowym Ei System. Promotorka marki Banach 3D. Od ponad 3 lat z wielką pasją prowadzi szkolenia i warsztaty na temat druku 3d w edukacji. Skutecznie wdraża i rozwija nowoczesne technologie w szkołach podstawowych.

Joanna Wachowiak menedżer ds. nowych rozwiązań edukacyjnych

Agata Łysik

Regionalny przedstawiciel ds. nowych rozwiązań w edukacji Wydawnictwie Oświatowym Ei System. Od ponad 3 lat wspiera dyrektorów i nauczycieli we wdrażaniu nowoczesnej edukacji. Wskazuje kierunki i doradza w zakresie innowacyjnych metod nauczania i stosowania druku 3D w nauczaniu.

Agata Łysik przedstawiciel ds. nowych rozwiązań edukcyjnych.

Zobacz poprzednią edycję warsztatów z druku 3D.