Baza szkoleń produktowych Eduterapeutica lux

Jesteśmy dumni z naszej innowacyjnej serii pakietów edukacyjnych, a dzięki szkoleniom poznasz ich wartość merytoryczną, która jest niewątpliwie nierozerwalnym atutem naszej serii Eduterapeutica lux. Przekonaj się sam, jak łatwo zaangażujesz uczniów w terapię - niezależnie, czy pracujesz indywidulanie, czy grupowo. Ponadto pakiety Eduterapeutica lux znajdą szerokie zastosowanie w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, dzięki nim dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi szybciej i łatwiej nawiążą relacje z rówieśnikami. Nasze produkty posiadają bezterminową, licencję otwartą, co wiąże się z możliwością pracy na większej liczbie urządzeń przez większą ilość osób. Witaj w świecie Eduterapeutica lux, gdzie edukacja i terapia łączą się w niezwykły sposób.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach produktowych Eduterapeutica lux?

Odkrywanie potencjału teraputycznego

Pakiety multimedialne Eduterapeutica lux są zaprojektowane, aby wspierać proces nauki i rozwijania różnych umiejętności.

Terapia na wysokim poziomie

Pakiety edukacyjne Eduterapeutica Lux
to doskonałe narzędzie dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli, którzy poszukują skutecznych metod pracy z uczniami.

Nowoczesna technologia

Korzystamy z najnowszych technologii do stworzenia pakietów, dzięki czemu są zarówno atrakcyjne, jak i funkcjonalne.

Nielimitowane wsparcie

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak w pełni wykorzystać potencjał Eduterapeutica lux, aby przenieść swoje zajęcia edukacyjne na wyższy poziom.l

Rozpocznij swoją edukacyjną przygodę z Eduteraputica lux!

Eduterapeutica lux "Trenuj ucho!"

Multimedialny program przeznaczony jest do trenowania percepcji i uwagi słuchowej uczniów szkół podstawowych. Prosta w obsłudze aplikacja, pełna jest ciekawych dźwięków oraz autorskich ilustracji. Ponadto wspiera pracę nad poprawą koncentracji słuchowe oraz słuchu fonemowego u dzieci i młodzieży.  Jest programem uniwersalnym, mogą z niego korzystać pedagodzy, terapeuci dysleksji, rewalidatorzy oraz logopedzi. Program w terapii wspomoże uczniów z problemami w nauce – tak młodszych, jak i starszych. Duża ilość ćwiczeń pozwala wielokrotnie korzystać z programu w cyklu terapii. Ciekawe i atrakcyjne ćwiczenia spowodują, że dziecko chętnie będzie pracować z programem, będzie się angażować w terapię, jednocześnie ćwicząc zaburzone sfery. 

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica lux "ADHD"

Rośnie liczba zdiagnozowanych dzieci z ADHD!

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)  to neurorozwojowe zaburzenia psychiczne z deficytem uwagi oraz brakiem koncentracji uwagi. Objawia się nadpobudliwością, hiperaktywnością , nadpobudliwością ruchową lub impulsywnością.   Zazwyczaj przed ukończeniem przez dziecko 5. roku życia można już zauważyć pierwsze symptomy ADHD. Zaburzenia związane z ADHD diagnozuje się u ok. 6-7% dzieci w wieku wczesnoszkolnym*. Dołącz do bezpłatnych szkoleń, które poprowadzi znana i ceniona terapeutka Monika Bekker-Goska. Szkolenia są prowadzone w czterech istotnych obszarach.

Dowiedz się więcej i zapisz się -> https://www.eisystem.pl/content/92-akademia-terapeuty-adhd

Eduterapeutica lux "Niepełnosprawność Intelektualna i ASD"

Ćwiczenia interaktywne wraz z kartami do nauki samodzielności stanowiące wsparcie dla terapeutów, nauczycieli, opiekunów i rodziców w kształtowaniu podstawowych umiejętności dzieci i nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną i ASD. Materiały zawarte w programie zostały oparte na podstawie programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej i mają na celu budowanie samodzielności w typowych sytuacjach w domu, szkole, sklepie, kinie, czy komunikacji miejskiej. Ćwiczenia zostały tak skonstruowane, aby poprzez zabawę motywować dzieci oraz nastolatków i krok po kroku prowadzić je do kształtowania nowych umiejętności społecznych.

Eduterapeutica lux "SPE Nastolatki"

Eduterapeutica Nastolatki Specjalne Potrzeby Edukacyjne to godny uwagi multimedialny pakiet ćwiczeń. Program przeznaczony jest do terapii dysleksji rozwojowej i dyskalkulii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest odpowiedni dla placówek zajmujących się reedukacją osób z różnymi dysfunkcjami.   Niewątpliwie będzie praktycznym wsparciem dla nauczycieli specjalistów oraz pedagogów odpowiedzialnych za pracę  z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wykorzystanie komputerów w trakcie zajęć oraz atrakcyjność ćwiczeń zwiększa motywację uczniów. Program korzystnie wpływa na prawidłową ocenę samego siebie. W klasach integracyjnych uczniowie mogą pracować z jednym programem na różnych poziomach trudności.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica lux "Kompetencje emocjonalno-społeczne. Szkoła"

Kompetencje emocjonalno-społeczne należy definiować jako umiejętności: komunikacji z innymi, rozpoznawania i kontroli nad swoimi emocjami, budowania dobrych relacji z innymi; ograniczania destrukcyjnych czy agresywnych zachowań. We wskazaniach podstawy programowej do edukacji wczesnoszkolnej pojawiają się poza obszarem fizycznym i poznawczym, dwa ważne obszary rozwoju: emocjonalny i społeczny. Głównym krokiem milowym wieku wczesnoszkolnego są kompetencje edukacyjne. Jednak sama umiejętność czytania, pisania, liczenia bez budowania tożsamości grupowej nie da dziecku poczucia holistycznego rozwoju. Holistyka rozwojowa dziecka staje się priorytetem jego progresu, nie tylko w zakresie rozpoznawania liter, ale również lub przede wszystkim w samoregulacji emocji i konstruktywnym budowaniu relacji. 

Eduterapeutica lux "Kompetencje emocjonalno-społeczne. Przedszkole"

Pakiet Eduterapeutica Lux - Kompetencje emocjonalno - społeczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, do 6-tego roku życia. 

Zastosowanie pakietu: We wskazaniach podstawy programowej do przedszkola, pojawiają się poza obszarem fizycznym i poznawczym, dwa ważne obszary rozwoju: emocjonalny i społeczny. Holistyka rozwojowa dziecka staje się priorytetem jego progresu, nie tylko w zakresie rozpoznawania liter, ale również lub przede wszystkim w samoregulacji emocji i konstruktywnym budowaniu relacji. 

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica lux "SPE 4-8"

Proponowany zestaw przygotowany jest adekwatnie do trudności uczniów ze SPE z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. Uczniowie ci najczęściej przejawiają trudności w poszczególnych umiejętnościach już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, kiedy jest to czas obserwacji ucznia, diagnozowania jego umiejętności w tych zakresach oraz kierowania na specjalistyczne diagnozy do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kolejny- drugi etap edukacyjny to czas wdrażania odpowiednich oddziaływań mających na celu pomoc uczniowi w zakresie pisania, czytania czy liczenia.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica lux "SPE 1-3"

To pakiet pomagający wychowawcom oraz specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii. Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów. Pakiet uwzględnienia indywidualne predyspozycje i możliwości uczniów, ale mogą być też stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica lux "Niepełnosprawność Intelektualna i ASD 15+"

Publikacja skierowana jest dla młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością i ASD. Pedagodzy specjalni, nauczyciele i terapeuci mogą wykorzystać karty pracy podczas zajęć rewalidacyjnych w szkołach i innych ośrodkach. Przygotowane materiały sprawdzą się również podczas zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego oraz  zajęć rozwijających umiejętność komunikowania się. Dużym atutem jest możliwość wykorzystania ich podczas działań praktycznych np. podczas spotkań z reprezentantami różnych zawodów.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica lux "Dysleksja"

Twoi uczniowie z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową mają szansę w krótkim czasie opanować umiejętności koncentracji uwagi, sylabizowania i budowania zdań, czytania i pisania, pisania poprawnego ortograficznie. Multimedialne ćwiczenia w programie przygotowane zostały w kilku wersjach, o różnych stopniach trudności, co zapewnia możliwość ich dostosowania do wieku i poziomu umiejętności, a także wykorzystywania w kolejnych etapach zajęć. Program terapeutyczny wykorzystuje powszechnie uznaną metodę 18 struktur wyrazowych, która umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Jest to metoda przeznaczona do jednoczesnego ćwiczenia czytania i pisania na tym samym materiale leksykalnym w oparciu o uaktywnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestyczno-ruchowego. 

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica lux "Dyskalkulia"

Twoi uczniowie w wieku 7-10 lat z problemami w rozwiązywaniu zadań matematycznych mają szansę w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia. Eduterapeutica Dyskalkulia jest pomocna w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica lux "Logopedia"

To przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów rekomendowane przez Polski Związek Logopedów. Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

Z "Eduterapeutica Logopedia" sprawisz, że Twoje zajęcia będą wyjątkowo atrakcyjne. Interaktywny charakter terapii w programie Eduterapeutica, z pewnością spowoduje, że dzieci będą chętnie powtarzać, ćwiczyć oraz bawić się, dzięki czemu nie będą czuły, że poddane są terapii. To doskonała motywacja i zachęta dzieci do powtarzania żmudnych i monotonnych ćwiczeń logopedycznych.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica lux "Problemy wychowawcze"

Eduterapeutica „Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej to multimedialny pakiet pozwalający w sposób spójny i planowy wdrożyć działania zwiększające bezpieczeństwo psychologiczne i społeczne uczniów szkól podstawowych. Pakiet zawiera szereg dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej. Prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny jest warunkiem zdrowia psychicznego, prawidłowego budowania poczucia własnej wartości oraz odnoszenia sukcesów. Doświadczenia ostatnich miesięcy w edukacji pokazały (nauczanie zdalne), że bez kompetencji osobistych uczniowie popadają w apatie a ich rozwój poznawczy jest zaburzony, dlatego też w tak ważne jest świadome budowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych  uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mają trudności w tych obszarach.  

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica "Umiem pisać"

Umiem pisać to zestaw ćwiczeń, które wspierają następujące funkcje poznawcze:

 • koncentracja uwagi,
 • umiejętności grafomotoryczne,
 • pamięć wzrokowa i słuchowa,
 • reguły ortograficzne.
 • rozwijanie funkcji językowych.
Zestaw zawiera:
 • 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
 • 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
 • 120 kart pracy – wzorce do kopiowania; można je również samodzielnie wydrukować z programu,
 • 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica "Umiem czytać"

Umiem czytać to ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności wyraźnego i poprawnego czytania w nauczaniu wczesnoszkolnym:

 • sylabizowanie i budowanie zdań,
 • koncentracja uwagi,
 • rozwijanie funkcji językowych,
 • pamięć wzrokowa i słuchowa,
 • rozwijanie funkcji wzrokowych: analizy i syntezy.
Zestaw zawiera
 • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
 • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
 • 70 kart pracy wzorce do kopiowania; można je również samodzielnie wydrukować z programu,
 • 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również na płycie CD.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica "Umiem liczyć"

Umiem liczyć to ćwiczenia wspierające funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych:

 • syntezę i analizę wzrokową,
 • myślenie przyczyno-skutkowe,
 • orientację w przestrzeni,
 • spostrzegawczość i koncentrację uwagi,
 • rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych,
 • myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne,
 • pamięć,
 • umiejętności grafomotoryczne łącznie z pisaniem cyfr, liczb i zapisywaniem działań matematycznych.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica "Już umiem. Matematyka"

Już umiem Matematyka to zestaw, który zawiera:

 • 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw,
 • 150 kart pracy wydrukowanych z programu,
 • 30 różnych kart z siatkami wielościanów foremnych (czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan); karty wydrukowane są na kartonie przeznaczonym do wycinania i sklejania modeli brył.

Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do matematyki takimi jak koncentracja, pamięć i myślenie matematyczne obejmują:

 • liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach naturalnych, liczby całkowite,
 • ułamki zwykłe i dziesiętne oraz działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • elementy algebry,
 • proste i odcinki, kąty, wielokąty, koła, okręgi oraz bryły i obliczenia w geometrii,
 • obliczenia praktyczne, elementy statystyki opisowej i zadania tekstowe.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica "Już umiem. Język polski"

Zestaw zawiera:

 • 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw,
 • 150 kart pracy wydrukowanych z programu.

Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do języka polskiego, takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć obejmują zagadnienia takie jak:

 • rozumienia i rozróżniania funkcji składniowych, rodzajów zdań, części mowy, przypadków, liczby, osób, czasów, rodzajów gramatycznych,
 • rozumienia i rozróżniania znaczenia niewerbalnych środków wyrazu,
 • rozumienia i rozróżniania zdań oznajmiających, pytających i rozkazujących,
 • umiejętności przekształcania zdań prostych w złożone i odwrotnie oraz zdań na równoważniki zdań,
 • stosowania właściwych form gramatycznych wyrazów odmiennych,
 • stopniowania przymiotników i przysłówków oraz ich właściwego używania,
 • poprawnego pisania połączonego ze znajomością reguł ortograficznych,
 • poprawnego używania znaków interpunkcyjnych.

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica "Escape room SPE 1-3"

Gra edukacyjna Escape Room jest zgodna z podstawą programową klas 1-3. Z jednej strony gra Escape Room wpisuje się w podstawowy tok nauczania, a z drugiej angażuje i rozwija umiejętności pracy w grupie oraz uczy komunikacji oraz koncentracji. Nauczyciel otrzymuje gotowy produkt, dzięki któremu stworzy idealne zajęcia edukacyjne i da szanse uczniowi na kreatywne rozwiązywanie zadań multimedialnych w formie zagadek. ESCAPE ROOM SPE 1-3 pozwoli na ciekawe przeprowadzenie zajęć lekcyjnych. Gra sprawdza się w indywidualnej terapii jaki i tej grupowej. Niezależnie od potrzeb uczniów, dostosujesz ją do potrzeb każdego ucznia SPE. 

Pobierz certyfikat ->

Eduterapeutica "Escape room SPE 4-8"

Nietuzinkowe zajęcia terapeutyczne poprzez zabawę!

Zestaw Escape Room SPE 4-8 ułatwi realizację zajęć terapeutycznych dla uczniów w wieku 10-14 lat.

Jest on dostosowany do możliwości uczniów o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych. Pozwala na naukę koncentracji, procesów
poznawczych, a także możliwości sensorycznych. Każdy scenariusz zajęć zawiera informację, dla jakiej
grupy uczniów jest przeznaczony oraz w jaki sposób go zmodyfikować. Jest to narzędzie, które z pewnością uatrakcyjni indywidualne
zajęcia! 

Pobierz certyfikat ->