SPE

Wydawnictwo edukacyjne Ei System we współpracy ze znanymi i cenionymi Specjalistami, tworzy pakiety multimedialne i karty pracy z serii Eduterapeutica lux. Naszą misją jest...

Podkategorie

 • Wychowanie przedszkolne

  Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w przedszkolu

  Dzieci mają własne, unikatowe potrzeby, które należy uwzględnić w procesie wychowawczym. Wychowanie przedszkolne odgrywa kluczową rolę w dostosowywaniu się do tych potrzeb, co jest kluczem do ich późniejszych sukcesów w edukacji.

  Różnorodność potrzeb w wieku przedszkolnym

  Każde dziecko to indywidualność. Niezależnie, czy to w zakresie koncentracji, umiejętności społecznych czy zdolności kreatywnych – potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w przedszkolu są zróżnicowane. Przykładowo, niektóre dzieci potrzebują więcej czasu na naukę przez zabawę, inne z kolei potrzebują dodatkowej stymulacji w zakresie umiejętności motorycznych.

  Praca z dzieckiem z trudnościami – dlaczego to ważne?

  Dzieci z trudnościami, związanymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) czy też innymi, zasługują na specjalne podejście. Dedykowane narzędzia dydaktyczne, takie jak te dostępne na naszej stronie, mogą przynieść znaczące korzyści. Gra dywanowa Złapmy Lwa to tylko jeden z wielu przykładów gier i aktywności, które mogą pomóc dzieciom w przezwyciężeniu trudności i rozwijaniu się w prawidłowy sposób.

  Ocena opisowa – klucz do zrozumienia postępów

  Ocena opisowa nie jest jedynie formą dokumentacji postępów ucznia, ale przede wszystkim narzędziem, które daje nauczycielom i rodzicom wgląd w konkretne umiejętności, zdolności oraz obszary, które wymagają dodatkowej pracy i wsparcia. W czasach, gdy edukacja staje się coraz bardziej zindywidualizowana, kluczowe jest, by nauczyciele mieli dostęp do dokładnych, opartych na obserwacji informacji na temat rozwoju każdego dziecka. Eisystem.pl dostarcza szereg narzędzi, które ułatwiają ich tworzenie. Dzięki temu pedagodzy mogą skoncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli obserwacji i interakcji z dziećmi. Ponadto, właściwie sformułowana ocena opisowa może stać się cennym źródłem informacji dla rodziców. Pozwala im zrozumieć, gdzie ich dziecko osiąga sukcesy, a gdzie może potrzebować dodatkowego wsparcia, zarówno w przedszkolu, jak i w domu. Współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami jest nieoceniona w procesie wychowawczym i edukacyjnym, a właściwa komunikacja jest jej podstawą. Wreszcie, ocena opisowa ma także pozytywny wpływ na samo dziecko. Kiedy dzieci widzą, że ich osiągnięcia są dostrzegane i doceniane, wzrasta ich motywacja do nauki oraz pewność siebie. Dzięki temu mogą z większym zaangażowaniem podchodzić do kolejnych wyzwań edukacyjnych.

  Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy to z powodu trudności w uczeniu się, problemów emocjonalnych czy też fizycznych, potrzebują indywidualnego podejścia. Eisystem.pl oferuje szeroką gamę pomocy dydaktycznych i zasobów, które ułatwiają pracę z dziećmi o takich potrzebach i pomagają im osiągnąć swój pełny potencjał. Każde dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na najlepsze możliwości edukacji i rozwoju. Dzięki odpowiednim narzędziom i podejściu można zadbać o to, by każde dziecko, niezależnie od jego indywidualnych potrzeb, osiągnęło sukces w przedszkolu i w późniejszym życiu.

 • SPE 1-3

  Programy edukacyjne dla klas 1-3 w przypadku dzieci o specjalnych potrzebach muszą obejmować materiały pochodzące od najbardziej zaufanych wydawców, którzy istnieją na rynku od dłuższego czasu i posiadają odpowiednie kompetencje. Warto przedstawić dokładniej niektóre propozycje od marki Eduterapeutica Lux. Materiały są przystępne również dla dzieci, którym trudno jest utrzymać na długo uwagę.

  Programy edukacyjne dla klas 1-3 – kompetencje emocjonalno-społeczne

  Pakiet Kompetencje emocjonalno-społeczne został przystosowany do potrzeb dzieci mających problem z emocjami i koncentracją. Materiały podzielono na trzy moduły – kontrolę emocji, kompetencje emocjonalno-społeczne i inteligencję emocjonalną. Stawiają one na naukę poprzez zabawę – dzieci mogą rozwinąć cechy takie jak: samodzielność, samoświadomość, samoregulacja czy rozwiązywanie konfliktów. Pakiet Kompetencje emocjonalno-społeczne to rozbudowane gry animacyjne dostosowane do danej grupy wiekowej.

  Programy edukacyjne dla klas 1-3 – trening słuchu

  Trenuj ucho! to multimedialny program przeznaczony do trenowania percepcji i uwagi słuchowej uczniów szkół podstawowych. Program z powodzeniem może być stosowany na zajęciach: logopedycznych, rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. Został ułożony pod potrzeby dzieci w wieku 7-14 lat z wadami wymowy, dysleksją, dysgrafią, ADHD/ADD, spektrum autyzmu i szeroko pojętymi trudnościami w zakresie koncentracji uwagi. Ćwiczenia multimedialne zostały podzielone na różne części. Dostępne są tu także karty pracy dla dzieci z autyzmem.

  Programy edukacyjne dla klas 1-3 – gry 

  W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach i z trudnościami w skupieniu uwagi, różnego rodzaju gry pozwalają rozwijać ich umiejętności. Sprawdzają się zarówno w przypadku terapii grupowych, jak i indywidualnych. Gra typu Escape Room urozmaica zajęcia, może być interesująca również dla nauczyciela. Gotowy scenariusz ułatwia przeprowadzenie kreatywnej lekcji. Podczas rozgrywki dzieci mogą rozwinąć umiejętności: czytania, pisania, mówienia, liczenia i prawidłowego rozumowania. Dodatkowo dostępne są różne tematy scenariuszy, dlatego też każdy nauczyciel może wybrać ten, który najbardziej zainteresuje jego uczniów! Przed zakupem istnieje opcja pobrania przykładowej karty pracy.

 • SPE 4-8

  Uczniowe ze SPE w klasach 4-8 zmagają się często z trochę innymi problemami i trudnościami rozwojowymi niż uczniowie ze SPE w klasach 1-3, a przede wszystkim potrzebują innego podejścia. Pomoce dydaktyczne marki Eduterapeutica Lux pozwalają na szybką i efektywną reakcję na trudności, z jakimi mierzy się ta grupa uczniów. Pakiet multimedialny Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8, czy też pomoce dydaktyczne z zakresu logopedii, pozwolą na indywidualną lub grupową naukę poprzez zabawę. Niezależnie od problemu, jaki występuje u dziecka, Eduterapeutica Lux posiada w ofercie również materiały do pracy z uzależnieniami i agresją. Pakiety multimedialne oraz karty pracy Eduterapeutica Lux zostały stworzone do przeprowadzania efektywnych i możliwie prostych terapii, wspomagających prawidłowy rozwój dziecka w szkole podstawowej.  

 • SPE Ponadpodstawowa

  Eduterapeutica Nastolatki Specjalne Potrzeby Edukacyjne oferuje program przeznaczony do terapii dysleksji rozwojowej i dyskalkulii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Dzięki dopracowanym pomocom dydaktycznym nauczyciele zyskują wsparcie do prowadzenia indywidualnych lub grupowych zajęć dla nastolatków o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych. Karty pracy zawierają szeroki zakres materiałów naukowych, które pomogą w pracy z m.in: pamięcią, koncentracją, koordynacją, czy umiejętnościami językowymi. Eduterapeutica Nastolatki Specjalne Potrzeby Edukacyjne daje możliwości pracy na komputerach, co bardzo mocno ceni sobie ta grupa uczniów. Terapia wspomagana ćwiczeniami interaktywnymi w rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną , niewątpliwie przynosi bardzo dobre rezultaty i jest skuteczniejsza od zajęć tradycyjnych

Aktywne filtry