Eduterapeutica Dysleksja i Dyskalkulia

6-10 lat

Zestaw Dysleksja zawiera:

 • 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych,
 • 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
 • 22 ćwiczenia filmowe,
 • 15 interaktywnych gier i zabaw,
 • 219 kart pracy - w programie i wydrukowane,
 • pomoce dydaktyczne – bingo literowe,
 • rozsypanki sylabowe,
 • alfabet 35 kart z literami,
 • poradnik metodyczny.

W krótkim czasie uczniowie z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową mają szansę opanować umiejętności koncentracji uwagi, sylabizowania i budowania zdań, czytania, pisania poprawnego ortograficznie.

Zestaw Dyskalkulia zawiera:

 • 10 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych,
 • 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
 • 22 ćwiczenia filmowe,
 • 11 interaktywnych gier i zabaw,
 • 163 karty pracy – w programie i wydrukowane,
 • pomoce dydaktyczne - domino geometryczne,
 • karty matematyczne,
 • tabliczka mnożenia,
 • poradnik metodyczny.

W krótkim czasie Twoi uczniowie mają szansę opanować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne oraz pamięć.

Zestaw

1 590 zł brutto

Licencja otwarta

Złapmy Lwa! Specjalne potrzeby edukacyjne

6-10 lat

Zestaw zawiera:

 • kilkanaście zabaw i gier multimedialnych
 • na tablicę interaktywną,
 • materiały w wersji elektronicznej: ćwiczenia,
 • karty pracy, certyfikaty, kolorowanki,
 • poradnik metodyczny,
 • szkolenie on-line dla nauczycieli,
 • dodatkowo – grę do zabawy na podłodze (plansza z poduszkami),
 • 6 gier planszowych z drewnianymi klockami,
 • kartonowe koła z „emotikonami” symbolizującymi emocje(szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), naklejki dla dzieci.

Gra pomaga dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w takich obszarach jak: myślenie logiczne, myślenie strategiczne, pamięć i orientacja przestrzenna, umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, rozwija intuicję, koncentrację na zadaniu czy przewidywanie konsekwencji własnych działań. Gra jest też pomocna w pracy z dziećmi z problemami w sferze emocji i mówieniu o nich.

Zestaw

1 290 zł brutto

Licencja otwarta

Eduterapeutica ADHD i Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3

6-10 lat

Zestaw zawiera:

 • blisko 400 ćwiczeń multimedialnych,
 • 300wydrukowanych i elektronicznych kart pracy,
 • materiału do druku – filament,
 • karty do pracy z długopisami 3D,
 • szkolenie online dla nauczycieli.

Długopis Banach 3D:

 • wymusza odpowiedni chwyt pisarski, ćwiczy sprawność manualną,
 • wyzwala dobre emocje, które wspomagają proces uczenia,
 • efekt pracy jest natychmiastowy i dziecko doświadcza poczucia sprawstwa,
 • uczy cierpliwości,
 • kształci precyzję i dokładność,
 • rozwija kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i artystyczną,
 • uczy planowania i organizacji działań.

Zestaw

4 380 zł brutto

Licencja otwarta

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8

dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia 10-15 lat

Kształtują precyzję i dokładność - wymuszają odpowiedni chwyt pisarski i ćwiczą sprawność manualną.

Zestaw zawiera:

 • blisko 500 ćwiczeń multimedialnych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
 • komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
 • zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie,
 • poradnik metodyczny z instrukcją obsługi,
 • innowacyjny długopis Banach 3D wraz z szablonami rysunków i ćwiczeń dla uczniów z problemami matematycznymi.

Zestaw

2 890 zł brutto

Licencja otwarta

Długopisy Banach 3D - zmieniają rysunki w przestrzenne obiekty

dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia 10-15 lat

Zestaw zawiera:

 • 6 sztuk długopisów Banach 3D – łatwe w obsłudze do samodzielnego użycia przez uczniów
 • 6 sztuk przenośnych baterii (power bank)do korzystania z długopisów 3D bez zasilania,
 • innowacyjny długopis Banach 3D z kartami pracy i ćwiczeniami dla dzieci nadpobudliwych ruchowo,
 • poradniki metodyczne ze scenariuszami prowadzenia zajęć,

Kompleksowy zestaw ćwiczeń multimedialnych! Zestaw różnorodnych multimedialnych ćwiczeń, które wspierają terapie m.in. w takich obszarach jak percepcja, pamięć, grafomotoryka, ortografia, koncentracja, kompetencje emocjonalne i społeczne. Proponowane zadania, aktywności i symulacje są stworzone w oparciu o aktualne trendy rozwojowe z uwzględnieniem potrzeb neurobiologicznych mózgu dzieci z zespołem nadruchliwości psychoruchowej z deficytami uwagi. 
Dodatkowo w zestawie znajduje się: 
- gra wielkoformatowa Pajacyk SPE do zabawy na podłodze rozładowuje emocje, pomaga w usprawnianiu motoryki i koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej,
- gra stolikowa Figu-Miku wzbogaca u dzieci umiejętności społeczne, językowe, myślenie operacyjne, pamięć i koncentrację uwagi.

Zestaw

2 990 zł brutto

Licencja otwarta

Pomoce dydaktyczne psychoneurologiczne​

przeznaczone dla uczniów z zaburzeniami, uwagi i koncentracji, procesów uczenia się oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Programy i ćwiczenia do prowadzenia terapii w formie multimedialnej. Gry i zabawy na tablicę interaktywną oraz innowacyjne długopisy 3D wspierającą wyobraźnię przestrzenną uczniów ze SPE.

Pomoce dydaktyczne procesów komunikacji

zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji, zaburzenia uwagi.

Nowoczesne programy multimedialne do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Materiały cyfrowe z dostępem do filmów i prezentacji multimedialnych.

Narzędzia do terapii

dla uczniów z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Multimedialne programy diagnostyczno-terapeutyczne. Baza interaktywnych ćwiczeń oraz tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

Narzędzia do terapii

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Interaktywne gry przystosowane do wykorzystania na tablicy interaktywnej oraz innowacyjne narzędzia 3D angażujące dzieci i młodzież.

Wirtualne laboratoria dla szkół ponadpodstawowych

Innowacyjne materiały edukacyjne wykorzystujące TIK w kształceniu uczniów szkół ponadpodstawowych.