Wsparcie dla rozwoju - edukacja dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Najczęstsze wyzwania, z jakimi spotykają się uczniowie ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE) w szkołach ponadpodstawowych, obejmują różnorodne dysfunkcje, które wpływają na ich proces nauki, codzienne funkcjonowanie i wejście na rynek pracy. 

Naszą misją jest stworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska edukacyjnego, gdzie każdy uczeń ma szansę rozwijać swoje umiejętności, odkrywać pasje i przygotowywać się do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Jesteśmy przekonani, że edukacja dla uczniów ze SPE może być inspirująca i pełna sukcesów. Dołącz do naszej społeczności i wspólnie budujmy przyszłość pełną możliwości dla każdego ucznia.

Najczęściej występujące obszary trudności u uczniów ze Szczególnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkołach ponadpodstawowych to:

Dysfunkcje związane z uczeniem się:

 • trudności w koncentracji i utrzymaniu uwagi,
 • problemy z przetwarzaniem informacji werbalnych lub pisemnych,
 • różnice w tempie przyswajania wiedzy.

Trudności społeczne:

 • problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami,
 • trudności w rozumieniu społecznych zasad i norm,
 • trudności w rozpoznawaniu i regulacji swoich emocji.

Dysfunkcje związane z komunikacją:

 • trudności w wyrażaniu myśli w sposób werbalny,
 • problemy z zrozumieniem mowy innych osób,
 • trudności w dostosowaniu się do różnych form komunikacji.

Dysfunkcje związane z wykonywaniem zadań:

 • trudności z przyswajaniem instrukcji i ich  wykonywaniem,
 • problemy z rozpoznawaniem i radzeniem sobie z zadaniami trudniejszymi.

Eduterarapeutica lux!
Ulubiona przez nauczycieli, pedagogów, terapeutów

Wysoka jakość merytoryczna ćwiczeń

Nowoczesność i wygodna licencja

Różnorodność

 • ćwiczenia przygotowane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem,
 • ciekawa i atrakcyjna dla uczniów fabuła ćwiczeń w formie gier interaktywnych,
 • atrakcyjne i zachęcające do pracy karty pracy.
 • pakiety do pracy na każdym urządzeniu: tablica interaktywna, monitor dotykowy, laptop, tablet, smartfon,
 • licencja otwarta - bezterminowa, dla wszystkich nauczycieli i uczniów w klasie i gabinecie,
 • wersja online i offline.
 • do zajęć i terapii najczęściej występujących  dysfunkcji,
 • poziom trudności ćwiczeń dostosowany  do indywidualnych możliwości ucznia,
 • w każdym pakiecie atrakcyjne pomoce wspierające terapię.

Pomoce dydaktyczne wspierające uczniów z wyzwaniami w nauce:

Karty Pracy SPE Nastolatki

Multimedialny program SPE Nastolatki

239 zł Brutto

990 zł Brutto

Pomoce dydaktyczne wspierające uczniów z trudnościami społecznymi:

Gry stolikowo-karciane Niepełnosprawność intelektualna i ASD

Multimedialny program Niepełnosprawność intelektualna i ASD

Scenariusze do prowadzenia zajęć
Escape Room SPE

890 zł Brutto

2890 zł Brutto

690 zł Brutto

Pomoce dydaktyczne wspierające uczniów z trudnościami w komunikacji:

Szczególne potrzeby z długopisem 3D Banach

Artystycznie z Długopisem 3D Banach

1290 Brutto

1290 Brutto

Pomoce dydaktyczne wspierające uczniów z trudnościami w komunikacji:

Zestaw multimedialne ilustracje przedmiotowe

Problemy wychowawcze. Multimedialny program wraz z materiałami edukacyjnymi

1167 zł Brutto

1990 zł Brutto

Problemy uczniów szkół ponadpodstawowych z wejściem na rynek pracy

Rozumiemy potrzeby uczniów ze Szczególnymi Potrzebami Edukacyjnymi!

 • Nasze pomoce i narzędzia edukacyjne, dostosowane są do unikalnych potrzeb każdego ucznia ze SPE. Rozumiemy, że każdy uczeń ma swoje tempo i styl nauki, dlatego stawiamy na indywidualne podejście.

 • Nasz doświadczony zespół nauczycieli i specjalistów ds. edukacji specjalnej z pasją projektuje narzędzia edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów ze SPE w szkołach ponadpodstawowych.

 • Wprowadzamy innowacyjne metody nauczania, wykorzystując technologię i nowoczesne narzędzia edukacyjne, aby uczniowie ze SPE mieli dostęp do atrakcyjnych i skutecznych narzędzi do nauki.

Dostarczyliśmy i wdrożyliśmy  6200 sztuk sprzętu i rozwiązań druku 3D Banach w programie rządowym LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI!

Narzędzia 3D wspierają edukację uczniów ze SPE!

Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania i korzystanie z narzędzi 3D  znacząco zwiększa szanse uczniów ze SPE na skuteczne wejście na rynek pracy, umożliwiając im zdobycie praktycznych umiejętności i dostosowanie się do dynamicznych wymagań zawodowych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w pracy z uczniami:

 • Technologie edukacyjne umożliwiają łatwiejszy dostęp do informacji, co może być szczególnie ważne dla uczniów ze SPE.
 • Narzędzia 3D mogą być wykorzystywane do tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych, które ułatwiają przyswajanie wiedzy.
 • Uczniowie ze SPE mogą korzystać z narzędzi 3D do realizacji projektów, które pomagają rozwijać umiejętności praktyczne i kreatywne.
 • Możliwość tworzenia własnych projektów przy użyciu narzędzi 3D może zwiększyć zaangażowanie uczniów i pozwolić im na rozwijanie indywidualnych talentów.
 • Edukacja oparta na narzędziach 3D może również wspierać rozwój umiejętności miękkich, takich jak współpraca, komunikacja, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Pomoce dydaktyczne wspierające wejście na rynek uczniów ze SPE:

Długopisy 3D Banach Master

Drukarka 3D Banach School z filamentem

3990 zł Brutto

5500 zł brutto

Dzięki pakietom Eduterapeutica lux oraz nowoczesnym narzędziom Banach 3D uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • usprawnią swoją samodzielność oraz zdobędą umiejętności komunikacyjne i społeczne,
 • zmotywują się do systematycznego treningu i wykonywania żmudnych zadań, przez co z łatwością przyswoją wiedzę,
 • dzięki atrakcyjnym ćwiczeniom, chętnie pracują usprawniając percepcję wzrokową, myślenie matematyczne,  oraz umiejętności ortograficzne i językowe,
 • rozwiną umiejętności panowania nad emocjami w sytuacjach trudnych oraz z łatwością zaczną koncentrować się na wykonywanych zadaniach,
 • nauczą się cierpliwości oraz rozwiną kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i artystyczną.