Eduterapeutica Lux

Małe kroki, wielkie rezultaty.

Wspieramy nauczycieli, pedagogów oraz logopedów w ich terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, które nie tylko ułatwiają prowadzenie zajęć terapeutycznych, ale również sprawiają, że nauka staje się jeszcze bardziej angażująca i efektywna.

Eduterapeutica Lux to najlepsze i różnorodne pakiety dydaktyczne, które zawierają zarówno multimedia, jak i tradycyjne pomoce, doskonale dopasowane do potrzeb terapeutycznych. Dzięki nim, proces uczenia się staje się dynamiczny, a osiągane postępy są widoczne i zadowalające dla uczniów.

Pakiety Eduterapeutica Lux obejmują szeroki zakres tematyczny, aby sprostać różnorodnym wyzwaniom w pracy terapeutycznej.

Pakiety SPE 1-3 oraz SPE 4-8, dzięki zróżnicowanym materiałom umożliwiają dostosowanie treści i metod pracy do konkretnych wymagań uczniów. W pakietach dostępne są interaktywne gry, ćwiczenia oraz karty pracy, które wspierają rozwój umiejętności szkolnych, takich jak czytanie, pisanie, liczenie oraz rozwiązywanie problemów matematycznych.

Nasze pomoce multimedialne są łatwe w użyciu zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, co pozwala na efektywne użycie ich w codziennej praktyce szkolnej. Dzięki interaktywnym funkcjom i różnorodnym materiałom, pakiety SPE stają się nieodłącznym wsparciem w procesie nauki i rozwoju uczniów z różnymi szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. To jedyne takie pomoce terapeutyczne dostępne dla uczniów w klasach 4-8!

Dzieci z diagnozą autyzmu i ADHD potrzebują jeszcze bardziej spersonalizowanego podejścia do edukacji i terapii. Nasze pakiety są starannie zaprojektowane z myślą o tych specyficznych potrzebach. Zawierają one zróżnicowane materiały, które uwzględniają różnorodność sposobów uczenia się oraz skupiają się na rozwijaniu kluczowych umiejętności, takich jak koncentracja, komunikacja społeczna i samodzielność. Każdy element pakietu został starannie dobrany, aby stworzyć motywujące i bezpieczne środowisko nauki dla dzieci z autyzmem i ADHD. Dzięki temu nasze pakiety nie tylko wspierają rozwój edukacyjny, ale także pomagają w codziennym funkcjonowaniu i integracji społecznej.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży to zestaw narzędzi terapeutycznych do budowania silnych podstaw emocjonalnych i społecznych. Nasz pakiet Eduteraputica lux Pomoc Psycholgoiczna zawierają ćwiczenia i gry, które pomagają dzieciom w zrozumieniu swoich emocji, identyfikowaniu i radzeniu sobie z trudnościami oraz budowaniu zdrowych relacji z innymi. Dzięki temu dzieci mogą rozwijać umiejętności emocjonalne i społeczne w sposób przystępny i zabawny, co wpływa korzystnie na ich samopoczucie i relacje z otoczeniem.

Zestaw Eduterapeutica lux Problemy wychowawcze  pomagające w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi nie tylko oferują praktyczne narzędzia dla nauczycieli i pedagogów, ale również promują budowanie pozytywnych relacji i atmosfery w klasie. Zawierają one sugestie dotyczące rozwiązywania konfliktów, budowania współpracy oraz stymulowania motywacji uczniów. Dzięki temu nauczyciele mogą skutecznie zarządzać zachowaniami uczniów i wspierać ich w procesie rozwoju osobistego.

Pakiety przeznaczone dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi są oparte na holistycznym podejściu do rozwoju społecznego i emocjonalnego. Pomoce dydaktyczne z serii Eduterapeutica Lux Kompetencje emocjonalno-społeczne Szkoła i Przedszkole to ćwiczenia i aktywności, które pomagają dzieciom w identyfikowaniu i wyrażaniu swoich uczuć, radzeniu sobie ze stresem oraz budowaniu zdrowych relacji z innymi. Nasze pakiety dodatkowo  rozwijają umiejętności samoregulacji emocjonalnej oraz empatii i rozumienia emocji innych osób. Wspierając rozwój tych umiejętności, nasze pomoce multimedialne stwarzają interaktywne i atrakcyjne środowisko, które sprzyja eksploracji i uczeniu się w sposób dostosowany do potrzeb dzieci.

Dzięki temu dzieci z trudnościami emocjonalnymi mogą rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości.

Pakiet Koncentracja uwagi przeznaczony jest dla dzieci z różnymi wyzwaniami w zakresie koncentracji i uwagi. Zestaw zawiera różnorodne zadania, gry i ćwiczenia, które pomagają w rozwijaniu umiejętności skupiania uwagi, kontrolowania impulsów oraz utrzymywania uwagi na zadaniach edukacyjnych. Dzięki temu dzieci mogą poprawić swoją efektywność w nauce oraz lepiej radzić sobie w codziennych sytuacjach wymagających skupienia i uwagi.

Dodatkowo, zestaw Eduterapeutica lux Koncentarcja uwagi zaprojektowany jest w taki sposób, aby ćwiczenia interaktywne były ciekawe i atrakcyjne dla dzieci. Zawierają one elementy zabawy, które angażują uwagę i motywują do aktywnego uczestnictwa w zadaniach. Dzięki temu proces uczenia się staje się nie tylko efektywny, ale również przyjemny i satysfakcjonujący dla dzieci.

Ponadto, nasze pakiety są elastyczne i dostosowane do różnych poziomów umiejętności oraz preferencji dzieci. Oferują one różnorodne poziomy trudności, co pozwala na stopniowe rozwijanie umiejętności koncentracji i uwagi w miarę postępów ucznia. Indywidualizacja podejścia jest kluczowa, aby każde dziecko mogło osiągnąć sukces i rozwijać się w własnym tempie.

Pomoce logopedyczne serii Eduterapeutica Lux  to kompleksowe narzędzie do wspierania rozwoju mowy i komunikacji u dzieci. Pakiet Logopedia Spectrum oraz Trenuj ucho! Percepcja i uwaga słuchowa to największe i najlepsze pomoce logopedyczne na rynku. Zawierają one różnorodne ćwiczenia, gry i materiały edukacyjne, które pomagają w rozwijaniu umiejętności wymowy, rozumienia języka oraz budowania płynności komunikacyjnej. Dzięki temu dzieci mogą rozwijać się w zakresie komunikacji w sposób systematyczny i efektywny, co ma kluczowe znaczenie dla ich sukcesu edukacyjnego i społecznego.

Co sprawia, że zestawy logopedyczne Eduterapeutica Lux wyróżniają się na tle innych? Przede wszystkim oferują najszerszy zakres materiałów, które są dopasowane do różnych poziomów umiejętności oraz indywidualnych potrzeb dzieci. Niezależnie od tego, czy dziecko potrzebuje wsparcia w poprawie wymowy, zwiększeniu zrozumiałości mowy, czy też rozwinięciu umiejętności komunikacji społecznej, nasze pomoce logopedyczne stanowią skuteczne wsparcie.

Ponadto, zestawy Logopedia Spectrum oraz Trenuj ucho! są zaprojektowane w sposób atrakcyjny i prosty, dzięki czemu nauka staje się przyjemnością dla dzieci. Zawierają one gry, ćwiczenia i kreatywne zadania, które angażują uczniów i motywują do aktywnego uczestnictwa. Dzięki temu dzieci nie tylko rozwijają umiejętności logopedyczne, ale także uczą się w sposób naturalny i przyjemny.

Pakiety logopedyczne serii Eduterapeutica Lux są wszechstronne i elastyczne, co pozwala na ich wykorzystanie zarówno w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i w grupie. Są one doskonałym narzędziem zarówno dla logopedów pracujących w placówkach oświatowych, jak i prywatnych gabinetów.

Jako Eduterapeutica Lux wierzymy, że każde dziecko ma potencjał do osiągnięcia sukcesu w nauce i rozwoju emocjonalno-społecznym. Dlatego tworzymy narzędzia, które wspierają edukację w sposób kompleksowy i dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Razem możemy stworzyć przestrzeń, w której nauka staje się pasją, a osiągane sukcesy są powodem do dumy i radości.

Wygodna licencja!

Każdy program Eduterapeutica Lux posiada licencję otwarta i bezterminową.

Programy działają na każdym urządzeniu i korzystają z nich wszyscy nauczyciele i uczniowie!

Z nami bezpiecznie zrealizujesz projekt 
Aktywna Tablica 2024!

Poznaj nasze pakiety terapeutyczne bliżej i zdecyduj, który z nich chcesz mieć dofinansowany z programu Aktywna Tablica 2024. W  poniższym katalogu znajdziesz wszystkie nasze NOWOŚCI oraz produkty z serii Eduterapeutica Lux oraz samodzielnie będziesz mógł skomponować własny zestaw terapeutyczny.

Blisko 15 000 pakietów Eduterapeutica Lux jest w polskich szkołach w ramach programu Aktywna Tablica 2021-2024!


Pomoce terapeutyczne serii Eduterapeutica Lux są w 100% zgodne z rozporządzeniem Aktywna Tablica! 

Nie wiesz jak skorzystać z dofinansowania? Jakie dokumenty i do kiedy należy złożyć? Pomożemy Tobie z wszystkimi formalnościami! Jesteśmy do Twojej dyspozycji.  

Poprowadź próbne zajęcia z programami 
Eduterapeutica Lux

Skorzystaj z najczęściej wybieranych pakietów i stwórz własne stanowisko terapeutyczne.

Dzięki możliwości dostępu do wersji demo wszystkich pakietów z serii Eduterapeutica Lux, możesz już teraz przeprowadzić wybrane zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Próbne zajęcia z pakietami online to szansa na wypróbowanie różnorodnych zestawów, ale również na poprowadzenie zajęć w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Twoich uczniów. Wersja demo umożliwi Ci poznanie naszych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które są specjalnie zaprojektowane, aby wspierać różnorodność stylów nauki i potrzeb uczniów z różnymi wyzwaniami.

Zobacz nasze pakiety