Scenariusz zajęć - Oblicz pole rombu z długopisem 3D

Scenariusz z wykorzystaniem długopisów 3D, na lekcjach matematyki pozwoli na przeprowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych. Nauki ścisłe sprawiają trudności wielu uczniom i przysparzają im wielu problemów z koncentracją na lekcji i zaangażowanie się w nie. Dzięki pracy z długopisem 3D, materiał edukacyjnych będzie przyjaźniejszy do przyswojenia, a aktywność u uczniów wzrośnie. Pobierz scenariusz zajęć na obliczenie pola rombu, który pomoże wejść uczniom na wyższy poziom edukacji! 

Darmowe materiały od Ei System, Eduterapeutica Lux Dysleksja.

Eduterapeutica Dysleksja – Karty pracy

Pobierz karty pracy dla uczniów zmagających się z dysleksją na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia są elementem zestawu Eduterapeutica Dysleksja dostosowanego do wymagań, możliwości i potrzeb uczniów szkół podstawowych. Zbiór zawiera tradycyjne pomoce terapeutyczne – karty pracy. Ich ilość, zróżnicowany poziom trudności oraz różnorodność ułatwiają zaplanowanie i realizację efektywnej terapii uczniów z dysleksją rozwojową. Ponadto zestaw Eduterapeutica Dysleksja zawiera ćwiczenia multimedialne, które pozwalają na prowadzenie urozmaiconej i angażującej terapii, a w konsekwencji efektowne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze.

W skutecznej terapii dzieci z dysleksją niezbędnym elementem jest ćwiczenie koordynacji oko-ręka-ruch. Dlatego wśród kart pracy są takie z zadaniami usprawniającymi percepcję wzrokową (analizę i syntezę), koncentrację czy sprawność grafomotoryczną.

Darmowe materiały edukacyjne do EI System, Eduterapeutica Lux Dyskalkulia.

Eduterapeutica Dyskalkulia – Karty pracy

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z zaburzeniami zdolności wykonywania działań arytmetycznych. Udostępnione materiały są częścią kompleksowej publikacji – Eduterapeutica Dyskalkulia. To zestaw multimedialnych ćwiczeń oraz kart pracy dla osób ze specjalnymi potrzebnymi edukacyjnymi. Zróżnicowana forma pomocy dydaktycznych oraz poziom trudności sprawia, że Eduterapeutica Dyskalkulia jest skutecznym wsparciem podczas ćwiczeń rewalidacyjnych i zajęć wyrównawczych.

Jak rozpoznać objawy dyskalkulii? Najłatwiej obserwując dziecko w trakcie codziennych czynności, takich jak odczytywanie poprawnej godziny na zegarku, podczas odrabiania lekcji lub na wakacjach – trudność w czytaniu mapy. Na lekcjach sygnałem może być niewłaściwe zapisywanie wzorów matematycznych (np. pominięcie jakiejś liczby czy litery), częste naciskanie nie tych co trzeba przycisków w kalkulatorze, trudności w kreśleniu figur geometrycznych czy niezdolność do wykonywania ćwiczeń pamięciowych.

Do diagnozy przydaje się zawarty w programie kwestionariusz.

Na kartach pracy znajdują się ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, koncentracji, myślenia operacyjnego, grafomotoryki oraz rozwijające pamięć operacyjną.

Eduterapeutica Dysleksja - karty pracy do domu i skzoły.

Eduterapeutica Dysleksja – Karty do pracy w szkole i domu

Pobierz ćwiczenia przydatne do prowadzenia zajęć z uczniami od 5 do 11 roku życia. Opracowane przez specjalistów materiały służą pomocą zarówno podczas zajęć wyrównawczych w poradniach i szkołach jak i podczas pracy w domu. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniają rękę przygotowując dzieci do umiejętności pisania. Zobacz jak przeprowadzić proste ćwiczenia w szkole i domu.

Pobierz darmowe karty pracy Eduterapeutica Lux SPE 1-3

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3 – karty pracy

Pobierz karty pracy, scenariusz i poradnik metodyczny do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania metodą Programowanie w ruchu. Praca tą metodą nie wymaga posiadania wiedzy informatycznej, komputerów, tabletów czy robotów. Wykonując zadania uczniowie uczą się m.in. logicznego myślenia, planowania, przewidywania oraz współpracy.

Pobierz darmowe kart pracy do ćwiczeń logopedycznych od Ei System.

Ćwiczenia Logopedyczne – Pobierz Karty Pracy

Wykorzystaj 5 nowych kart pracy przydatnych podczas prowadzenia ćwiczeń logopedycznych. Opracowane karty pracy pomagają w ćwiczeniu głosek “sz” “cz” “ż/rz” i “r”. Więcej informacji o materiałach przydatnych w terapii logopedycznej znajdziesz tutaj – Eduterapeutica Logopedia.

Pobierz karty pracy Eduterapeutica lux Logopedia.

Eduterapeutica Logopedia – Karty pracy

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 1- 3 szkoły podstawowej zmagających się z problemami logopedycznymi. Wybrane ćwiczenia są elementem kompleksowej pomocy logopedycznej – Eduterapeutica Logopedia. Niniejszy zbiór materiałów wspomagających terapię logopedyczną uczniów został opracowany z myślą o realizacji zajęć rewalidacyjnych w szkołach i gabinetach logopedycznych. W skład publikacji Eduterapeutica Logopedia wchodzą ćwiczenia multimedialne oraz karty pracy o zróżnicowanym poziomie trudności.

Na kartach znajdują się ćwiczenia przygotowujące do artykulacji głosek szeregu szumiącego /sz, ż/rz, cz, dż/, szeregu syczącego: głosek „s” (w wyrazach), „z”, „c”, „dz” czy szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź), rotacyzmu czy różnicowania szeregów.

Pobierz karty pracy do nauki pisania od Ei System

Kaligrafia, piszę w liniaturze – karty pracy dla klas 1-3

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci! Pakiet zawiera 47 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako materiały do nauki dla dzieci! Karty pracy pomocne dzieciom w nauce kaligrafii. Liniatura (taka jak w zeszytach) służy do prawidłowego pisania liter. Kaligrafia to kolejny krok po szlaczkach do pięknego, równego i czytelnego pisma! Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Poberz materiały edukacyjne do Ei System

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci!

Pakiet zawiera 10 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako kolorowanki, wycinanki, ale również materiały do nauki dla dzieci! Szlaczki, czyli ćwiczenia grafomotoryczne, to pomoce przydatne w nauce pisania – to najlepszy trening, dzięki któremu pisanie liter staje się łatwiejsze. Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Materiały edukacyjne dla eduakcji od Ei System

Odkrywamy słowa – karty pracy dla edukacji wczesnoszkolnej

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci! Pakiet zawiera 12 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako kolorowanki, wycinanki, ale również materiały do nauki dla dzieci w wieku 5-7 lat! Naukę liter najlepiej zacząć od zabawy – układając np. literkowe puzzle. Z kolei szlaczki i linie to pierwszy krok do pisania. Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Pobierz ebooka dla nauczycieli i pedagogów od EI System.

E-book 15 e-narzędzi dla nauczycieli i pedagogów

W e-booku zostało zebranych i opracowanych piętnaście narzędzi, które pomogą Tobie lepiej organizować czas i pracę, łatwiej zarządzać zadaniami i obowiązkami, szybciej przygotowywać się na zajęcia, wyszukiwać, zbierać i porządkować potrzebne materiały i inspiracje.