https://www.youtube.com/watch?v=FwS61f6Ra9w

Zaopiekujemy się Twoją szkołą!

Tylko z nami skutecznie wdrożysz druk 3D

EkoSystem Banach 3D to pakiet, w skład którego wchodzi szeroki zakres pomocy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Dedykowany jest dla każdej szkoły, niezależnie od rodzaju posiadanej drukarki 3D w placówce.

Ekosystem Banach 3D wspiera nauczycieli w zastosowaniu drukarek 3D w szkole zarówno na zajęciach przedmiotowych, jak i kółkach zainteresowań lub zajęciach z dziećmi ze SPE.

EkoSystem obejmuje wsparcie dla szkoły, na dowolnie wybrany okres: jeden rok lub 5 lat, czyli tyle, ile wynosi okres trwania programu „Laboratoria Przyszłości”. 
Składa się ze stałej opieki technicznej, dydaktycznej i formalnej (w tym m.in. pomocy dla koordynatora wyznaczonego przez dyrektora).

 Dzięki zastosowaniu ekoSystemu placówka oświatowa będzie w stanie w prosty sposób zastosować druk 3D na każdej lekcji. Przekażemy kompleksową dawkę wiedzy oraz inspiracji, które pomogą w organizacji codziennych zajęć z drukarkami 3D. Dzięki temu placówka stanie się innowacyjna, a uczniowie będą mogli pochwalić się niecodziennymi kompetencjami, które pomogą im w dalszej edukacji oraz karierze zawodowej

Wsparcie dydaktyczne

Pomoc techniczna

Wsparcie formalne​

5-letnia pomoc techniczna dla szkoły, która posiada drukarkę 3D typu: Banach, Makerbot, Ultimaker, Prusa, Ender, Anycubic, XYZ  (Vinci), Dremel, FlashForge, Zortrax, Skriware, BIQU.

5-letnie wsparcie dydaktyczne dla nauczycieli w realizacji możliwych wielu obszarów wykorzystania druku 3D zgodnie z polską podstawą programową. 

Pomoc dla koordynatora druku 3D w szkole wyznaczonego m.in na potrzebę programów rządowych typu Laboratoria Przyszłości.

Wsparcie dydaktyczne

 • Pomoc w realizacji różnorodnych obszarów wykorzystania druku 3D w szkole.
 • Wsparcie w uruchomieniu i poprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych np. kółka zainteresowań z wykorzystaniem druku 3D.
 • Dostęp do największej, specjalistycznej i stale aktualizowanej biblioteki modeli szkolnych, przygotowanych do prowadzenia zajęć ogólnych, z uczniami ze SPE oraz uczniami zdolnymi.
 • Gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć ogólnych i przedmiotowych z drukiem 3D - aż 1000 scenariusz w pakiecie 5-letnim.
 • Regularne konsultacje online z opiekunem merytorycznym - raz w miesiącu (udział dobrowolny).
 • Cotygodniowe nowe koncepcje zastosowania technologii 3D w Twojej szkole.
 • Raz w miesiącu webinarium z ekspertami druku 3D "Praktyczne zastosowanie druku 3D w szkole - jak robią to inni"
 • Filmy instruktażowe z podstaw projektowania: Tinkercad, OnShape, Fussion 360.
https://youtu.be/E-pyTHo-VK0https://youtu.be/czVFycyFvD4

Pomoc techniczna

 • Materiały video i praktyczne instrukcje dla poczatkujących, wspierające rozpoczęcie przygody z drukiem 3D w szkole.
 • Filmy szkoleniowe z obsługi drukarki 3D (poziom podstawowy).
 • Webinaria "Obsługa drukarki 3D - poziom podstawowy".
 • Filmy przedstawiające rozwiązanie najczęstszych problemów technicznych z drukarkami 3D.
 • Filmy instruktażowe obsługi programu Cura (poziom podstawowy).
 • Filmy instruktażowe obsługi programu Cura (poziom zaawansowany).
https://youtu.be/RYs98Dpopf8https://youtu.be/P-7jtKfGDlY

Wsparcie formalne

Wsparcie szkół w przypadku wprowadzenia nowych zarządzeń i wytycznych w obszarze druku 3D przez MEiN. 

Jeśli chcą Państwo:

 • czuć się pewnie i bezpiecznie w przypadku wejścia w życie nowego projektu wykorzystującego druk 3D,
 • otrzymać wsparcie w interpretacji i dostosowaniu się do nowych wytycznych MEiN,
 • szybko i łatwo wdrożyć każdy nowy projekt 3D,
  to zapraszamy do przystąpienia do ekoSystemu Banach.

W ramach wsparcia formalnego otrzymają Państwo:

 • aktualne informacje prawne dotyczące wykorzystania druku 3D w szkole,
 • pomoc przy wdrożeniu nowych zaleceń MEiN i innych instytucji edukacyjnych,
 • gotowe rozwiązania, scenariusze i plany wdrożenia druku 3D pod nowe projekty,
 • cały szereg inspiracji z wykorzystania druku 3D.

https://www.youtube.com/watch?v=M1ZYFW0fGGo

Największa baza modeli edukacyjnych dostosowana do polskiego programu nauczania

Scenariusze zajęć dla wielu szkolnych obszarów

Pobierz przykładowy scenariusz

EkoSystem Banach 3D to pomoce dydaktyczne wspierające różnorodne obszary edukacyjne, w tym:

Pomoce naukowe do przedmiotów ścisłych

Znajdą tu Państwo opracowane przez specjalistów praktyków scenariusze lekcji do matematyki, fizyki i chemii wraz z kartami pracy.  Udostępniamy również szeroki wybór gotowych do wydruku projektów, które mogą Państwo wykorzystać zarówno na lekcjach, jak również na zajęciach wyrównawczych czy kołach zainteresowań. 

Przykładowe realizacje: 

Matematyka: geometryczny namacalny dowód wzoru obliczania objętości ostrosłupa, narzędzie do pomiaru kątów, kalkulator ręczny oparty o kostki Rapiera.

Chemia: puzzle – nazewnictwo chemii nieorganicznej, konfigurowalny atom, uchwytu na probówki do laboratorium

Fizyka: śruba wodna Archimedesa, zasady dźwigni i równowaga, zasada działania katapulty.

Pomoce naukowe do przedmiotów przyrodniczych

W tym obszarze udostępniamy dla Państwa gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji w podziale na biologię i geografię. Załączone do scenariuszy karty pracy wykorzystujące technologię druku 3D zaktywizują wszystkich uczniów do pracy na lekcji. Gotowe do wydruku projekty, które znajdują się w naszych zasobach, pozwolą nauczycielom drukować pomoce naukowe, którymi szkoła nie dysponuje, a które pomogą z pewnością lepiej zilustrują zagadnienia niż ilustracje książkowe.

Przykładowe realizacje:
Biologia: anatomiczny model serca, komórka zwierzęca, model ludzkiej czaszki, zestaw do edycji genów DNA

Przyroda: szkielet tygrysa szablozębnego, rodzaje chmur

Geografia: budowa dna oceanu, przekrój ziemi, bloki warstw gleby

Pomoce do pracy z uczniami ze SPE

Badania wskazują, że ok. 15% wszystkich uczniów to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby wyrównywać ich szanse edukacyjne, nauczyciele stosują różne metody pracy. Scenariusze i pomoce wykorzystujące technologię druku 3D na pewno zwiększą efektywność uczenia się, utrwalą wiedzę teoretyczną nabytą na lekcji, wesprą rozwój motoryczny i kompetencje interpersonalne.

Przykładowe wykorzystanie: trójkąty konstrukcyjne Montessori, gry pamięciowe, dotykowe, narzędzie umożliwiające czytanie opinii słuchowych, pasek do czytania z dysleksją.

Wsparcie pracy w grupach i zespołach projektowych

Praca w zespołach projektowych, czy grupach jest coraz bardziej popularna w nauczaniu szkolnym. Wykorzystują go nauczyciele różnych przedmiotów. Samodzielne przygotowanie przez uczniów projektu, a następnie wydrukowanie go na drukarce 3D jest dobrym sposobem na rozwijanie kompetencji projektowych uczniów.

Przykładowe wykorzystanie: projekty oraz modele 3D z wielu dziedzin wiedzy, np. rakieta saturn 3D, działający projekt pierwszego aparatu fotograficznego, mechanizm zegarka

Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących

Szkoły powszechne zazwyczaj nie posiadają specjalistycznego sprzętu i pomocy naukowych wykorzystywanych w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Wykorzystanie druku 3D w szkole daje nauczycielom możliwość przeprowadzenia zajęć z użyciem nieszablonowych pomocy edukacyjnych i, co ważne, wydruku nieograniczonej liczby pomocy dydaktycznych, które będą nie tylko tańsze od sklepowych odpowiedników, ale również dostosowane pod konkretne potrzeby metodyczne.

Przykładowe realizacje: tabliczki z opisem Braille’a, gry planszowe dla niewidomych i niedowidzących, planety w układzie słonecznym z podpisem Braille’a.

Rozwijanie kompetencji konstruktorskich u uczniów

Przeprowadzenie ciekawej lekcji rozwijającej zdolności konstruktorskie u uczniów nie jest łatwe. Wykorzystanie druku 3D otwiera możliwości, których wcześniej w szkole nie było: tworzenie ciekawych modeli z istniejących oraz nowych projektów, doskonalenie zdolności konstruktorskich oraz kompetencji przyszłości, które pomogą w dalszej edukacji oraz pracy zawodowej, czy też możliwość nauki zasad działania najpopularniejszych mechanizmów oraz urządzeń.

Przykładowe realizacje: działający silnik V8, konstrukcja turbiny wiatrowej, model automatycznej skrzyni biegów.

Zajęcia techniczno-praktyczne: projektowanie, konstruowanie, modelowanie

Prowadzenie zajęć praktyczno-technicznych w szkole nie musi ograniczać się tylko do konstrukcji z kartonu czy bibuły, czas na wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dzięki drukowi 3 D nauczyciel może przeprowadzić ciekawe zajęcia nauki programów do projektowania, jak również wykorzystać na lekcji nietypowe pomoce naukowe, które mogą być drukowane na każdą lekcję inne. Z pewnością takie lekcje wpłyną na kreatywność dzieci i nauczą technicznego spojrzenia na różne zagadnienia.

Przykładowe realizacje: model London Eye zasilany energią słoneczną, uchwyty na probówki do laboratorium chemicznego.

Nagrody dla uczniów

Każda szkoła organizuje konkursy i nagradza najlepszych uczniów. Nie zawsze jednak dysponuje odpowiednimi funduszami na zakup nagród. Bardzo ciekawym pomysłem jest zaprojektowanie własnych, autorskich projektów nagród i wydrukowanie ich na drukarce 3D. Można je przygotować na zajęciach lekcyjnych lub na kółkach zainteresowań. Przykładowe realizacje: Godło Polski, medale okolicznościowe, puchary, figurki kolekcjonerskie dla uczniów.

Druk w modelu STEAM

STEAM to podejście do uczenia się, które opiera się na Nauce i Technologii, z wykorzystaniem elementów Inżynierii, Sztuki oraz Matematyki (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). Jest to nowatorskie podejście w nauczaniu, które opiera się w dużej mierze na nowoczesnych technologiach. W model prowadzenia lekcji w formie projektowo-warsztatowej idealnie wpisuje się druk 3D. Dzięki niemu dzieci mogą samodzielnie zaprojektować potrzebne narzędzia, wydrukować je na drukarce 3D i zweryfikować ich użyteczność.

TIK nowoczesny rozwój dzięki możliwościom druku 3D

TIK to sposób nauczania oparty o technologie komunikacyjno-informacyjne. Bardzo mocno rozpowszechniony w edukacji zdalnej, jednak w szkole może być wykorzystywany również jako sposób na skupienie uwagi uczniów, zaciekawienie ich, zmotywowanie do nauki. Warto do tego modelu dodać druk 3D jako rozwinięcie edukacji opartej na technologii przyszłości.

Przykładowe realizacje: możliwość korzystania z wirtualnej przestrzeni projektowej – użycie środowiska webowego do projektowania nowatorskich modeli 3D.

Wzmacnianie prestiżu szkoły w społeczności lokalnej

Każda szkoła dąży do zbudowania sobie jak najlepszej opinii, chce występować wysoko w rankingach – nie tylko tych badających poziom nauczania, ale również być postrzegana jako placówka nowoczesna, w której wykorzystuje się nie tylko wielorakie metody nauczania, ale również nowoczesne technologie. Wykorzystywanie przez szkołę możliwości druku 3D może podnieść jej prestiż w oczach rodziców, społeczności lokalnej, jak również organu prowadzącego.

Przykładowe realizacje: pamiątki, makiety szkoły lub popiersia patrona szkoły.

Wsparcie uczniów zdolnych

W każdej klasie są uczniowie wybitnie zdolni. Jak pracować z takimi uczniami, żeby nie nudzili się na lekcjach? Jak efektywnie pokierować ich edukacją? Odpowiedzią na te pytania może być stworzenie dla nich możliwości ponadprogramowego kształcenia się w oparciu o nowatorskie pomoce dydaktyczne oraz technologię druku 3D. Dzięki niej na pewno uczniowie Ci będą bardziej zaangażowani na lekcjach, zaczną projektować własne pomoce dydaktyczne, rozwijając swoje zainteresowania i pasje.

Przykładowe realizacje: biologiczna pompa elektrogenowa sodowo-potasowa, zestaw do resekcji żaby, model rzymskiej świątyni.

EkoSystemem Banach 3D

Co zyska nauczyciel:

 • pozna podstawowe i zaawansowane funkcje drukarki 3D,
 • dowie się, jak zorganizować zajęcia przedmiotowe z wykorzystaniem druku 3D,
 • przygotuje nowoczesne i ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz kółka zainteresowań,
 • otrzyma dostęp do bogatej bazy modeli 3D, które pomogą w realizacji podstawy programowej,
 • weźmie udział w cyklu webinariów, dotyczących wykorzystania druku3 D w szkole,
 • dzięki filmom instruktażowym z sukcesem wdroży zajęcia z modelowania 3D,
 • zainspiruje się ciekawymi projektami, które pomogą podnieść rangę placówki i zyskać miano nowoczesnej,
 • nauczyciel-koordynator spełni wszystkie wymagania programu Laboratoria Przyszłości dzięki opiece koordynatorksiej.

Co zyska uczeń:

 • opanuje podstawowe działanie technologii 3D,
 • rozwinie umiejętności myślenia przestrzennego,
 • weźmie udział w zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy,
 • nauczy się podstaw modelowania 3D,
 • łatwiej przyswoi pojęcia dzięki wydrukowanym modelom 3D.

EkoSystem Banach 3D

Tworzony przez nauczycieli dla nauczycieli

https://www.youtube.com/watch?v=8zPHE8FbmFEhttps://youtu.be/xO2D0v9H8Us

Jacek Kawałek

Nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

Łukasz Gierek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu.

Sfinansuj ekoSystem Banach 3D z programu Laboratoria Przyszłości

w kategorii "akcesoria druku 3D"