Dzieci z ADHD wyzwaniem dla specjalistów i rodziców

Dzieci z ADHD wyzwaniem dla specjalistów i rodziców

Dzieci z ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) stanowią wyzwanie dla dorosłych, zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli przedszkoli i szkół, ponieważ są one impulsywne, nieuważne, przejawiają częste wahania nastroju, są drażliwe i skłonne do irytacji, szybko się nudzą, mają zmniejszoną zdolność empatii. Ich sposób funkcjonowania wpływa zarówno na uczenie się, jak i zachowanie, utrudniając im przebywanie w grupie rówieśniczej zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. 

"Niegrzeczne" dzieci z ADHD

Dzieci z ADHD są postrzegane jako niegrzeczne, jednak widoczne w ich zachowaniu objawy są skutkiem zmian zachodzących w mózgu w wyniku współistnienia wielu przyczyn: genetycznych, biologicznych, psychologicznych oraz społeczno-kulturowych. Zmiany zachodzące w mózgu dziecka z ADHD dotyczą takich obszarów, jak: kora przedczołowa kierująca zachowaniem, oceniająca sytuację, planująca i przewidująca, hipokamp odpowiedzialny za pamięć oraz regulujący motywacje i emocje, ciało migdałowate biorące udział w procesie uczenia się, odczytujące bodźce emocjonalne, jądro półleżące związane z pozytywnym wzmocnieniem oraz odpowiedzialne za powstawanie uzależnień, a także móżdżek utrzymujący równowagę ciała, odpowiedzialny za automatyzację ruchów i podtrzymywanie motywacji. Jeśli mózg dziecka z ADHD pracuje inaczej, trudniej mu się skoncentrować, podejmuje więcej ryzykownych zachowań niż inne dzieci, częściej łamie zasady, przejawia więcej zachowań niepożądanych, szybciej wchodzi w konflikty. Dziecko z ADHD potrzebuje wsparcia ze strony dorosłych, którzy powinni jak najwięcej wiedzieć na temat tego zaburzenia, by móc jak najlepiej pomóc dziecku. Kluczową strategią jest zorientowanie na zasady, co oznacza: powstrzymywanie się od natychmiastowego i nieprzemyślanego reagowania na bieżące nieposłuszeństwo dziecka, wykorzystywanie tego odroczenia w czasie na przemyślenie zasad pracy z dzieckiem z ADHD, wybranie reakcji na zachowanie dziecka zgodnej z zasadami. 

Wspieraj i doceniaj dziecko z ADHD

Co mogą robić dorośli w codziennej pracy z dzieckiem, by pomóc mu minimalizować skutki wynikające z ADHD? Udzielać natychmiastowej informacji zwrotnej, przy czym ważne jest, by dziecko dokładnie wiedziało, co w jego postępowaniu jest dobre, a co wymaga zmiany. Należy pamiętać o docenianiu wysiłku i zaangażowania dziecka, dlatego ważne jest stosowanie częstych informacji zwrotnych dających możliwość „przyłapywania” dziecka na tym, co zrobiło dobrze, a tym samym wzmacniania jego motywacji do podejmowania kolejnych wyzwań.  Komunikaty kierowane do dziecka z ADHD muszą być krótkie, jasne i zrozumiałe. Dla ułatwienia dziecku nauki warto umieszczać w widocznym miejscu informacje będące dla dziecka wskazówkami, jak w danej sytuacji może się zachować, np. dzielenie się zabawkami/przyborami szkolnymi podczas zabawy/pracy grupowej; cicha buzia, spokojne ręce. W zależności od możliwości poznawczych dziecka mogą one być zapisane lub przygotowane w formie obrazkowej Skutecznym sposobem minimalizowania zachowań niepożądanych jest zatrzymanie się przed daną sytuacją i przypomnienie wspólnie z dzieckiem zasad, ustalenie konsekwencji zachowań pożądanych i niepożądanych oraz trzymanie się ustaleń, gdy znajdziemy się w sytuacji problemowej. Niezwykle ważna w pracy z dzieckiem z ADHD jest konsekwencja, a zatem wszystkie osoby dorosłe przebywające z dzieckiem w ciągu dnia w różnych miejscach i sytuacjach, powinny na dane zachowanie dziecka zawsze reagować w ten sam sposób. 

Komunikuj się z dzieckiem z ADHD

Przebywanie z dzieckiem z ADHD zarówno w domu, jak i w przedszkolu/szkole, wymaga od dorosłych przygotowania merytorycznego, a jednocześnie zrozumienia, że zachowania dziecka wynikają z zaburzeń, a nie z jego złej woli, dlatego należy zaakceptować dziecko takie, jakie jest, oraz podjąć działania mające na celu minimalizowanie niepożądanych zachowań, a tym samym możliwie najbardziej skuteczne wdrażanie dziecka do funkcjonowania w społeczeństwie. Wsparcie terapeuty w przypadku dziecka z ADHD jest koniecznie, ponieważ dzięki temu rodzic będzie potrafił pracować z dzieckiem w domu według zaleceń specjalisty. 

________________________________________________________________________

Autorka: Adriana Kloskowska - nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z uczniami z autyzmem, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki, doradca zawodowy i coach kariery, dyrektor i szkoleniowiec w Impuls do Rozwoju Edukacji, dyrektor, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy w Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe w Grudziądzu, mówca motywacyjny, koordynatorka sieci współpracy dla nauczycieli z zakresu zaburzeń komunikacyjnych: mutyzm wybiorczy, afazja; autorka materiałów i programów szkoleniowych dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, projektów rozwojowych i artykułów, które publikuje m. in. w Charakterach, Małych Charakterach, Newsweek Psychologii, Głosie Pedagogicznym, Monitorze Dyrektora Szkoły, Monitorze Dyrektora Przedszkola, Forum Placówek Niepublicznych, Wczesnej Edukacji, Życiu Szkoły, TIKu w Edukacji, Polonistyce, Terapii Specjalnej, redaktor naczelna Kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej Integracja Sensoryczna 1-3/2021, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje edukację opartą na wiedzy z zakresu neuronauki, prowadzi na FB strony Impuls do Rozwoju Edukacji, Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe oraz grupy Impuls dla nauczycieli, Impuls dla rodziców, mama nastolatki.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść