Aktywna tablica 2024 – wsparcie szczególnych potrzeb edukacyjnych

Aktywna tablica 2024 – wsparcie szczególnych potrzeb edukacyjnych

Czym jest program Aktywna Tablica?

Aktywna Tablica jest to program rządowy stworzony na lata 2020–2024, którego głównym celem jest rozwój wyposażenia szkolnego oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Jego założeniem jest wsparcie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprzez staranny wybór odpowiednich narzędzi i pomocy, placówka może utworzyć profesjonalną przestrzeń, która będzie sprzyjała rozwojowi uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sprawdź, czy spełniasz warunki programu Aktywna Tablica 2024

‍Przewiduje się, że wsparciem finansowym zostaną objęte:

 • 2670 szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019: każda szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 tys. oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę),
 • 5870 szkół ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych: każda szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 tys. oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę),
 • 267 szkół kształcących uczniów niewidomych: każda szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 43 750 zł (35 tys. zł oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę),
 • 11 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych: każdy SOSW może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup drukarki w wysokości maksymalnie 125 000 zł (100 tys. zł oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący ośrodek),
 • 4530 szkół podstawowych kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami: każda szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 43 750 zł (35 tys. zł oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę).

Sprawdź wszystkie najważniejsze warunki przystąpienia do programu AKTYWNA TABLICA -> Dowiedz się więcej

Harmonogram programu 
Aktywna Tablica 2024

 • Do kiedy szkoła powinna złożyć wniosek?
 • Szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 maja 2024 r.

Do kiedy organ prowadzący składa wniosek?

 • Organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 30 maja 2024 r.

Kiedy będzie wiadomo czy wniosek został zakwalifikowany?

 • Kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 30 czerwca 2024 r.

Do kiedy nastąpi przekazanie środków finansowych?

 • Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia 2024 r.

Do kiedy trzeba się rozliczyć z środków finansowych?

 • Rozliczenie środków finansowych – do 31 grudnia 2024 r.

Jakie materiały dydaktyczne Eduterapeutica Lux możesz sfinansować w programie Aktywna  Tablica?

W oparciu o TIK tworzymy multimedialne rozwiązania dla każdego ucznia w wieku 4–18 lat. Wspomagamy terapię najczęściej występujących dysfunkcji, udzielając dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wielu formach:

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • terapii logopedycznej,
 • zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się.

Nasze pakiety multimedialne spełniają wymagania określone w rozporządzeniu projektu Aktywna Tablica!

 Dzięki pakietom terapeutycznym Eduterapeutica Lux szkoła zyskuje dostęp do różnorodnych ćwiczeń i gier, które można dopasować do indywidualnych potrzeb uczniów.

Katalog Aktywna Tablica 2024

Czy wiesz, że możesz samodzielnie stworzyć stanowisko terapeutyczne z Eduterapeutica Lux? 

Wystarczy, że zapoznasz się z naszym najnowszym katalogiem i skomponujesz swój zestaw, który chcesz dofinansować z programie Aktywna Tablica 2024. Przy konstruowaniu stanowiska warto wziąć pod uwagę kilka aspektów, np. takich jak: 

 • potrzeby terapeutyczne uczniów,
 • możliwość kontynuowania terapii poza placówką oświatową,
 • stosowanie różnych form terapii,
 • praca z różnymi pakietami dostępnymi na rynku,
 • wygodę użytkowania oraz warunki licencyjne.

Sprawdź katalog pakietów Eduterapeutica Lux, dostępnych w programie Aktywna Tablica -> POBIERZ KATALOG 

Pamiętaj, że nasze pakiety multimedialne mają bezterminową, licencję otwartą na każdym urządzeniu, dla wszystkich nauczycieli i uczniów. 

Masz pytania lub chcesz skorzystać z naszych rozwiązań edukacyjnych? Skontaktuj się z nami! Nasi Doradcy edukacyjni chętnie udzielą wszelkich informacji, niezbędnych to prawidłowego złożenia wniosku i wyboru rozwiązań dydaktycznych w programie Aktywna Tablica. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! ->KONTAKT

Produkty powiązane

Powiązane posty

Udostępnij tę treść