Druk 3D, must have w edukacji ponadpodstawowej!

Druk 3D, must have w edukacji ponadpodstawowej!

Druk 3D to innowacyjna technologia, która zyskuje coraz większą popularność w szkołach ponadpodstawowych. Dzięki niej uczniowie mają możliwość tworzenia realistycznych modeli trójwymiarowych obiektów, co otwiera przed nimi zupełnie nowe możliwości edukacyjne. 

Nie taki diabeł straszny, jak go malują - o zaletach druku 3D w edukacji

Drukarki 3D bardzo często w pierwszym zetknięciu budzą wiele różnorodnych emocji, są ich entuzjaści, ale również osoby, które do nowoczesnych technologii podchodzą z mniejszym zapałem. Nie należy się jej jednak obawiać, ponieważ jej zastosowanie w edukacji kryje wiele zalet i otwiera drzwi do edukacji przyszłości.
Jakie w takim razie zalety ma druk 3D w szkołach ponadpodstawowych?

 1. Stuprocentowa aktywność uczniów podczas różnorodnych zajęć od przedszkola, aż po szkołę ponadpodstawową. 
 2. Wykorzystanie wiedzy w praktyce.
 3. Możliwość zaprojektowania nieszablonowych pomocy naukowych dla przedmiotów ścisłych.
 4. Wzrost autorytetu nauczyciela, z tytułu posługiwania się technologią XXI wieku.
 5. Możliwość przeprowadzenia zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych aktywizujących uczniów ze SPE.
 6. Nieszablonowość i nowoczesne podejście do edukacji.
 7. Możliwość odkrywania młodych talentów i wyznaczania im indywidualnej ścieżki nauczania.
 8. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 9. Ciągłe doszkalanie i poszerzanie kwalifikacji.
 10. Odkrywanie nowych pasji i kierunków rozwoju.
 11. 1Współpraca z młodzieżą i prowadzenie wspólnego projektu, które wzmacniają relację nauczyciel-uczeń.
 12. Wprowadzenie druku 3D w szkołach przynosi nauczycielom możliwość urozmaicenia procesu nauczania, personalizacji materiałów dydaktycznych, rozwijania umiejętności technologicznych i kreatywnych oraz nauczania dostosowanego do potrzeb uczniów.
 13. Widoczna poprawa wyników na sprawdzianach i egzaminach.
 14. Rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego.
 15. Rozwój uczniów o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych.
 16. Efektywniejsze zrozumienie cięższych zagadnień, dzięki zastosowaniu na zajęciach wydrukowanych modeli 3D.
 17. Zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych metod.
 18. Większe zaangażowanie w zajęcia i łatwiejsze oraz szybsze przyswajanie wiedzy.
 19. Poznanie technologii przyrostowej, wykorzystywanej w „zawodach przyszłości”.
 20. Odkrywanie w sobie nowych pasji oraz udział w międzynarodowych konkursach o tematyce nowoczesnych technologii,
 21. Rozwój myślenia projektowego.
 22. Uczestniczenie w kołach zainteresowań, którą pozwolą na rozwój kompetencji przyszłości.
 23. Projektowanie i drukowanie modeli, narzędzi, puzzli czy elementów manipulacyjnych, które wspierają proces uczenia się.

Sami widzicie, że druk 3D w szkołach ponadpodstawowych to naprawdę must have!

Druk 3D na lekcji chemii

Drukarki 3D z powodzeniem możesz wykorzystać na lekcji chemii, dzięki czemu zajęcia będą ciekawsze i bardziej angażujące. Jest to dobra motywacja nawet dla osób, które nie czują się mocne z przedmiotów ścisłych, a gdzie często konwencjonalne sposoby nauczania nie zdają egzaminu.

Co możesz przygotować na lekcji chemii, mając drukarkę 3D?

 1. Możesz wydrukować trójwymiarowe modele różnych chemicznych substancji, takich jak cząsteczki wody, połączenia węgla, kwasu siarkowego itp. Takie modele pomagają lepiej zrozumieć strukturę i układ atomów w cząsteczkach.
 2. Stwórz krystaliczne struktury. Uczniowie mogą wydrukować modele takich struktur, jak: siarczek sodu, chlorek sodu czy tlenek cynku. Zobaczą dzięki temu, jak atomy są ułożone w sieci krystalicznej.
 3. Drukarka 3D może być użyta do wydrukowania różnych narzędzi, takich jak statywy, trójnogi czy uchwyty. Użytkownicy mogą zbadać i wydrukować narzędzia własne, co umożliwi im zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.
 4. Tworzenie modeli reakcji chemicznych: Druk 3D może być wykorzystany do tworzenia interaktywnych modeli reakcji chemicznych. Możliwe są modele, które przedstawiają poszczególne etapy reakcji chemicznych, co jest pomocne w zrozumieniu ich przebiegu.
 5. Projektowanie opakowań i etykiet: uczniowie mogą również sprawdzić i wydrukować własne opakowania lub etykiety dla różnych substancji chemicznych. To daje im możliwość poznać substancje chemiczne i zastosować odpowiednie opisy na etykietach.
 6. Jesteś na etapie nauki pierwiastków? Wydrukuj układ okresowy pierwiastków, a zostanie on lepiej zapamiętany przez uczniów. 

Druk 3D na lekcjach chemii może przynieść wiele korzyści. Uczniowie wykorzystują nabytą wiedzę z obszaru chemii, przy okazji rozwijając umiejętności projektowe i kreatywne. Ponadto druk 3D pozwala wprowadzić na lekcję elementy interaktywności i designu w procesie nauki.

Druk 3D na lekcji fizyki

Fizyka jest jednym z trudniejszych przedmiotów w szkole średniej, takich, które albo lubisz i rozumiesz, albo starasz się unikać. Na szczęście tą drugą grupę uczniów w łatwy sposób można zmotywować do nauki dzięki drukarce 3D. Już sam proces projektowania, oczekiwania na wydruk jest fascynujący, a wykorzystywanie wykonanego modelu 3D na lekcjach ułatwia przyswajanie wiedzy. Zobacz przykłady, jak w prosty sposób można stworzyć odpowiednie środowisko pracy dla każdego ucznia na lekcji fizyki.

 1. Mechanika: Można wydrukować modele różnych maszyn i urządzeń, takich jak dźwignie, koła zębate, czy układy mechaniczne. Uczniowie mogą eksperymentować z nimi, aby zrozumieć zasady działania i zastosowania mechaniki.
 2. Elektryczność i magnetyzm: Uczniowie mogą wydrukować modele różnych elementów elektrycznych, takich jak baterie, kondensatory czy cewki. Mogą także tworzyć modele magnesów i eksperymentować z ich właściwościami.
 3. Termodynamika: Można wydrukować modele różnych urządzeń termodynamicznych, takich jak silniki cieplne, lodówki czy chłodnice. Uczniowie mogą badać ich działanie i zrozumieć zasady termodynamiki.

Druk 3D dostarcza uczniom możliwość praktycznej nauki poprzez tworzenie fizycznych modeli, które mogą dotknąć i zobaczyć. To pomaga w lepszym zrozumieniu abstrakcyjnych pojęć fizycznych i może zwiększyć zainteresowanie uczniów nauką fizyki.

Druk 3D na lekcji polskiego

Druk 3D na lekcjach języka polskiego? Pozornie wydaję się to niemożliwe, jednak nowoczesne technologie można wykorzystywać na wiele sposobów. Liczy się wyobraźnia i kreatywność!

 1. Tworzenie liter i słów: Uczniowie mogą zaprojektować i wydrukować litery alfabetu oraz słowa, które chcą przyswoić. Mogą również tworzyć trójwymiarowe modele słów, które reprezentują różne tematy lub pojęcia związane z językiem polskim.
 2. Ilustracje do tekstów: Uczniowie mogą użyć druku 3D do stworzenia ilustracji do różnych tekstów, opowiadań lub wierszy. Mogą wydrukować postacie, elementy krajobrazu lub przedmioty, które są w tekście, aby wizualnie przedstawić jego treść.
 3. Projektowanie postaci literackich: Uczniowie mogą stworzyć trójwymiarowe modele postaci z ulubionych książek lub utworów literackich.
 4. Tworzenie rekwizytów teatralnych: Druk 3D może być wykorzystany do tworzenia różnych rekwizytów teatralnych, takich jak maski, przedmioty sceniczne lub elementy kostiumów. Uczniowie mogą wydrukować te elementy i używać ich podczas przedstawień teatralnych lub prezentacji.
 5. Projektowanie plansz edukacyjnych: Uczniowie mogą zaprojektować i wydrukować plansze edukacyjne, które pomogą w nauce języka polskiego. Mogą zawierać różne elementy, takie jak litery, słowa, zdania, gramatyka, czy elementy pisowni.

Druk 3D może być ciekawym narzędziem, które pozwoli uczniom na praktyczne zastosowanie wiedzy językowej oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności projektowania.

Druk 3D na lekcji geografii

A jakie korzyści daje wykorzystanie druku 3D na lekcjach geografii? Sami zobaczcie!
 1. Tworzenie modeli geograficznych: Uczniowie mogą zaprojektować i wydrukować modele różnych elementów geograficznych, takich jak góry, rzeki, jeziora czy wybrzeża. To pozwoli im lepiej zrozumieć i zobaczyć trójwymiarowe reprezentacje tych elementów.
 2. Modelowanie budowli i zabytków: Uczniowie mogą wydrukować modele różnych budowli i zabytków z różnych regionów geograficznych. To pozwoli im na lepsze zrozumienie architektury, historii i kultury różnych miejsc na świecie.
 3. Rekonstrukcja krajobrazów: Druk 3D pozwala na tworzenie rekonstrukcji krajobrazów, takich jak pustynie, lasy czy równiny. Uczniowie mogą zaprojektować i wydrukować modele tych krajobrazów, aby poznać ich cechy charakterystyczne. 
 4. Modelowanie przyrodnicze: Druk 3D może być wykorzystany do tworzenia modeli różnych zjawisk przyrodniczych, takich jak wulkany, jaskinie czy formacje skalne. Uczniowie mogą eksperymentować z tymi modelami, aby lepiej zrozumieć ich powstawanie i działanie.
 5. Tworzenie map tematycznych: Uczniowie mogą zaprojektować i wydrukować mapy tematyczne, które przedstawiają różne aspekty geografii, takie jak klimat, roślinność, czy rozmieszczenie populacji. To pozwoli im na lepsze zrozumienie i analizę tych danych geograficznych.

Druk 3D dostarcza uczniom możliwość praktycznej nauki poprzez tworzenie trójwymiarowych modeli, które mogą zobaczyć i dotknąć. To pomaga w lepszym zrozumieniu różnych aspektów geografii i może zwiększyć zainteresowanie uczniów tą dziedziną.

Druk 3D na zajęciach z uczniami ze SPE

Druk 3D może być niezwykle pomocny na lekcjach z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oto kilka sposobów, jak można go wykorzystać:

 1. Tworzenie materiałów edukacyjnych: Druk 3D umożliwia tworzenie materiałów edukacyjnych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb uczniów. Można wydrukować modele liter, cyfr, kształtów czy innych elementów, które są trudne do zrozumienia w formie tradycyjnej.
 2. Wizualizacja pojęć abstrakcyjnych: Druk 3D pozwala na tworzenie trójwymiarowych modeli, które mogą pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu abstrakcyjnych pojęć. Na przykład, można wydrukować modele atomów, cząsteczek, matematycznych figur, czy innych trudnych do wyobrażenia sobie elementów.
 3. Pomoc w nauce języka: Druk 3D może być wykorzystany do tworzenia modeli liter, słów czy obrazków, które pomogą uczniom w nauce czytania, pisania i rozumienia języka. Uczniowie mogą dotykać i manipulować tymi modelami, co może pomóc im w lepszym rozpoznawaniu i zapamiętywaniu różnych elementów.
 4. Przygotowywanie narzędzi adaptacyjnych: Druk 3D umożliwia tworzenie adaptacyjnych narzędzi, które pomogą uczniom w wykonywaniu różnych czynności. Można wydrukować specjalne uchwyty do długopisów, nożyczek czy innych przedmiotów, które ułatwią uczniom korzystanie z nich.
 5. Tworzenie gier edukacyjnych: Druk 3D pozwala na tworzenie gier edukacyjnych, które można dostosować do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach. Na przykład, można wydrukować modele plansz, pionków czy innych elementów gier, które pomogą uczniom w nauce różnych koncepcji i umiejętności.

Druk 3D daje możliwość tworzenia spersonalizowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb materiałów edukacyjnych. To pozwala uczniom ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lepsze zrozumienie, zaangażowanie i osiąganie sukcesów w nauce. Ważne jest, aby nauczyciele dostosowali te metody do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Druk 3D idealny na każdą lekcję

Jak widzicie zastosowanie druku 3D w szkole jest naprawdę duże. Wystarczy szczypta kreatywności i pomysł na lekcję gotowy. Na początku swojej drogi z drukowaniem możesz korzystać z gotowej bazy projektów 3D, które znajdziesz na stronie: https://projekty.banach3d.pl/. Znajdziesz tam również scenariusze i karty pracy oraz pomysły na wykorzystanie długopisów 3D. Baza projektów 3D jest na bieżąco aktualizowana, a więc nie musisz się martwić o brak pomysłów na zajęcia lekcyjne. To jak? Gotowy na przygodę z drukarką 3D? 

"ON AIR" z Łukaszem Gierkiem

Druk 3D jest taką dziedziną, która zdecydowanie może spajać nowoczesną technologię z tradycyjną edukacją, rozwijając przy tym kompetencje kluczowe dla nowoczesnego obywatela, a także wchodząc w metodologię STEAM [z ang. Sience (nauka), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Art (sztuka), Maths (matematyka)], daje nam podbudowę do bycia atrakcyjnym na rynku pracy. Posłuchaj podcastów Łukasza Gierka i jeszcze mocniej pokochaj druk 3D!

Uczniowie mogą wszystko!

Konkurs "Droga do Przyszłości" pokazał nam jak niewiele trzeba, aby w szkołach ponadpodstawowych odnaleźć talenty, które w przyszłości będą tworzyć technologię tego świata. To sukces edukacyjny na skalę Polski! Sami zobaczcie w poniższych pracach, jak uczniowie dynamiczne działają z drukiem 3D - są niesamowici. Pamiętaj, że Twoja szkoła już od 1.09 br., będzie mogła wziąć udział w eliminacjach do DRUGIEJ edycji konkursu.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść