Inteligencja emocjonalna, siła dziecka, które owocuje w dorosłości

Inteligencja emocjonalna, siła dziecka, które owocuje w dorosłości

Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozpoznawania, rozumienia i regulowania własnych emocji oraz empatii i efektywnych relacji z innymi. Jest to zdolność do radzenia sobie z emocjami, zarządzania nimi i spostrzegania ich u innych, co prowadzi do lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi, a także do skutecznego funkcjonowania w różnych sytuacjach życiowych. Inteligencja emocjonalna obejmuje m.in. umiejętność wyrażania emocji w właściwy sposób, kontrolowania impulsów, rozwiązywania konfliktów, współpracy, budowania zdrowych relacji i radzenia sobie z stresem. Warto już od najmłodszych lat budować inteligencję emocjonalną, aby dziecko w życiu dorosłym łatwiej radziło sobie z emocjami swoimi oraz innych osób.

Inteligencja emocjonalna u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym   

Budowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym jest bardzo ważne, ponieważ ma ona wpływ na ich zdolności społeczne, radzenie sobie ze stresem i ogólną satysfakcję z życia. W jaki sposób warto pomóc w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej u dzieci w tych grupach wiekowych:

 1. Uczucia i emocje: Pomóż dziecku rozpoznawać, nazwać i wyrażać swoje emocje. Zadaj pytania, takie jak: "Jak się czujesz?" i zwracaj uwagę na ich reakcje emocjonalne.
 2. Empatia: Naucz dziecko empatii - rozumienia i współczucia wobec innych. Zachęcaj dziecko do rozważania perspektywy innych osób i dostrzegania ich uczuć.
 3. Znajomość ciała: Ucz dziecko rozpoznawać fizyczne oznaki emocji, takie jak zmieniony ton głosu, zmrużone oczy lub zaciśnięte pięści. Pomóż im zrozumieć, że emocje mają wpływ na całe ciało.
 4. Radzenie sobie ze stresem: Naucz dziecko konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. Możesz zastosować techniki oddechowe, trening odporności na stres lub ćwiczenia relaksacyjne.
 5. Rozwiązanie problemów: Pomóż dziecku nabyć umiejętności rozwiązywania problemów, by samodzielnie potrafiło sobie radzić w trudnych sytuacjach. Zachęcaj je do analizowania różnych perspektyw i szukania alternatywnych rozwiązań.
 6. Równowaga emocjonalna: Pomóż dziecku utrzymać równowagę emocjonalną, ucząc je technik zarządzania emocjami, takich jak głębokie oddychanie, chodzenie na spacer lub przyjmowanie perspektywy buddy.
 7. Wzmacnianie pozytywnych emocji: Zachęcaj dziecko do wyrażania i doświadczania pozytywnych emocji, takich jak wdzięczność, radość i miłość. Uważnie obserwuj i doceniaj ich postępy w budowaniu inteligencji emocjonalnej.
 8. Kreatywne wyrażanie emocji: Zapewnij dziecku różnorodne sposoby wyrażania emocji, takie jak malowanie, rzeźbienie, czy pisanie pamiętnika. Pozwól im na twórcze wyrażanie tego, co czują.
 9. Uczciwe rozmowy: Zachęcaj dziecko do otwartych i nieocenianych rozmów na temat emocji. Stwórz bezpieczną przestrzeń, w której dzieci będą mogły dzielić się swoimi uczuciami i doświadczeniami.Konsekwencje i zarządzanie emocjami: Ucz dziecko konsekwencji, które wynikają z niewłaściwego zarządzania emocjami, oraz dostrzegania wpływu swoich działań na innych. Pomóż mu nabyć umiejętności radzenia sobie w przypadku popełnienia błędów.

Pamiętaj jednak, że każde dziecko jest inne i ma własne tempo rozwoju emocjonalnego. Ważne jest, aby być cierpliwym i dostosować podejście do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Wybierz sprawdzone materiały dydaktyczne z serii Eduterapeutcia lux 

Zastosowanie pakietu Kompetencje emocjonalno - społeczne: Szkoła
                       

SPE, dzieci mające problem z emocjami i koncentracją. Kompetencje emocjonalno-społeczne należy definiować jako umiejętności: komunikacji z innymi, rozpoznawania i kontroli nad swoimi emocjami, budowania dobrych relacji z innymi; ograniczania destrukcyjnych czy agresywnych zachowań. We wskazaniach podstawy programowej do edukacji wczesnoszkolnej pojawiają się poza obszarem fizycznym i poznawczym, dwa ważne obszary rozwoju: emocjonalny i społeczny. Głównym krokiem milowym wieku wczesnoszkolnego są kompetencje edukacyjne. Jednak sama umiejętność czytania, pisania, liczenia bez budowania tożsamości grupowej nie da dziecku poczucia holistycznego rozwoju. Holistyka rozwojowa dziecka staje się priorytetem jego progresu, nie tylko w zakresie rozpoznawania liter, ale również lub przede wszystkim w samoregulacji emocji i konstruktywnym budowaniu relacji. 

Dlaczego warto pracować z pakietem Kompetencje emocjonalno-społeczne serii Eduterapeutica lux?

     Ćwiczenia interaktywne i karty pracy zawarte w publikacji pomagają kształtować umiejętności związane z rozpoznawaniem i akceptacją różnych stanów emocjonalnych (swoich i innych), radzenia sobie z trudnymi emocjami, kulturalnego zachowania w sytuacjach społecznych, a dodatkowo wzmacniają myślenie przyczynowo-skutkowe, strategiczne, problemowe i przestrzenne. 

Dla grupy wiekowej 6-10 lat

Materiały zostały podzielone na trzy moduły:

 • kontrola emocji,
 • kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • inteligencja emocjonalna.

Dzięki ćwiczeniom dzieci poprzez zabawę uczą się:

 • samodzielności,
 • samoświadomości,
 • samoregulacji,
 • rozumienia korelacji pomiędzy emocjami i myślami oraz zachowaniami i emocjami,
 • rozpoznawania i werbalizowania emocji w schemacie doświadczam-czuję-potrzebuję,
 • rozwiązywania konfliktów.

W pakiecie otrzymujesz:

 • wersję offline - pendrive do korzystania w placówce, licencja otwarta, bez ograniczeń,
 • wersję online dostępna na educhmura.pl dla jednego użytkownika.

Eduterapeutica lux Kompetencje emocjonalno-społeczne. Przedszkole

Pakiet Kompetencje emocjonalno-społeczne. Przedszkole przeznaczony jest do pracy z dziećmi w wieku 4-6 lat i pomaga rozwijać umiejętności potrzebne do radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi.

Pakiet jest doskonałym narzędziem do pracy pedagog-dziecko oraz do prowadzenia zajęć w grupie przez nauczyciela wychowawcę.

Co wyróżnia pakiet multimedialny Eduterapeutica lux Kompetencje społeczno-emocjonalne. Przedszkole:

 • wyraźny podział na trzy kluczowe moduły: kontrola emocji, kompetencje emocjonalno-społeczne, inteligencja emocjonalna,
 • zastosowane w rozbudowanych grach animacyjnych kolory oraz kształty nie rozpraszają uwagi dziecka, są pastelowe i miłe dla oka,
 • ćwiczenia multimedialne przypominają edukacyjne gry komputerowe,
 • pięknie ilustrowane drukowane karty pracy,
 • dodatkowe materiały drukowane, które uatrakcyjnią zajęcia: plakat do zawieszenia w sali oraz karciana gra skojarzeń,
 • certyfikowane szkolenie pt. Rozwój i kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych – specjalnie dla użytkowników programu!
 • wygodna licencja otwarta – bezterminowa, na każdym urządzeniu, dla wszystkich nauczycieli!

Dzięki pakietowi Kompetencje emocjonalno-społeczne. Przedszkole poprowadzisz pełnowartościowe zajęcia w przedszkolu, których celem będzie rozwijanie takich umiejętności, jak:

 • rozpoznawanie, określanie i nazywanie emocji,
 • wyrażanie własnych myśli i uczuć,
 • podejmowanie decyzji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • asertywność i kulturalna odmowa,
 • samodzielność,
 • dokonanie właściwej samooceny,
 • rozładowywanie emocji,
 • przewidywanie zachowania innych osób,
 • radzenie sobie w obliczu porażki,
 • radzenie sobie ze złością,
 • słuchanie innych,
 • praca w zespole,
 • radzenie sobie ze strachem, złością, wstydem, radością, smutkiem.

Korzyści dla dzieci:

 • mogą wielokrotnie rozwiązywać swoje ulubione zadania,
 • poprawią swoje zdolności społeczno-emocjonalne, a także koncentrację uwagi i inteligencję emocjonalną, co przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 • poznają różne typy podstawowych emocji: radości, złości, smutku, strachu, wstydu,
 • wzmocnią umiejętność kontroli i rozpoznawania stanów emocjonalnych (swoich oraz innych dzieci w grupie).

Program warto używać podczas zajęć, ponieważ:

 • dzięki cyfrowej formie zabawy dzieci chętniej angażują się w zajęcia,
 • uatrakcyjni zajęcia, dzięki ciekawym ćwiczeniom multimedialnym,
 • ćwiczenia multimedialne pomogą w lepszym przyswajaniu wiedzy i umiejętności związanych z emocjami,
 • znakomicie motywuje dzieci do nauki, ćwiczeń, przezwyciężania własnych słabości,
 • zajęcia z jego użyciem wydają się dziecku mniej męczące – są raczej zabawą,
 • nudzi się dzieciom znacznie wolniej niż pomoce tradycyjne.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść