Opinie Klientów

Przez ostatnie dwa miesiące podczas prowadzenia zajęć z drukowania 3D, miałem możliwość korzystania z zestawu długopisu 3D Banach Master. Młodzież, zarówna podczas lekcji i podczas zajęć dodatkowych, chwaliła sprzęt za łatwość w obsłudze. Z mojej obs
Czytaj więcej ...
Przez ostatnie dwa miesiące podczas prowadzenia zajęć z drukowania 3D, miałem możliwość korzystania z zestawu długopisu 3D Banach Master. Młodzież, zarówna podczas lekcji i podczas zajęć dodatkowych, chwaliła sprzęt za łatwość w obsłudze. Z mojej obserwacji wynika, że nauka obsługi następuje błyskawicznie i już po kilku próbach uczniowie wykonywali bardziej skomplikowane projekty. Długopis 3D idealnie sprawdza się jako narzędzie do projektowania. Narzędzie nie zacina się, poprawnie wydaje materiał i nagrzewa filament. Jakość wytworzonych produktów jest na bardzo dobrym poziomie.

Długopisy 3D Banach Master z filamentem i pakietem edukacyjnym

Długopisy 3D są łatwe w obsłudze. Świetnie sprawdzają się w szkole ponadpodstawowej. Uczniowie chętnie wykonują własne projekty i poprzez zabawę uczą się modelowania oraz rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Praca z długopisami angażuje wiele zmysłów,
Czytaj więcej ...
Długopisy 3D są łatwe w obsłudze. Świetnie sprawdzają się w szkole ponadpodstawowej. Uczniowie chętnie wykonują własne projekty i poprzez zabawę uczą się modelowania oraz rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Praca z długopisami angażuje wiele zmysłów, a zajęcia przy ich wykorzystaniu zostają zapamiętane. Dla nauczyciela wygodą jest praktyczne zapakowanie długopisów w walizki, co pozwala na łatwe przenoszenie sprzętu z sali do sali.

Długopis 3D jest doskonałą pomocą edukacyjną w terapii dzieci ze SPE (i nie tylko…). Ten produkt stał się dla mnie narzędziem do tworzenia zindywidualizowanych pomocy terapeutycznych, tj.: alfabet palcowy (daktylografia PJM), pomocy do zabaw matematy
Czytaj więcej ...
Długopis 3D jest doskonałą pomocą edukacyjną w terapii dzieci ze SPE (i nie tylko…). Ten produkt stał się dla mnie narzędziem do tworzenia zindywidualizowanych pomocy terapeutycznych, tj.: alfabet palcowy (daktylografia PJM), pomocy do zabaw matematycznych, rozwijających percepcję wzrokową czy koordynację oko-ręka. Reakcja dzieci? Zachwyt i ogromna chęć do zabawy. Pojawiły się także pytania od dzieci: Z czego to jest zrobione? Zdecydowanie jestem zwolenniczką nauki przez zabawę i działania w przestrzeni (nie na karcie zadaniowej). Dzieci także chętniej wchodzą w tego typu aktywności. W mojej głowie rodzą się kolejne pomysły na wykorzystanie długopisu! Daje tyle możliwości! Stanowi motywację do pracy, rozwija kreatywność i pozwala stworzyć obiekty przestrzenne. Nie wspomnę już o walorach związanych z doskonaleniem motoryki i precyzji. Może być także narzędziem, które podniesie jakość pracy w małych zespołach lub w parze.

Długopis Banach 3D + Filament PLA 200 m ZESTAW

Długopisy 3D w Harcówce? Czemu nie? Świetny pomysł na uatrakcyjnienie zbiórek gromad zuchowych i drużyn harcerskich. To niewielkie urządzenie ma dużą moc. Doskonale sprawdza się podczas majsterki. Za ich pomocą można wyczarować wszystko - od ozdób ch
Czytaj więcej ...
Długopisy 3D w Harcówce? Czemu nie? Świetny pomysł na uatrakcyjnienie zbiórek gromad zuchowych i drużyn harcerskich. To niewielkie urządzenie ma dużą moc. Doskonale sprawdza się podczas majsterki. Za ich pomocą można wyczarować wszystko - od ozdób choinkowych, po karnawałowe maski, zawieszki, pamiątkowe znaczki z biwaku, aż po zaginione w akcji pierścienie do chusty! Co głowa, to pomysł! Długopis 3D działa terapeutycznie - sprzyja rozwojowi koncentracji, usprawnia małą motorykę i precyzje ruchów.

Długopisy 3D Banach Master z filamentem i pakietem edukacyjnym

Długopisy przyjęte z wielkim entuzjazmem wśród młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu oraz I LO Świecie.

Długopisy 3D Banach Master z filamentem i pakietem edukacyjnym

Dodaj opinię

Ocena:
Anuluj
IPET – co to jest, kto opracowuje i jaki jest wzór?

IPET – co to jest, kto opracowuje i jaki jest wzór?

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga podejmowania wszechstronnych działań, a często również współpracy kilku specjalistów: nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających. Dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym powinien być stworzony IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Jest to plan pracy z uczniem, uwzględniający jego potrzeby oraz możliwości, co pozwala na osiąganie jak najlepszych rezultatów edukacyjnych i wychowawczych.

IPET – co to jest i co zawiera?

IPET jest dokumentem obowiązkowym dla każdego ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przygotowuje się go na cały okres jego edukacji, a szczegółowe wytyczne odnośnie jego tworzenia określa Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W IPET powinny znaleźć się informacje na temat planowanych metod pracy z uczniem, a także potrzeby dostosowania kart pracy i sprawdzianów. Określa się między innymi, czy potrzebne jest techniczne dostosowanie kart pracy (na przykład powiększenie czcionki), czy konieczne jest przeformułowanie poleceń, ograniczenie liczby zadań lub udzielenie dodatkowych instrukcji. W IPET powinny również znaleźć się informacje na temat kryteriów oceniania ucznia oraz w jakim zakresie będą dostosowane treści nauczania.

W IPET należy również uwzględnić działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie poprawy funkcjonowania ucznia, wsparcie w życiu przedszkolnym i szkolnym, a także używanie alternatywnych metod komunikacji. Konieczne jest również uwzględnienie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe danego dziecka. Zarówno IPET w przedszkolu, jak i w szkole jest najważniejszym dokumentem, wyznaczającym kierunek pracy z dzieckiem. Powinien być stworzony bardzo szczegółowo i zawsze dotyczyć wybranego dziecka. Nie ma więc jednego, stałego wzoru IPET, który można przyłożyć jak szablon do każdego przedszkolaka czy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kto pisze IPET – wychowawca czy nauczyciel wspomagający?

Na pytanie, kto pisze IPET, rozporządzenie określa dosyć jasno, że powinien to być cały zespół złożony z nauczycieli i specjalistów, którzy na co dzień pracują z danym uczniem. Dokumentu nie tworzy więc jedna osoba oddelegowana przez dyrektora placówki. Jednoosobowo można koordynować tworzenie IPET-u, jednak do jego przygotowania potrzebne są wszystkie osoby, które znają ucznia, mogą sporo powiedzieć o jego specjalnych potrzebach, mocnych stronach, trudnościach i obszarach, które wymagają szczególnej uwagi i skupienia. IPET uwzględnia plan pracy nauczyciela wspomagającego z dzieckiem z zespołem Aspergera i innymi dysfunkcjami, jednak nie jest tworzony wyłącznie przez tego nauczyciela. Zawsze jest to praca zbiorowa.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne dla dzieci ze SPE

Pisząc IPET i tworząc podsumowanie IPET-u na koniec roku szkolnego, warto wziąć pod uwagę nowoczesne pomoce dydaktyczne, które mogą być solidnym wsparciem dla całego zespołu nauczycieli i specjalistów podczas pracy z dzieckiem. Profesjonalne karty pracy, a także programy multimedialne dają w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dużo lepsze i bardziej trwałe efekty niż korzystanie wyłącznie z tradycyjnych materiałów dydaktycznych. Pomoce do pracy z dziećmi dostosowane są zarówno do ich wieku i etapu edukacji, jak i do różnych potrzeb, jakie mają uczniowie wymagający kształcenia specjalnego. Dzięki temu można dopasować materiały wspierające edukację i wychowanie do konkretnego dziecka.

Sprawdzone i skuteczne pakiety edukacyjne

Doskonałą pomocą dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są pakiety edukacyjne Eduterapeutica Lux dostępne na stronie https://eisystem.pl/. To materiały dydaktyczne stworzone przez specjalistów, które łączą w sobie tradycyjne karty pracy z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu multimediów i druku 3D. W pakietach dostępne są między innymi: ćwiczenia i gry interaktywne, dostosowane do różnych potrzeb uczniów, drukowane oraz multimedialne karty pracy czy gry planszowe. Całość stanowi wyjątkowy komplet materiałów wspierających edukację i pracę z uczniami, dając doskonałe i możliwe do zmierzenia rezultaty. Eduterapeutica i inne pakiety wykorzystujące nowe technologie, multimedia i druk 3D są wyjątkowo atrakcyjne dla uczniów, zachęcają ich do pracy oraz nauki poprzez gry, zabawy i atrakcyjne wizualnie ćwiczenia.

Nauczyciele i specjaliści, którzy stoją przed wyzwaniem stworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego mają ogromne wsparcie w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Warto je uwzględnić w planie pracy z uczniem, gdyż możliwe do uzyskania efekty są nie do przecenienia.

Powiązane posty

Udostępnij