Nowoczesne narzędzia w terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

Nowoczesne narzędzia w terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

Jeden z celów zrównoważonego rozwoju stanowi dobrą jakość edukacji. Jest ona nierozerwalnie związana z pozostałymi celami, ponieważ bez edukacji nie uda nam się w żaden sposób dążyć do ich realizowania − równości płci, zniwelowania wszelkich nierówności, a działania choćby na rzecz klimatu czy walki z ubóstwem oraz głodem spełzną bez niej na niczym. Zatem wszystko zależy od edukacji w szerokim tego słowa znaczeniu. By sprostać tym wyzwaniom współczesności, szkoła powinna być skrojona na miarę XXI wieku - pozostawać nastawiona na naukę krytycznego myślenia wśród uczniów oraz na konstruktywną dyskusję mimo dzielących nas różnic, na umiejętność współpracy i sztukę kompromisu, budowanie wzajemnych relacji bez rankingów szkół, z ocenianiem kształtującym i pracą metodą projektu na czele. To tylko niektóre elementy, które powinny cechować współczesną szkołę.

Gra "Escape room" - dla edukacji

Kompetencji tych możemy uczyć na wiele sposobów. Dziś nie wystarczy do tego jedynie tablica i kreda ani żaden projektor multimedialny czy też wyłącznie nowa elastyczna przestrzeń edukacyjna. Ważne, by tak dobierać zarówno metody, techniki, jak i narzędzia, żeby zainteresować nasze uczennice i naszych uczniów danym tematem, zachęcić ich do własnych poszukiwań i refleksji. Przekładając to na język metafory, warto zadbać także i o opakowanie, jednak nie powinno ono przyćmić jego zawartości. Takim edukacyjnym „opakowaniem”, które niewątpliwie uatrakcyjni zajęcia, są escape room'y. Można je stosować zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online. Mogą one posiadać jednocześnie walory dydaktyczne i wychowawcze, poruszając przy tym wiele aktualnych tematów społecznych, bliskich naszym podopiecznym. Dodatkową zaletą escape room'ów jest to, iż wciągają we wspólną grę, rozbudzają ciekawość i chęć rozwikłania danej zagadki. Co więcej, mogą być doskonałą okazją do zaangażowania osób zwykle niezaangażowanych na lekcji czy też innych zajęciach. Zatem doskonale sprawdzą się one nie tylko na j. polskim lub muzyce, ale i na lekcji przyrody, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych czy też lekcji wychowania fizycznego. Idealnie gdyby były interdyscyplinarne i łączyły ze sobą różne dziedziny wiedzy. Escape room'y stwarzają też doskonałą okazję do współpracy oraz nauki poprzez zabawę i ruch. A jest to jeden z najefektywniejszych sposobów uczenia się.

"Escape room" do zajęć korekcyjno - kompesacyjnych

Podczas ich przygotowywania ważne jest, by stosować nowoczesne technologie, choć dla naszych uczennic i uczniów korzystanie z różnego rodzaju aplikacji, czytników kodów QR, generatorów, tablic interaktywnych czy też tabletów nie należy do nowych technologii, a stanowi codzienność. Z tego powodu powinniśmy jako nauczycielki i nauczyciele, terapeutki i terapeuci, edukatorki i edukatorzy rozwijać własne kompetencje w tym zakresie i jak mawiał filozof ks. Józef Tischner, nie „przywiązywać się do widoku z jednego okna”. Ten rodzaj edukacji świetnie sprawdzi się także podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Doskonaląc zaburzone funkcje wzrokowe, słuchowe, językowe, koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą i dużą, jednocześnie możemy poruszać problemy wychowawcze czy też społeczne, z którymi borykają się na co dzień nasi uczniowie. Idąc dalej, równie dobrze za pomocą escape roomó'w jesteśmy w stanie rozbudzić ich ciekawość otaczającym światem. Wystarczy tylko, że pokażemy uczennicom i uczniom kierunek, w którym mają patrzeć, ale już niekoniecznie, co mają tam zobaczyć. Na lekcji j. polskiego jesteśmy w stanie przy pomocy escape room'u utrwalić konkretną regułę ortograficzną, łącząc ją z treściami zawartymi w podstawie programowej geografii. To od nas zależy konstrukcja espace room'u i powiązanie treści. Nie należy zapominać przy tym o stopniowaniu trudności.

Na początek coś prostszego

Warto pamiętać, by na sam początek konstruować proste escape room'y, mające charakter linearny, dostosowane do możliwości danej grupy odbiorców. Jestem przekonana, że ten rodzaj zadań będzie dla uczniów interesującym wyzwaniem i ciekawa fabuła takich zajęć pochłonie ich bez reszty. Na koniec pragnę podkreślić, że w tym przypadku, tak jak ze wszystkim, należy zachować umiar i rozsądek, by escape room'y nie stały się rutyną i jedynym elementem lekcji/zajęć. Wtedy stracą swój urok, a uczniowie nie będą zaangażowani w równym stopniu, jak przy pierwszym spotkaniu z nimi.

__________________________________

Autorka: Ewa Kempska - doświadczona nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog, terapeutka. Od wielu lat prowadzi grupę teatralną „Turlicki” zrzeszającą miłośników teatru w wieku 6- 14 lat. Finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2019 organizowanego przez „Głos Nauczycielski”. Pracuje w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym. Realizuje autorski program nauczania, którego jest współautorką. Pracuje bez podręczników, stosując ocenianie kształtujące.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść