Czy emocje mają kolor? Czy widzimy emocje? Czy są one łatwe?

Czy emocje mają kolor? Czy widzimy emocje? Czy są one łatwe?

Na te i wiele innych pytań dotyczących emocji pomoże Wam odpowiedzieć program Eduterapeutica lux „Kompetencje emocjonalno-społeczne. Przedszkole”.

Obecnie w edukacji przedszkolnej bardzo duży nacisk kładzie się nie tylko na edukację i przekazywanie wiedzy, lecz także na rozwój emocjonalny dzieci. Jest on o wiele trudniejszy niż rozwój intelektualny (co coraz częściej wychodzi podczas obserwacji dzieci), ponieważ nie jest on zależny tylko od dziecka, ale również od tego, w jakim otoczeniu dorasta i czy ma możliwość obserwacji emocji innych oraz zmierzenia się z własnymi. Program ten poprzez wykorzystanie nowych technologii zachęca w pozytywny sposób do interakcji, doświadczania i odkrywania emocji.

Program Eduterapeutica Kompetencje emocjonalno-społeczne zachęca do poszukiwań i oswajania emocji, pozwala na doświadczanie w swoim tempie i zachęca do pracy w grupie. Każdy widzi, nie każdy rozumie, ale każdy chce doświadczyć.

Co pokażą Wam Terapeuciaki?

Czuć to wiedzieć i potrafić :)

Emocje to cały różnorodny świat ukryty w każdym z nas, niezależnie od wieku, w którym świadomość siebie i szacunek do innych są kluczem do sukcesu w dalszym życiu :).

Zabierzcie swoje Przedszkolaki w nową emocjonalną przygodę z Eduterapeuticą!

Na emocje i ich rozwój wpływ mają:

Empiryzm

Miłość

Oswajanie

Ciąg zdarzeń

Jakość i ilość bodźców

Ewidentnie rodzina i środowisko

Kompetencje emocjonalne w przedszkolu

Nauka o emocjach własnych jest równie trudna, jak poznanie emocji innych osób. Dla dzieci określenie własnych odczuć jest obecnie bardzo trudne ze względu na brak wzorców, stres, bariery i oczekiwania. Zbyt duży natłok bodźców (komputer, tablet, telefon) ogranicza możliwość odkrywania emocji, interakcji z innymi osobami oraz naukę samoregulacji. Praca w grupach, zawarte karty pracy, wspólne ćwiczenia przy tablicy (w parach), umożliwiają konfrontację z emocjami, innymi ludźmi oraz zachęcają do nazwania własnych odczuć, wcielania się w rolę i w ten sposób odnalezienia siebie w tym świecie.

Pakiet Eduterapeutica lux Kompetencje emocjonalno-społeczne umożliwia:

 • pracę w parach oraz w grupie,
 • pracę indywidualną z dziećmi, również ze SPE,
 • zajęcia w oparciu o TUS,
 • Utrwalanie poprzez malowanie,
 • zabawy dramowe,
 • quizy z tabliczkami.

  Pakiet ten pomoże rozwijać u dzieci w tym wieku szereg kluczowych kompetencji, takich jak:

  Rozpoznawanie i regulacja emocji: Pomaga dzieciom w identyfikowaniu swoich emocji oraz w nauce sposobów radzenia sobie z nimi, na przykład poprzez techniki oddechowe lub strategie relaksacyjne.

  Komunikacja interpersonalna: Wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych, takich jak: słuchanie uważne, wyrażanie uczuć i potrzeb oraz rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny.

  Empatia: Zachęca dzieci do empatycznego rozumienia i reagowania na emocje innych, co sprzyja budowaniu zdrowych relacji społecznych.

  Zarządzanie relacjami: Pomaga w rozwijaniu umiejętności budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi, jak również w radzeniu sobie z sytuacjami społecznymi.

  Samoregulacja i samodyscyplina: Uczy dzieci kontrolowania swoich zachowań i reakcji w różnych sytuacjach, co jest istotne dla ich funkcjonowania zarówno w środowisku przedszkolnym, jak i społecznym.

  Zrozumienie i akceptacja różnorodności: Promuje tolerancję i szacunek dla różnic kulturowych, społecznych i indywidualnych, co sprzyja budowaniu otwartości i wrażliwości na różnice.

  Eduterapeutica Kompetencje emocjonalno-społeczne. Przedszkole

  Warto wypróbować ten pakiet i dać szansę swoim przedszkolakom na poznanie emocji i ich pięknych barw. Uczmy nasze dzieci, że emocje to nie słabość lecz siła, która pomoże im zmierzyć się ze światem i sprawić, by był on choć trochę przystępniejszy :)

  __________________________________________________________________________________________________________________________

  Autorka: mgr Magdalena Makowska - polonistka, logopeda, nauczyciel przedszkola, Terapeuta Ręki, Trener TUS, prowadzę zajęcia Metod W. Sherborne oraz Logorytmikę

  Powiązane posty

  Udostępnij tę treść