Edukacja włączająca - jak to wygląda

Edukacja włączająca - jak to wygląda

Określenie „edukacja włączająca” odnosi się do podejścia do edukacji, w której najważniejsza jest integracja wszystkich uczniów, niezależnie od ich różnorodności, takiej jak niepełnosprawność, różnice kulturowe, językowe czy społeczne. Edukacja włączająca została oparta na przekonaniu, że wszyscy uczniowie mają prawo do pełnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym i do korzystania z równych szans oraz możliwości rozwoju. To dążenie do tworzenia środowisk, które są dostępne dla każdego ucznia i które uwzględniają ich indywidualne potrzeby i umiejętności.

Istota edukacji włączającej w placówce ogólnodostępnej

W praktyce nauczyciele są zobowiązani do dostosowania materiałów dydaktycznych i metod nauczania w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb uczniów. Ponadto ważne jest zapewnienie uczniowi wsparcia emocjonalnego. Warto w temacie edukacji włączającej współpracować z rodzicami dziecka, aby stworzyć miejsce pełne akceptacji, szacunku, zrozumienia i równości dla wszystkich. Dyrektorzy mają też zadanie wspierać nauczycieli w taki sposób, aby zbyt duża ilość obowiązków nie spowodowała obniżenia jakości prowadzonych przez nich zajęć edukacyjnych. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z dostępnych dofinansowań, jak np. Aktywna Tablica czy też dotacje celowe, dzięki którym można uzyskać wsparcie pieniężne na materiały dydaktyczne do terapii SPE. Ponadto dyrektorzy placówek ogólnodostępnych powinni powiększyć swoją kadrę dydaktyczną o np. nowego nauczyciela wspomagającego. Najważniejsze jest rozważne i wieloobszarowe podejście do tematu edukacji włączającej, tak aby nie ucierpiał na tym ani nauczyciel, ani uczeń.

Z czym jest związana wizja edukacji włączającej?

Twórcy edukacji włączającej chcą, aby taka forma nauki cieszyła się uznaniem w następujących aspektach:

 1. Integracja społeczna:różnice między uczniami to czysta wartość dodana, a nie przeszkoda, i warto ją pielęgnować.
 2. Uznanie   prawa ucznia do nauki w pobliżu miejsca zamieszkaniajest to bezkompromisowe poszanowanie praw ucznia i pracownika szkoły.
 3. Udoskonalanie pracy szkoły z korzyścią dla uczniów i jej pracowników: najważniejsza jest zmiana podejścia do nauczania oraz stylu pracy. 
 4. Budowanie trwałych relacji  szkoły z rodzicami i opiekunami oraz społecznością szkolną: bez odpowiedniej współpracy trudno uzyskać zadawalające efekty w edukacji włączającej. 

Korzyści z wykorzystania pakietów multimedialnych w edukacji włączającej

 1. żnorodność materiałów: Pakiety multimedialne umożliwiają dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych, takich jak wideo, animacje, grafiki, dźwięki czy interaktywne aplikacje. Dzięki temu uczniowie mają szansę uczyć się w różnorodny i atrakcyjny sposób.
 2. Angażujące środowisko nauki: Pakiety multimedialne tworzą interaktywne środowisko nauki, dzięki czemu uczniowie mogą samodzielnie eksplorować treści i zdobywać wiedzę poprzez działanie. Wpływa to motywująco i zachęca uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie nauki.
 3. Rozumowanie i zapamiętywanie: Dzięki wykorzystaniu różnorodnych materiałów multimedialnych uczniowie mają możliwość lepszego zrozumienia i zapamiętania omawianych tematów. Wizualizacje, dźwięki czy interakcje pomagają w lepszym przyswojeniu i utrwaleniu informacji.
 4. Indywidualizacja nauki: Pakiety multimedialne pozwalają na dostosowanie materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciel może przygotować różne warianty gier edukacyjnych dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania. Ponadto uczniowie mogą pracować w tempie, które jest dla nich optymalne.
 5. Rozwój umiejętności cyfrowych: Wykorzystanie pakietów multimedialnych w edukacji umożliwia uczniom rozwinięcie umiejętności cyfrowych tak istotnych w XXI wieku. 
 6. Przesyłanie materiałów online: Pakiety multimedialne umożliwiają łatwe przesyłanie ćwiczeń. Uczniowie mogą mieć dostęp do nich na różnych urządzeniach, takich jak komputery, smartfony czy tablety, co pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie.
 7. Wspieranie różnych stylów uczenia się: Różnorodność materiałów multimedialnych pozwala na uwzględnienie różnych stylów uczenia się. Niektórzy uczniowie lepiej przyswajają wiedzę poprzez oglądanie wideo, inni zaś preferują pracę w interaktywnych aplikacjach. Pakiety multimedialne mogą zapewnić tę różnorodność i dostosowanie do potrzeb uczniów.
 8. Urozmaicenie lekcji: Wykorzystanie pakietów multimedialnych daje możliwość urozmaicenia lekcji i wprowadzenia elementu zabawy do procesu nauki. Interaktywne zadania, głosy postaci czy animacje sprawiają, że lekcje stają się bardziej interesujące i angażujące.
 9. Przygotowanie do przyszłości: Korzystanie z pakietów multimedialnych w edukacji pomaga uczniom rozwijać umiejętności, które będą niezbędne w przyszłości, takie jak umiejętność korzystania z narzędzi technologicznych, wyszukiwania i przetwarzania informacji czy rozwiązywania problemów.

Edukacja włączająca jest super!

Istnieje wiele powodów, dla których edukacja włączająca jest potrzebna w polskich placówkach ogólnodostępnych. Wyodrębniliśmy najważniejsze z nich:

 1. Równość szans: Należy zapewnić dostęp do edukacji wszystkim uczniom, niezależnie od ich pochodzenia społecznego, zdolności czy niepełnosprawności. Eliminuje to nierówności społeczne i daje każdemu dziecku możliwość rozwijania swoich umiejętności i talentów.
 2. Wartościowanie różnorodności: Edukacja włączająca uwzględnia różnorodność uczniów i zaspokaja ich rozmaite potrzeby. Szkoły, które przyjmują uczniów o różnych zdolnościach i umiejętnościach, tworzą atmosferę tolerancji, zrozumienia i szacunku dla inności.
 3. Rozwój społeczny: Uczniowie uczą się współpracy, wzajemnej życzliwości, szacunku   i zrozumienia. 
 4. Przygotowanie do pracy: Współczesny rynek pracy stawia coraz większe wymagania dotyczące umiejętności społecznych, takich jak umiejętność pracy w zespole, porozumiewania się, rozwiązywania problemów czy radzenia sobie z konfliktami. Edukacja włączająca daje uczniom możliwość rozwijania tych umiejętności poprzez interakcję z różnymi osobami i sytuacjami.
 5. Zwiększenie tolerancji i empatii: Kontakt z różnorodnością kulturową, etniczną, religijną czy niepełnosprawnością stawia przed uczniami wyzwania, które mogą prowadzić do większego zrozumienia, tolerancji i empatii. Tego typu doświadczenia często przyczyniają się do zmniejszenia uprzedzeń i dyskryminacji w społeczeństwie.

Edukacja włączająca w placówkach ogólnodostępnych ma wiele korzyści, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Promuje równość szans, wartościuje różnorodność, rozwija umiejętności społeczne, przygotowuje do pracy, buduje społeczeństwo obywatelskie oraz zwiększa tolerancję i empatię. 

Powiązane posty

Udostępnij tę treść