• Nowy
search

Eduterapeutica Lux Pomoc Psychologiczna

1 617,89 zł

Eduterapeutica Lux Pomoc psychologiczna to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów, scenariuszy i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej.

W SPRZEDAŻY OD WRZEŚNIA 2024!

Wypróbuj wersję demo wybranych pakietów multimedialnych Eduterapeutica lux -> www.eduterapeutica.pl/dema

Pamiętaj, że program multimedialny "Pomoc psychologiczna", możesz zakupić korzystając z programów rządowych jak np. "Dotacje celowe" lub "Aktywna Tablica". Masz pytanie? Napisz do nas! bok@eisystem.pl

Ilość

Eduterapeutica Lux Pomoc psychologiczna dla klas 1-8

Zbiór kilkuset dokumentów, konspektów, scenariuszy i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej. To multimedialny pakiet pozwalający w sposób spójny i planowy wdrożyć działania wspierające zdrowie psychiczne uczniów szkół podstawowych. Pakiet zawiera szereg dokumentów, scenariuszy, konspektów i pomocy dydaktycznych zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej. 

Pakiet multimedialny Pomoc psychologiczna adresowany jest do:

 • psychologów i pedagogów szkolnych, którzy stanowią pierwszą linię pomocy w przypadku rozpoznawania oraz wsparcia ucznia w problemach natury psychologicznej,
 • nauczycieli (zarówno wychowawców, jak i przedmiotowych), którzy podczas prowadzenia różnych zajęć często spotykają się z zaburzeniami psychicznymi wśród swoich uczniów,
 • dyrektorów szkół, którzy wśród swoich licznych działań mają obowiązek promocji oraz profilaktyki zdrowia psychicznego,
 • uczniów, którzy dzięki ćwiczeniom oraz zaproponowanym materiałom zwiększą samoświadomość w temacie zdrowia psychicznego.

Pakiet Eduterapeutica Lux Pomoc psychologiczna zawiera:

Pakiet jest praktycznym wsparciem w takich obszarach, jak: 

 • zaburzenie nastroju,
 • lęk i ataki paniki,
 • depresja,
 • samookaleczanie, próby samobójcze, samobójstwa.

Każdy obszar zawiera narzędzia oraz materiały typu:

 • miniporadniki (m.in. opisujące poszczególne moduły, jak dbać o siebie, jak prowadzić psychoedukację wśród uczniów),
 • procedury i schematy postępowań,
 • ulotki dla rodziców,
 • podstawowe testy przesiewowe,
 • scenariusze prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologicznej,
 • ćwiczenia multimedialne do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych czy innych zajęć prowadzonych w placówce.

Dzięki materiałom zawartym w pakiecie Pomoc psychologiczna znajdziesz m.in. odpowiedzi na pytania:

 • jak radzić sobie po śmierci samobójczej ucznia w szkole?
 • jak rozmawiać z uczniem i rodzicem w celu nakłonienia do skorzystania z diagnozy psychiatrycznej?
 • jak chronić uczniów przed wyczerpującym kontaktem z osobą z zaburzeniami depresyjnymi?
 • jak dbać o własne zdrowie psychiczne nauczyciela?
 • jak prowadzić zajęcia z uczniami z choroba psychiczną?

Pakiet Pomoc psychologiczna odnosi się do profilaktyki uniwersalnej kierowanej do wszystkich, profilaktyki selektywnej skierowanej do osób z grupy ryzyka, oraz daje wiedzę, gdzie sięgać po pomoc w stosunku do osób już wykazujących symptomy zaburzeń, czyli profilaktyki wybiórczej.

Korzyści dla pedagogów i psychologów szkolnych:

Dzięki pakietowi Pomoc psychologiczna:

 • stworzysz w szkole podstawowej kulturę organizacyjną w oparciu o wspieranie zdrowia psychicznego zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej,
 • wyrobisz o zbudujesz prawidłowe nawyki wspierające zdrowie psychiczne w placówce oświatowej,
 • obalisz mity i zmienisz przekonania odnośnie do pomocy psychologicznej.

Geneza produktu i problem pomocy psychologicznej w szkołach podstawowych

W 2023 roku opublikowano raport o kondycji psychicznej uczniów. Raport na zlecenie Fundacji UNAWEZA zatytułowany Młode Głowy, którego autorami są Joanna Flis i Maciej Dębski, jest kompleksowym badaniem poświęconym zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.

Z raportu wynika, że przeszło 50% dzieci i młodzieży nie ma motywacji do działania. Depresja jest chorobą śmiertelną i kończy się samobójstwem, a dane z raportu przerażają swoją skalą:

 • 29,3% uczniów ma podejrzenie depresji,
 • 39,2% uczniów myślało o podjęciu próby samobójczej,
 • 25,9% uczniów przyznaje, że mówiło o samobójstwie,
 • 8,8% podjęło próbę samobójczą,
 • 20,1% młodych osób przyznaje, że nie chce im się żyć,
 • 41,9% badanych przyznało, że w ich najbliższym otoczeniu, ktoś mówił o samobójstwie, podjął próbę samobójczą lub popełnił samobójstwo,
 • 18,6% uczniów planowało samobójstwo.

Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży bezpośrednio wpływa na obszar emocjonalny, a co za tym idzie również motywację, decyzyjność. Ma również bezpośredni wpływ na proces kształcenia, coraz częściej spotykamy bowiem uczniów, którzy nie są w stanie zapamiętać najprostszych informacji; uczniów, którzy po zakończonej lekcji nie są w stanie powiedzieć o czym była lekcja, nie potrafią jednym zdaniem powiedzieć co zapamiętali z lekcji.

Mając na uwadze powyższe dane z raportu oraz przeświadczenie, że zdrowie psychiczne jest podstawą funkcjonowania i rozwoju człowieka, a jego zaburzenia wpływają na rozwój wszystkich sfer, wraz z zespołem psychologów i pedagogów przygotowaliśmy pakiet multimedialny Pomoc psychologiczna.

Pakiet Eduterapeutica Lux Pomoc psychologiczna można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica” – więcej informacji na temat środków celowych znajdziecie TUTAJ.

Zobacz także

Opinie (0)
Na razie nie dodano żadnej opinii.