search

Eduterapeutica Lux Problemy Wychowawcze 1-8 - zestaw

1 617,89 zł

Eduterapeutica „Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej.

Licencja otwarta –  nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń.

Szkolenie online z obsługi programu oraz wsparcie merytoryczne i serwisowe - GRATIS!

Wypróbuj wersję demo wybranych pakietów multimedialnych Eduterapeutica Lux -> www.eduterapeutica.pl/dema

Pamiętaj, że program multimedialny "Problemy wychowawcze" do terapii, możesz zakupić korzystając z programów rządowych jak np. "Dotacje celowe" lub "Aktywna Tablica". Masz pytanie? Napisz do nas! bok@eisystem.pl 

Ilość

Eduterapeutica Lux Problemy wychowawcze dla klas 1-8.

Zestaw pozwala przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi w wieku 7–15 lat.

Eduterapeutica Lux Problemy wychowawcze to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej. To multimedialny pakiet pozwalający w sposób spójny i planowy wdrożyć działania zwiększające bezpieczeństwo psychologiczne i społeczne uczniów szkól podstawowych. 

Pakiet Eduterapeutica Lux Problemy Wychowawcze zawiera: 

 • pendrive z materiałami merytorycznymi dla nauczycieli/rodziców (scenariusze zajęć, procedury, konspekty, ulotki, plakaty), ćwiczeniami multimedialnymi oraz kartami pracy do prowadzenia zajęć w tematyce emocji, przemocy i agresji, uzależnień,
 • ponad 50 rozbudowanych autorskich animacyjnych interaktywnych ćwiczeń multimedialnych do pracy zarówno indywidualnej, jak i grupowej w temacie emocji, uzależnień, przemocy i agresji),
 • blisko 100 wydrukowanych kart pracy (ale i elektronicznych), które stanowią idealne dopełnienie ćwiczeń multimedialnych,
 • 6 wydrukowanych większych kół z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie uzewnętrznianych emocji (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne),
 • 24 wydrukowane mniejsze koła z symbolami twarzy reprezentujących warianty powyższych emocji,
 • 6 wydrukowanych większych kół symbolizujących typowe reakcje na przemoc lub agresję wokół nas,
 • 24 wydrukowane mniejsze koła służące do oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji,
 • 6 wydrukowanych większych kół z symbolami różnych sfer naszego życia z białymi polami do umieszczania mniejszych kół (rodzina, rówieśnicy, szkoła, plan dnia, emocje w ciągu dnia, życie bez tego co nas może uzależniać),
 • 12 wydrukowanych mniejszych kół symbolizujących potencjalne źródła uzależnień – celowo wybrano obszary, które nie są w oczywisty sposób negatywne, a jednak mogą powodować uzależnienia,
 • poradnik metodyczny wraz z przykładowymi scenariuszami oraz instrukcją obsługi aplikacji,

Dla kogo jest pakiet Eduteraputica lux Problemy wychowawcze? 

Pakiet przeznaczony jest dla szkoły jako placówki edukacyjnej, a jego poszczególne części i materiały są adresowane do:

 • dyrektorów placówek (szkół podstawowych), którzy wdrażają odpowiednie procedury w szkole,
 • pedagogów i psychologów, którzy poza kluczową rolą w wypadku zaistnienia problemów związanych z uzależnianiami wspierają i przygotowują nauczycieli m.in. prowadząc wewnętrzne szkolenia,
 • nauczycieli-wychowawców, którzy zawsze stanowią pierwszą, kluczową linię profilaktyki, rozpoznawania i reagowania na symptomy przemocy, problemów emocjonalnych lub uzależnień,
 • wszystkich nauczycieli w szkole, którzy podobnie do wychowawców powinni potrafić rozpoznawać problemy z zakresu przemocy i agresji, problemów emocjonalnych i uzależnień, odpowiednio na nie reagować, a także, przez tworzenie przyjaznego środowiska nauczania zapobiegać ich występowaniu.

Korzyści dla uczniów:

 • rozwiną umiejętności interpersonalne – uczniowie uczestniczący w zajęciach dotyczących problemów wychowawczych mają szansę nauczenia się skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z innymi. Te umiejętności są nie tylko wartościowe w szkole, ale przydadzą się także w życiu osobistym i zawodowym;
 • zwiększą samoświadomość – zajęcia z wykorzystaniem pakietu zachęcą uczniów do refleksji nad swoim zachowaniem, emocjami i reakcjami na różne sytuacje. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć swoje potrzeby i wypracować bardziej odpowiednie strategie radzenia sobie z problemami,
 • poprawią zachowanie i dyscyplinę – uczniowie poznają swoje emocje, nauczą radzić sobie z przemocą i agresją w grupie rówieśniczej, dowiedzą się jak walczyć z uzależnienia. Wspiera to zdrowy rozwój emocjonalny, co ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie i motywację do nauki;
 • zadbają o swój ogólny dobrostan – zajęcia dotyczące problemów wychowawczych mogą pomóc uczniom zrozumieć, że agresja i zaangażowanie w uzależniające substancje lub działania są często spowodowane trudnymi emocjami, takimi jak złość, frustracja czy smutek.

Korzyści dla szkoły

Dzięki materiałom zawartym w Problemach wychowawczych dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie oraz nauczyciele dowiedzą się:

 • na czym polegają przemoc i agresja, problemy emocjonalne i uzależnienia,
 • jakie są fazy rozwoju przemocy, problemów emocjonalnych i uzależnienia,
 • po czym można poznać, że uczeń jest sprawcą lub ofiarą przemocy, ma problemy emocjonalne lub ulega uzależnieniom,
 • jakie są czynniki ryzyka związane z przemocą, problemami emocjonalnymi i uzależnieniami,
 • jak media i otoczenie przyczyniają się do problemów ucznia,
 • jak pomóc uczniowi i jego rodzicom poradzić sobie z problemami,
 • jak budować zdrową, silną i odporną na problemy osobowość młodych ludzi.

Zalety pakietu

 • pozwala przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi,
 • kompleksowe wsparcie dla całej szkoły podstawowej (dyrektor, pedagog, psycholog, nauczyciel) oraz rodziców w obszarach z problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym,
 • gotowe procedury, prezentacje, schematy postępowań, badania przesiewowe, scenariusze szkoleń dla nauczycieli, scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami,
 • lekcje wychowawcze czy wewnątrzszkolne szkolenia kadry nauczycielskiej staną się atrakcyjniejsze,
 • wyraźny podział materiałów na trzy grupy wiekowe (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII),
 • autorskie animacyjne ćwiczenia multimedialne, które mogą stanowić wstęp lub podsumowanie lekcji wychowawczych,
 • prosta, intuicyjna obsługa aplikacji,
 • na różne urządzenia, np. komputer stacjonarny, laptop, monitor dotykowy, tablet, smartfon,
 • licencja otwarta – bezterminowa, na każdym urządzeniu, dla dowolnej liczby użytkowników! 

Podział materiałów w pakiecie Eduterapeutica Lux Problemy wychowawcze

Pakiet Problemy wychowawcze zawiera komplet materiałów potrzebnych szkole podstawowej, które zostały podzielone na następujące części:

 • procedury,
 • doskonalenie nauczycieli,
 • badania przesiewowe,
 • spotkania z rodzicami,
 • materiały dla rodziców,
 • lekcje wychowawcze,
 • narzędziownia (gry i zabawy uzupełniające lekcje wychowawcze),
 • grupowe zajęcia terapeutyczne (w podziale na klasy I-III, IV-VI, VII-VIII) – TYLKO W PAKIECIE!
 • ćwiczenia multimedialne (w podziale: Emocje, Uzależnienia, Przemoc i agresja),
 • poradnik metodyczny wraz z instrukcją obsługi programu.

Prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny jest warunkiem zdrowia psychicznego, prawidłowego budowania poczucia własnej wartości oraz odnoszenia sukcesów. Doświadczenia ostatnich lat w edukacji pokazały (nauczanie zdalne), że bez kompetencji osobistych uczniowie popadają w apatie a ich rozwój poznawczy jest zaburzony, dlatego też w tak ważne jest świadome budowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych  uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mają trudności w tych obszarach.  
Przemoc i agresja: 6 większych kół symbolizujących typowe reakcje na przemoc lub agresję wokół nas 24 mniejszych kół służące do oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji. Problemy emocjonalne: 6 większych kół z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie uzewnętrznianych emocji (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), 24 mniejsze koła z symbolami twarzy reprezentujących warianty powyższych emocji. Uzależnienia: 6 większych kół z symbolami różnych sfer naszego życia z białymi polami do umieszczania mniejszych kół (rodzina, rówieśnicy, szkoła, plan dnia, emocje w ciągu dnia, życie bez tego co nas może uzależniać), 12 mniejszych kół symbolizujących potencjalne źródła uzależnień – celowo wybrano obszary, które nie są w oczywisty sposób negatywne, a jednak mogą powodować uzależnienia, 12 dwustronnych kół z różnymi ocenami sytuacji, służących do wyrażania opinii przez uczniów. Te proste pomoce ułatwiają zaangażowanie całej klasy lub grupy uczniów w zajęcia wychowawcze. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów.

Pakiet Eduterapeutica Lux Problemy wychowawcze można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica” – więcej informacji na temat środków celowych znajdziecie TUTAJ.

Specyficzne kody

ean13
5904624771290

Zobacz także

Opinie (2)
Oceny
Na razie nie dodano żadnej opinii.

Powiązane artykuły na blogu