search

SPE 4-8 ONLINE

1 617,89 zł

Licencja otwarta 5 lat.

Szkolenie online z obsługi programu oraz wsparcie merytoryczne i serwisowe - GRATIS!

Ilość

Eduterapeutica SPE 4-8 dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat

Zestaw Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8 zawiera:

 • blisko 500 ćwiczeń multimedialnych – interaktywnych ćwiczeń, gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • 420 kart pracy dostępnych w programie,
 • poradnik metodyczny z instrukcją w programie.

Zestaw przeznaczony jest do pracy z uczniami w wieku 10-15 lat i wspiera terapię indywidualną oraz grupową. Ćwiczenia pomagają uczniom z:

 • Dysleksją (w wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu,
 • Dysortografią – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni,
 • Dysgrafią – trudności z opanowaniem czytelnego graficznie pisania,
 • Dyskalkulią – trudność w rozumieniu,
 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • z problemami emocjonalnymi w tym problemami ze spektrum autyzmu.

Przeprowadzisz ciekawe zajęcia z Eduterapeutica SPE 4-8:

 • specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne,
 • rewalidacyjne,
 • wyrównawcze,
 • lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem poszczególnych kart i ćwiczeń.

Korzyści dla nauczyciela, pedagoga i nauczycieli przedmiotowych:

 • otrzymasz gotowy materiał na zajęcia terapeutyczne, na cały rok szkolny,
 • zaopatrzysz się różnorodne materiały i inspiracje związane z dostosowaniem toku lekcji do danego ucznia, zadań domowych, ale także zadań sprawdzających,
 • z łatwością zaplanujesz przebieg terapii, z podziałem na etapy i obszary,
 • dobierzesz karty pracy i ćwiczenia multimedialne do obszarów, w jakich zaobserwujesz trudności,
 • zdobędziesz informację na temat poszczególnych trudności ucznia ze SPE, sposobów diagnozowania, prowadzenia terapii oraz jej postępów,
 • zaangażujesz uczniów i całą grupę do zajęć,
 • nauczysz uczniów koncentracji na zadaniu,
 • osiągniesz widoczne efekty swojej pracy pedagogicznej.

Korzyści dla ucznia:

 • weźmie udział w atrakcyjnych zajęciach,
 • zmotywuje się do systematycznego treningu i wykonywanych żmudnych zadań,
 • zmobilizuje się do lepszej pracy i osiągania lepszych wyników w terapii i nauce,
 • nauczy się nowych umiejętności,
 • z łatwością przyswoi wiedzę,
 • podniesie swoją samoocenę dzięki widocznym sukcesom podczas wykonywania ćwiczeń i w trakcie całego procesu terapeutycznego,
 • lepiej zafunkcjonuje w grupie rówieśniczej,
 • poprawi się jego współpraca z nauczycielem.

Jak przebiega terapia ze wsparciem zestawu Eduterapeutica?

Proponowany zestaw przygotowany jest adekwatnie do trudności uczniów ze SPE z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. Uczniowie ci najczęściej przejawiają trudności w poszczególnych umiejętnościach już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, kiedy jest to czas obserwacji ucznia, diagnozowania jego umiejętności w tych zakresach oraz kierowania na specjalistyczne diagnozy do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kolejny- drugi etap edukacyjny to czas wdrażania odpowiednich oddziaływań mających na celu pomoc uczniowi w zakresie pisania, czytania czy liczenia.
Zatem terapia powinna być przede wszystkim poprzedzona wielowymiarową interdyscyplinarną diagnozą, na podstawie której zostaną opisane mocne i słabe strony ucznia. Następnie przygotowujemy plan terapii, w którym zakładamy wykorzystanie Eduterapeutica jako skutecznego narzędzia TIK. Terapia powinna skupiać się na strefie najbliższego rozwoju, aby stopniowo wyposażać dziecko w nowe funkcjonalne umiejętności. W Eduterapeutice znajdziemy ćwiczenia, które w tym pomogą.

Skierowane są na różne obszary między innymi na:

 • rozwój poznawczy,
 • percepcyjny,
 • motoryczny,
 • społeczno-emocjonalny,
 • komunikacyjny.

Zestaw składa się z obszernej ilości kart pracy podzielonych na poszczególne narzędzia: program multimedialny, poradnik metodyczny, poradnik dla rodziców.

Każdy z tych elementów ma znaczenie dla całości. W zależności od trudności ucznia nauczyciel ma szansę dobrać odpowiednie materiały. Karty pracy stanowią podstawę narzędzia i wyznaczać mogą kierunek oddziaływań. Program multimedialny z kolei jest odpowiedzią na coraz bardziej skierowanie edukacji w stronę nauki poprzez interakcję, media i umiejętności informatyczne. Elementem typu gadżet jest długopis 3D, który ma szansę zmotywować do często mozolnych ćwiczeń manualnych.

Co najbardziej użytkownicy doceniają w zestawie Eduterapeutica?

 • czytelność i różnorodność narzędzi,
 • uporządkowanie według działów, co umożliwia szybkie odszukanie odpowiednich obszarów,
 • karty pracy są przejrzyste, głównie czarno-białe, co ułatwia ich kopiowanie,
 • karty proste, bez nadmiaru bodźców, zbędnych ozdobników,
 • umieszczenie kart w wersji pdf jest niezmiennie cenne, co na pewno umożliwi wielu nauczycielom korzystanie z nich w jednej placówce,
 • zgodność wielu działów kart z podstawą programową dla etapu edukacji 4-8,
 • w programie multimedialnym w większości grafika adekwatna do wieku,
 • Eduterapeutica daje gotowe rozwiązania, pomysły i możliwości zorganizowania pracy przez wiele zajęć w ciągu roku szkolnego na różnych poziomach edukacji.


Do programu Eduterapeutica Lux SPE 4-8 online, otrzymujesz kod, wersje na tablice/monitor interaktywny.

Zestaw Eduterapeutica SPE 4-8 można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica” – więcej informacji na temat środków celowych znajdziecie TUTAJ.

Specyficzne kody

ean13
5904624771368

Zobacz także

Opinie (2)
Oceny
Na razie nie dodano żadnej opinii.

Powiązane artykuły na blogu