search

Eduterapeutica Lux Dyskalkulia

1 211,38 zł

Pakiet Eduterapeutica lux Dyskalkulia przeznaczony jest do pracy z dziećmi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i pomaga rozwijać oraz utrwalać kompetencje i umiejętności potrzebne do radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami w zakresie szeroko rozumianego myślenia matematycznego. 

Licencja otwarta –  nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń.

Szkolenie online z obsługi programu oraz wsparcie merytoryczne i serwisowe - GRATIS!

Wypróbuj wersję demo wybranych pakietów multimedialnych Eduterapeutica Lux -> www.eduterapeutica.pl/dema

Pamiętaj, że program multimedialny "Dyskalkulia" do terapii, możesz zakupić korzystając z programów rządowych jak np. "Dotacje celowe" lub "Aktywna Tablica". Masz pytanie? Napisz do nas! bok@eisystem.pl 

Ilość

Eduterapeutica Lux Dyskalkulia - pakiet multimedialny dla SPE do pracy z dziećmi w wielu 7-10 lat.

Pakiet Dyskalkulia przeznaczony jest do pracy z dziećmi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i pomaga rozwijać oraz utrwalać kompetencje i umiejętności potrzebne do radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami w zakresie szeroko rozumianego myślenia matematycznego.

Materiały zawarte w pakiecie stanowią pomoc do pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 7-10 lat.

Pakiet Eduterapeutica Lux Dyskalkulia zawiera:

 • 228 rozbudowanych ćwiczeń multimedialnych
 • 164 karty pracy (wydrukowanych oraz w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku), karty zostały podzielone na dwie grupy: od symboli konkretnych do abstrakcyjnych, co pozwala na dopasowanie kart pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
 • karty matematyczne – zestaw aż 100 kart przedstawiających: cyfry, symbole matematyczne, obiekty o różnej liczbie na karcie (zabawki, owoce, zwierzęta)
 • karty z tabliczką mnożenia – zestaw 20 kolorowych kart z tabliczką mnożenia, 
 • domino geometryczne – znana i lubiana przez dzieci gra, w której udział może brać większa grupa. W domino można grać dwojako – dopasowując do siebie kostki zawierającą tę samą figurę geometryczną (jednak o innym kolorze) lub dobierając ten sam kolor (a inną figurę),
 • poradnik wraz ze szkoleniem online z obsługi programu.

Dlaczego warto pracować w pakietem multimedialnym Eduterapeutica Lux Dyskalkulia? 

Dzięki pakietowi Dyskalkulia poprowadzimy zajęcia o charakterze terapeutycznym, usprawniającym, doskonalącym, korygującym, korekcyjno-kompensacyjnym oraz stymulującym zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Ćwiczenia multimedialne oraz tradycyjne pomogą przezwyciężyć u dzieci między innymi takie problemy, jak:

 • pomijanie, zniekształcanie i błędne podmienianie znaków matematycznych w zapisie wzorów i działań,
 • trudności w tworzeniu i odczytywaniu informacji zawartych w grafach, rysunkach i schematach,
 • trudności w kreśleniu figur geometrycznych oraz w ich różnicowaniu,
 • mylenie cyfr i znaków matematycznych o podobnym wyglądzie graficznym oraz stosowanie ich lustrzanego zapisu,
 • nieprawidłowości w określaniu stosunków przestrzennych i stosowaniu pojęć pozwalających porównywać miary i wielkości,
 • błędy w zapisie liczb wielocyfrowych,
 • trudności lub niezdolność do wykonywania obliczeń pamięciowych,
 • niezdolność lub ograniczoną zdolność do myślenia logicznego opartego o wnioskowanie i analogię.

Dzięki wyraźnemu i jasnemu podziałowi materiału uczniowie z problemami w rozwiązywaniu zadań matematycznych mają szansę w krótkim czasie opanować i rozwinąć:

 • percepcję,
 • myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • koncentrację,
 • myślenie operacyjne,
 • pamięć operacyjną,
 • sprawność grafomotoryczną,
 • motorykę i koordynację.

Eliminuj deficyty rozwojowe 

Zawarte w programie ćwiczenia multimedialne skoncentrowane są na objętych diagnozą obszarach rozwojowych, których następujące deficyty rozwojowe są zasadnicze dla powstawania specyficznych trudności w nauce matematyki, a zatem:

 • zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • dysfunkcje motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • dysfunkcje procesów pamięciowych i uwagi,
 • zaburzenia orientacji przestrzennej,
 • zaburzenia rozwoju myślenia operacyjnego.

Korzyści dla dzieci:

 • dzięki cyfrowej formie chętniej angażują się w zajęcia,
 • mogą wielokrotnie rozwiązywać swoje ulubione zadania,
 • popracują nad zdolnościami matematycznymi, 
 • poprawią spostrzegawczość, orientację w przestrzeni,
 • poprzez ćwiczenia na różnych poziomach trudności (łatwy, średni, trudny) poprawią i ugruntują takie umiejętności matematyczne, jak: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć.

Eduterapeutica Lux Dyskalkulia idealne rozwiązanie na zajęcia

 • uatrakcyjni zajęcia, dzięki ciekawym ćwiczeniom multimedialnym,
 • ćwiczenia multimedialne pomogą w lepszym przyswajaniu wiedzy i umiejętności związanych z podstawowymi zagadnieniami matematycznymi,
 • znakomicie motywuje dzieci do nauki, ćwiczeń, przezwyciężania własnych słabości.

  Pakiet Eduterapeutica Lux Dyskalkulia można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica” – więcej informacji na temat środków celowych znajdziecie TUTAJ.

  Specyficzne kody

  ean13
  5904624771146
  Opinie (2)
  Oceny
  Na razie nie dodano żadnej opinii.

  Powiązane artykuły na blogu