search

Eduterapeutica Lux SPE 4-8

2 349,59 zł

Proponowany zestaw przygotowany jest adekwatnie do trudności uczniów ze SPE z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. 

Licencja otwarta –  nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń.

Szkolenie online z obsługi programu oraz wsparcie merytoryczne i serwisowe - GRATIS!

Wypróbuj wersję demo wybranych pakietów multimedialnych Eduterapeutica Lux -> www.eduterapeutica.pl/dema

Pamiętaj, że program multimedialny "SPE 4-8" do terapii, możesz zakupić korzystając z programów rządowych jak np. "Dotacje celowe" lub "Aktywna Tablica". Masz pytanie? Napisz do nas! bok@eisystem.pl 

Ilość

Eduterapeutica Lux SPE dla klas 4-8.

Zestaw przeznaczony jest do pracy z uczniami w wieku 10–15 lat, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, szczególnie przy dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Pakiet wspiera terapię indywidualną oraz grupową.

Korzyści dla nauczyciela, pedagoga i nauczycieli przedmiotowych:

 • otrzymasz gotowy materiał na zajęcia terapeutyczne, na cały rok szkolny,
 • zaopatrzysz się różnorodne materiały i inspiracje związane z dostosowaniem toku lekcji do danego ucznia, zadań domowych, ale także zadań sprawdzających,
 • z łatwością zaplanujesz przebieg terapii, z podziałem na etapy i obszary,
 • dobierzesz karty pracy i ćwiczenia multimedialne do obszarów, w jakich zaobserwujesz trudności,
 • zdobędziesz informację na temat poszczególnych trudności ucznia ze SPE, sposobów diagnozowania, prowadzenia terapii oraz jej postępów,
 • zaangażujesz uczniów i całą grupę do zajęć,
 • nauczysz uczniów koncentracji na zadaniu,
 • osiągniesz widoczne efekty swojej pracy pedagogicznej.

Korzyści dla ucznia:

 • weźmie udział w atrakcyjnych zajęciach,
 • zmotywuje się do systematycznego treningu i wykonywanych żmudnych zadań,
 • zmobilizuje się do lepszej pracy i osiągania lepszych wyników w terapii i nauce,
 • nauczy się nowych umiejętności,
 • z łatwością przyswoi wiedzę,
 • podniesie swoją samoocenę dzięki widocznym sukcesom podczas wykonywania ćwiczeń i w trakcie całego procesu terapeutycznego,
 • lepiej zafunkcjonuje w grupie rówieśniczej,
 • poprawi się jego współpraca z nauczycielem.

Pakiet Eduterapeutica Lux Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8 zawiera:

 • blisko 565 ćwiczeń multimedialnych – interaktywnych ćwiczeń, gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • 442 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie,
 • poradnik metodyczny z instrukcją obsługi,
 • poradnik dla rodziców,
 • długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli.

Długopis 3D zmieniając rysunki w przestrzenne obiekty rozwija u dzieci wyobraźnie przestrzenną, precyzje i cierpliwość; używanie długopisu wymusza odpowiedni chwyt pisarski, ćwiczy sprawność manualną.

Zestaw przeznaczony jest do pracy z uczniami w wieku 10-15 lat i wspiera terapię indywidualną oraz grupową. Ćwiczenia pomagają uczniom z:

 • Dysleksją (w wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu,
 • Dysortografią – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni,
 • Dysgrafią – trudności z opanowaniem czytelnego graficznie pisania,
 • Dyskalkulią – trudność w rozumieniu,
 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • z problemami emocjonalnymi w tym problemami ze spektrum autyzmu.

Przeprowadzisz ciekawe zajęcia z Eduterapeutica SPE 4-8:

 • specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne,
 • rewalidacyjne,
 • wyrównawcze,
 • lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem poszczególnych kart i ćwiczeń.

  Jak przebiega terapia ze wsparciem zestawu Eduterapeutica?

  Proponowany zestaw przygotowany jest adekwatnie do trudności uczniów ze SPE z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. Uczniowie ci najczęściej przejawiają trudności w poszczególnych umiejętnościach już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, kiedy jest to czas obserwacji ucznia, diagnozowania jego umiejętności w tych zakresach oraz kierowania na specjalistyczne diagnozy do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kolejny- drugi etap edukacyjny to czas wdrażania odpowiednich oddziaływań mających na celu pomoc uczniowi w zakresie pisania, czytania czy liczenia.
  Zatem terapia powinna być przede wszystkim poprzedzona wielowymiarową interdyscyplinarną diagnozą, na podstawie której zostaną opisane mocne i słabe strony ucznia. Następnie przygotowujemy plan terapii, w którym zakładamy wykorzystanie Eduterapeutica jako skutecznego narzędzia TIK. Terapia powinna skupiać się na strefie najbliższego rozwoju, aby stopniowo wyposażać dziecko w nowe funkcjonalne umiejętności. W Eduterapeutice znajdziemy ćwiczenia, które w tym pomogą.

  Skierowane są na różne obszary między innymi na:

  • rozwój poznawczy,
  • percepcyjny,
  • motoryczny,
  • społeczno-emocjonalny,
  • komunikacyjny.

  Zestaw składa się z obszernej ilości kart pracy podzielonych na poszczególne narzędzia: program multimedialny, poradnik metodyczny, poradnik dla rodziców, długopis 3D.

  Każdy z tych elementów ma znaczenie dla całości. W zależności od trudności ucznia nauczyciel ma szansę dobrać odpowiednie materiały. Karty pracy stanowią podstawę narzędzia i wyznaczać mogą kierunek oddziaływań. Program multimedialny z kolei jest odpowiedzią na coraz bardziej skierowanie edukacji w stronę nauki poprzez interakcję, media i umiejętności informatyczne. Elementem typu gadżet jest długopis 3D, który ma szansę zmotywować do często mozolnych ćwiczeń manualnych.

  Co najbardziej użytkownicy doceniają w zestawie Eduterapeutica?

  • czytelność i różnorodność narzędzi,
  • uporządkowanie według działów, co umożliwia szybkie odszukanie odpowiednich obszarów,
  • karty pracy są przejrzyste, głównie czarno-białe, co ułatwia ich kopiowanie,
  • karty proste, bez nadmiaru bodźców, zbędnych ozdobników,
  • umieszczenie kart w wersji pdf jest niezmiennie cenne, co na pewno umożliwi wielu nauczycielom korzystanie z nich w jednej placówce,
  • zgodność wielu działów kart z podstawą programową dla etapu edukacji 4-8,
  • w programie multimedialnym w większości grafika adekwatna do wieku,
  • Eduterapeutica daje gotowe rozwiązania, pomysły i możliwości zorganizowania pracy przez wiele zajęć w ciągu roku szkolnego na różnych poziomach edukacji.

  Rekomendacje pakietu SPE 4-8 Eduterapeutica Lux

  Jak wykorzystać pakiet Eduterapeutica SPE 4-8 na zajęciach rewalidacyjnych?

  Pełna wersja webinarium dostępna na blogu wraz z artykułem -> CZYTAJ i OGLĄDAJ 

  Pakiet Eduterapeutica Lux Specjalne potrzeby edukacyjne 4-8 można sfinansować z projektu “Aktywna Tablica” – więcej informacji na temat środków celowych znajdziecie TUTAJ.

  Specyficzne kody

  ean13
  5904624771252

  Zobacz także

  Opinie (4)
  Oceny
  Na razie nie dodano żadnej opinii.

  Powiązane artykuły na blogu