Ei System to zespół współpracujących od kilkunastu lat najwyższej klasy specjalistów technologii edukacyjnych i językowych, którzy złączyli swoje siły w samodzielnym przedsięwzięciu. W naszej stałej ofercie znajdziecie m.in.:

  • Uniwersalne materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży
  • Interaktywne i tradycyjne pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój kluczowych kompetencji na etapie wczesnoszkolnym:
  • Rozwiązania wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię problemów rozwojowych dzieci i młodzieży z obszarów:
  • Kompletne narzędzia i szkolenia wspomagające skuteczne wykorzystanie w szkołach metody projektowej oraz grywalizacji, w tym projekty o skali regionalnej i ogólnopolskiej
  • Kompleksowe rozwiązania wspomagające zachowanie poprawności językowej przeznaczone dla administracji publicznej, instytucji, urzędów i firm.

Atrakcyjne pomoce dydaktyczne:

Zespół Ei System łączy:

  • Innowacyjne podejście do wykorzystania technologii w edukacji, pozwalające na znajdowanie rozwiązań skutecznych, praktycznych oraz łatwych do wdrożenia i utrzymania
  • Doskonałą znajomość realiów i potrzeb jednostek samorządu, szkół, rodziców, dzieci i młodzieży oraz innych osób zaangażowanych w procesy edukacyjne
  • Kontakty z siecią dystrybutorów i własne unikalne doświadczenia rynkowe
  • Doświadczenie we współpracy z konsorcjantami biznesowymi i administracją publiczną w realizacji strategicznych projektów, przetargów i konkursów
  • Dojrzałe podejście biznesowe zapewniające stały rozwój i doskonalenie oferowanych produktów i usług

Zapraszamy do współpracy! Ei System logo